Laboratoria

In de labs is de benodigde state of the art apparatuur aanwezig voor het aanbrengen van materialen op het gebied van dunne-laag technologie, zoals inkjet- en plasmaprinten, sputteren, spincoaten, slotdye coaten en zeefdrukken. Daarnaast is er voor het meten en analyseren van materialen en de aangebrachte lagen analyse apparatuur aanwezig, zoals laagdiktemeters, rheometer, dynamic light scattering, contacthoekmeter, microscopie en een scanning electronen microscoop.

De biologische expertise van het laboratorium betreft met name een celkweek faciliteit en de mogelijkheden tot het uitvoeren van kwantitatieve PCRs. Daarnaast zijn biochemische analysetechnieken beschikbaar, zoals luminiscentie en fluorescentie gebaseerde microwell metingen.

Wij voeren ook experimenten uit in het Microfablab van de TU/e. We begeleiden onze studenten bij projecten waar gebruik wordt gemaakt van de faciliteiten van dit lab, zoals “soft lithography”.

Daarnaast hebben wij een laboratorium voor verwerking van polymeren door middel van extruderen, spuitgieten en 3D printen. Op het laatste vlak wordt ook samengewerkt met het Objex lab van Fontys. Voor analyse van kunststof producten is apparatuur aanwezig. Denk daarbij aan het bepalen van trek-, buig en druksterkte, slagvastheid van kunststoffen.

We zijn in het bezit van moderne klasse 1 geluidmeetapparatuur en software voor metingen in o.a. de bouwakoestiek, elektro-akoestiek, dosimetrie, audiometrie en trillingen.

Daarnaast hebben we de beschikking over een nieuw aangeschafte hydrogenatie-/micro-reactor.

In de laboratoria kunnen ook verscheidene analytische technieken worden uitgevoerd, zoals HPLC, GC, GCMS, FTIR, UV-Vis, NMR.