Stephan Peters

In 2014 is lector Stephan Peters het lectoraat komen versterken ‘Tot mijn komst lag de focus van het lectoraat op technologie. De kennis die er in die periode op natuurkundig en scheikundig vlak is opgebouwd is gigantisch. We combineren deze technische kennis met de aanwezige biologische kennis. Binnen Fontys, natuurlijk, maar nadrukkelijk ook met kennisinstituten buiten onze hogeschool, met publieke organisaties, zoals ziekenhuizen, en bedrijven in de regio. Zodat we sámen maatschappelijk relevante vraagstukken op medisch gebied kunnen aanpakken.’

Stephan Peters (1966) studeerde in 1993 als Biochemicus af aan wat toen nog de Katholieke Universiteit Nijmegen heette. Zijn promotieonderzoek deed hij in het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam, waar hij begin 1999 promoveerde in de cardiovasculaire farmacologie (geneesmiddelen voor hart- en vaatziekten). Vanuit het publieke domein maakte Peters kort zijn intrede in een biotechnologiebedrijf, waar hij werkte aan gentherapie voor hart- en vaatziekten. Medio 2001 ging Peters terug naar het AMC, waar hij tot 2011 actief was als universitair docent en hoofdonderzoeker cardiovasculaire farmacologie. Hij publiceerde meer dan 55 wetenschappelijke artikelen op dat gebied. Hierna werkte hij onder andere bij een biotechnologisch bedrijf aan de ontwikkeling van geneesmiddelen voor de ziekte van Alzheimer. Sinds 2014 is Peters één dag per week als lector verbonden aan Fontys Hogescholen in Eindhoven. De kracht van Stephan is zijn vermogen om partijen met elkaar te verbinden en zo unieke samenwerkingen tot stand te brengen. Behalve lector is Stephan op dit moment actief als Senior Business Developer bij Brightlands Maastricht Health Campus en is hij Chief Scientific Officer bij Okklo Life Sciences, een biotechnologisch bedrijf dat geneesmiddelen voor de behandeling van verschillende ziekten ontwikkelt.

Sfeerafbeelding Fontys

Dr. Stephan Peters

08850 79066
s.peters@fontys.nl