Lectoraat Applied Natural Sciences

Applied Natural Sciences bestrijkt het brede gebied van Technische Natuurkunde, Chemie, Chemische Technologie en Life Sciences. Binnen dit brede gebied richt het lectoraat Applied Natural Sciences van de Fontys Hogeschool Toegepaste Natuurwetenschappen zich op zes speerpunten voor praktijkgericht en toegepast onderzoek. Deze speerpunten, de Special Interest Groups (SIGs), hebben elk een thema dat belangrijk is voor het ons omringende werkveld en wordt gedragen door een groep docenten die zorgen voor de link met het onderwijs.

De onderzoeksprojecten gekoppeld aan deze SIGs zijn veelal ge├źnt op vraagstelling vanuit het ons omringende bedrijfsleven en worden uitgevoerd in samenwerking met de bedrijven, andere kennisinstellingen en het onderwijs. Bij alle onderzoeksprojecten, die vaak ook deels worden gefinancierd met behulp van subsidie (RAAK, Interreg, OP Zuid) worden studenten ingezet in het kader van stage- en afstudeeropdrachten en andere projectvormen.