Studenten en medewerkers

Onze studenten werken en onderzoeken in een wereld die constant in beweging is. Die wereld brengen we in de opleiding. Door veel samen te werken met bedrijven en door studenten niet alleen toe te rusten voor hun vakinhoudelijke taak, maar er ook voor te zorgen dat ze ook kunnen inspelen op veranderingen en vernieuwingen. Iedere student kan zijn talenten maximaal ontwikkelen.

Datzelfde geldt voor onze medewerkers. Zij werken veel met het werkveld samen aan projecten voor studenten. Concrete vraagstukken, waar bedrijven een (creatieve) oplossing voor zoeken, worden aan studenten en medewerkers voorgelegd. Projecten die door studenten en medewerkers worden uitgevoerd, leveren verrassende resultaten op.