Alumni en werkveld

Sfeerafbeelding Fontys

Alumni en het werkveld

Een afgestudeerde student van Fontys Hogeschool voor de Kunsten is het werkveld van onze opleidingen. We blijven graag met hen in verbinding. De input van het werkveld is essentieel voor de innovatie van onze opleidingen. En een Leven Lang Ontwikkelen vraagt om na- en bijscholing die wij onze alumni graag bieden.

 • Digital stage graduates
 •   Digital stage Academie voor Beeldende Vorming (Docent Beeldende Kunst en Vormgeving)
 •     Norbert Lambriex
  Sfeerafbeelding Fontys

  Grote dank aan Tijn, Simone, Jan, Christianne, Mirjam, Elsje, Caroline, Peter en Micha voor jullie bevlogen meesterschap en professionele begeleiding.

  Dag lieve collega-studenten. Mooi was die tijd, mooi wordt de toekomst.
 •     Hans van Moerkerk
  Sfeerafbeelding Fontys

  Ik heb de afgelopen jaren in deeltijd gestudeerd aan de Academie voor Beeldende Vorming op Fontys Hogeschool voor de Kunsten.

  Ik heb genoten van de opleiding. Genoten van het samen optrekken met medestudenten, genoten van de inspirerende contacten en begeleiding van de studenten en genoten van de algehele sfeer binnen de opleiding, genoten van de indrukken en geluiden van studenten aan andere opleidingen genoten van werkplaatsen en de begeleiders aldaar, genoten van de Muzentuin en van de gebouwen aan het Zwijsenplein en in de Rozenstraat. Ik heb zelfs genoten van de stress en de frustraties! Nou ja….

  Mijn afstudeerprestatie draaide om hedendaagse, autonome schilderkunst.

  Als beschouwer heb ik onderzocht op welke manier een hedendaags schilderij een gevoel, een sfeer en/of een verhaal over kan brengen. Met andere woorden: Representatie in hedendaagse schilderkunst.

  Als educator heb ik onderzocht of het mogelijk is met praktische opdrachten het waarderen van hedendaagse kunst door leerlingen van het voortgezet onderwijs te beïnvloeden (vergroten).

  Als maker heb ik onderzocht hoe ik boeiend werk kan maken, waarbij ik op een persoonlijke manier mijn werkelijkheid presenteer, daarbij balancerend op de grens tussen figuratie en abstractie.

  Ik hoop en verwacht door mijn opleiding een super-educator te worden en nog meer van het bekijken van kunst te kunnen genieten. Maar op de eerste plaats hoop ik dat ik op eenzelfde intensieve manier bezig kan blijven met schilderen en de mogelijkheid te creëren ook anderen van mijn schilderijen te laten genieten.

 •     Jasmijn Middeljans
  Sfeerafbeelding Fontys

  Met mijn beeldend werk probeer ik mijn eigen menselijkheid te onderzoeken door me te verplaatsen in de werkelijkheid van het vreemde. Zo wil ik de beschouwer meenemen naar de grens tussen menselijkheid en niet-menselijkheid, natuur en cultuur. Hierdoor probeer ik de grenzen te vervagen en de eenheid van de werkelijkheid zichtbaar te maken. Het onooglijke kleine, waar wij als mensen doorgaans weinig oog voor hebben, wordt hierdoor uitvergroot en toegankelijk gemaakt.

  Omdat kunst geen beperkingen kent, en alles kan en mag, is een beeldend proces ideaal voor het onderzoeken, verwerken en verbeelden van nieuwe, onbekende terreinen. Er hoeft geen rekening te worden gehouden met verschillende vakgebieden, disciplines of regels zoals vreemd, onzinnig en overbodig. Op deze manier kan de wereld benaderd worden vanuit een breed en vrij perspectief en krijgt de onderzoeker de mogelijkheid zich open te stellen voor de echte onbekende wereld. Kunst laat je de wereld onderzoeken zoals jij dat wilt, gedreven door je eigen nieuwsgierigheid. Kunst laat je weer kind zijn.

  Daar waar bijna alle schoolse vakken neerkomen op het reproduceren van ‘losse’ kennis, waarbij ‘het is zoals het is’, wordt kunst volledig gevormd door subjectiviteit en individualiteit. Kunst maakt onderdeel uit van onze menselijke cultuur en valt dus niet samen te vatten in een paar ezelsbruggetjes of formules. Het vormt een verbinding tussen wat wij zien, wat wij vinden en wie wij zijn. Zo vormt kunst niet alleen een middel, maar ook een doel: het verbinden van het individu met de werkelijkheid.

 •     Fleur van den Akker
  Sfeerafbeelding Fontys

  Mijn naam is Fleur van den Akker, 24 jaar en woonachtig in de prachtige binnenstad van 's-Hertogenbosch. In 2016 startte ik met de opleiding docent Beeldende Kunst en Vormgeving op Fontys Hogeschool voor de Kunsten te Tilburg. Het bijzondere aan deze opleiding is dat je zowel wordt opgeleid tot beeldend kunstenaar als docent.  
  Door de verschillende stages bij Design Museum Den Bosch en Mytylschool Gabriël ben ik erachter gekomen waar mijn hart ligt.
  Gedurende de opleiding heb ik de focus gelegd op zowel het makerschap, speciaal onderwijs en museumeducatie. Tijdens mijn afstudeerjaar besloot ik om deze uitgangspunten als startpunt te nemen voor mijn onderzoek. Mijn onderzoek staat in het teken van de tactiele ervaring, waarbij ik op zoek ben gegaan of het voelen aan materialen zorgt voor experimenteerlust.

  Mijn droom is om mijn functie als museumdocent bij Design Museum Den Bosch te combineren met een baan binnen het beeldend onderwijs. Daarnaast zou ik me graag willen blijven ontwikkelen als beeldend kunstenaar binnen de textiele werkvormen. 

 •     Hélène van Meeteren
  Sfeerafbeelding Fontys

  In 2018 ben ik afgestudeerd als grafisch ruimtelijk ontwerper aan de kunstacademie in Den Bosch. Tijdens mijn opleiding heb ik altijd het idee gehad dat ik naast ontwerper ook graag docent zou willen zijn. Toen bleek dat ik na het behalen van mijn bachelordiploma op de academie mijn docentenbevoegdheid verkort kon halen, heb ik dan ook geen moment getwijfeld!

  Het waren twee pittige maar hele leuke jaren. Hoewel de combinatie baan, stage en ’s avonds colleges volgen pittig was, heb ik absoluut geen spijt gehad van mijn keuze. De afgelopen jaren hebben mij zoveel geleerd en verrijkt als maker en natuurlijk als docent. Eindelijk kan ik mijn twee passies, die van het ontwerpen en het lesgeven, combineren.

  Ik kijk ernaar uit om mijn beeldende praktijk te mogen combineren met het docentschap. In mijn afstuderen heb ik onderzocht hoe ik kunsteducatie relevant kan maken voor een multiculturele mavo-2 klas. Ik kijk ernaar uit om alles wat ik geleerd heb tijdens het onderzoek te gaan toepassen in de praktijk.

 •     Leonie Oomen
  Sfeerafbeelding Fontys

  Ik zie mijzelf als kunsteducator midden in de gemeenschap staan. Een afwisseling tussen binnen- en buitenschoolse educatie is daar een onderdeel van. Ik ben een netwerker en ik vind het fijn de verbindingen te zoeken tussen mensen, talenten, vakken en ideeën. Het ontwerpen van educatieve producten en daarmee de educatieve kunstwereld in beweging brengen, is iets wat ik graag in werking wil stellen. Vanuit de afwisseling tussen kunstdocent, co-teacher, maker, ondernemer en ontwerper wil ik verder leren en mijn visie ontwikkelen. 

  Binnen het kunsttheoretische en beeldende onderdeel van mijn afstudeerprestatie heb ik mij gefocust op de hedendaagse rol van representatie binnen de abstracte schilderkunst. Vanuit mijn rol als educator heb ik een educatief product ontworpen genaamd De Lessenmaker.
  De Lessenmaker ondersteunt basisschooldocenten bij het bedenken en geven van beeldende lessen. Zowel analoog als digitaal is deze Lessenmaker te gebruiken en hier zal ik na mijn afstuderen zeker aan verder werken.

  Ik kijk met veel plezier terug op mijn vier jaar bij FHK en kan met zekerheid zeggen dat deze opleiding mij heeft gemaakt tot de kunsteducator die ik nu ben. Ik heb mijn passie gevonden. Ik kan niet wachten het werkveld in te gaan, mijn visie te laten groeien en dit met de wereld te delen.

 •     Jamie Vervoort
  Sfeerafbeelding Fontys

  Kunst is voor mij een communicatiekanaal. Het geeft mij de mogelijkheid mijn passies, visies en ervaringen met anderen te delen. Andersom geeft kunst mij een kijkje in de wereld van de ander. Ik ben geïnteresseerd in wat een ander denkt en hoe er door anderen naar de wereld gekeken wordt.

  Als kunsteducator vind ik het belangrijk dat jongeren leren reflecteren op zichzelf, samenwerken en zelfkennis opdoen. Zij hebben de toekomst in handen en wie weet wat die ons gaat brengen. Creativiteit is daarom een belangrijke vaardigheid. In mijn lessen leer ik jongeren kritisch naar zichzelf en de wereld om hen heen kijken en zo het beste uit zichzelf halen. 

  In de toekomst wil ik mijzelf blijven uitdagen en mijn grenzen verleggen. Mijn doel is om anderen, met name jongeren, te helpen zichzelf te ontwikkelen. Dit is terug te zien in mijn vorm van educatie, waarin ik me voornamelijk coachend opstel. Daarnaast haal ik veel plezier uit het ontwerpen van opdrachten en ben ik graag bezig met vernieuwing.

 •     Lex van der Steen
  Sfeerafbeelding Fontys

  De afgelopen vier jaar zijn in sneltreinvaart voorbij gegaan. En hoewel ik ergens nog net wat meer had willen genieten van deze bruisende plek, is dit gevoel van vluchtigheid en een te vroeg afscheid ongetwijfeld een indicatie van een fantastische ervaring. Ervaring en transformatie. Misschien dat het vanzelfsprekend is en dat ik de lezer verveel met mijn sentiment, maar ik zou deze regels teniet doen wanneer ik hier niet zou opmerken dat ik geloof dat de dynamiek en levendigheid van de ABV, en FHK voor zover ik kan spreken, voor een groot deel gedragen worden door de toewijding en oprechte passie van de docenten. Bij deze spreek ik een grote dank naar hen uit.

  Wat misschien het belangrijkste is om op te merken over mijn ervaring van deze opleiding is dat je jezelf constant tegenkomt, en zodoende leert kennen. Dat naast de kennis en vaardigheden rondom het makerschap en docentschap, ik hoofdzakelijk geleerd heb over wie ik ben, wat ik kan en vooral wat ik wil. Door de hele opleiding heen heeft filosofie een belangrijke rol gespeeld in dat proces en vandaar dat ik ervoor kies hierna verder te studeren binnen dat vakgebied.

  Ook in mijn afstudeerproces heeft de filosofie zijn rol opgeëist. Ik kan zelfs stellen dat de kern van mijn onderzoek bij de filosofie ligt en dat educatie, kunst en ecologie daar omheen draaien. Ik heb daarin namelijk gekeken naar een nieuwe filosofische stroming die de wereld fundamenteel op een bepaalde wijze bekijkt, en hoe deze manier van kijken kunst, onderwijs en ecologie met elkaar kan verbinden. Dat resulteerde uiteindelijk in een voorstel voor een kunstonderwijs dat “zo min mogelijk onderwijs is, en zo veel mogelijk kunst”. Het doen van dergelijk onderzoek is iets waarvan ik zeker weet dat ik er graag mee verder ga in de toekomst.

  Portretfilm Jacques de Leeuw Prijs

  Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

  Nominatie Jacques de Leeuw Prijs 2020
  Lex van der Steen
  Academie voor Beeldende Vorming

  "Als je naar objecten gaat luisteren, wat hoor je dan? Wat is de potentie van onderwijs in de trein?
  De vragen die Lex stelt spreken tot de verbeelding. Lex voedt zijn denken met filosofische teksten die onder meer rekenschap geven van de ecologische crisis waar we ons in bevinden. De omgang van de mens met de wereld tekent de aarde. Lex voelt zich geroepen gehoor te geven aan de objecten die - in de door de mens getekende wereld - leven: wat zien, horen en voelen zij?
  Een filosoof die hem daarbij inspireert is Graham Harman die ons met zijn ‘Object-Oriented Ontologie (OOO)’ uitdaagt vanuit een ander perspectief te kijken naar de wereld waar we vandaag de dag in leven. OOO probeert na te gaan wat het kan betekenen in ons denken niet de menselijke gerichtheid op de wereld centraal te stellen, maar de objecten waarmee we de wereld delen. De objecten hebben hun eigen onderlinge relaties. Lex vraagt zich af wat dit vertrekpunt de kunsteducatie kan brengen.
  In een essayistische zoektocht in woord en beeld onderzoekt hij hoe de objecten tot hem spreken. Een ‘pittoreske’ (een term die Lex hier aan koppelt) roestige uitlaatpijp onderwerpt hij aan een nader onderzoek door er een mal van te maken: kun je het ‘pittoreske’ in een kopie waarborgen? In het maken van de mal ontdekt hij hoe spannend de marge van zijn beeldonderzoek kan zijn: dat wat buiten het kader van de intentie gebeurt. Dus niet onderzoeken waar het ‘pittoreske’ in gelegen is, maar opnieuw luisteren naar het object, er de dialoog mee aan gaan. Al luisterend concludeert hij dat er een mal van de mal moet komen en daar dan weer een mal van. Hij wil zich inleven in de objecten, ook al zijn ze onbereikbaar. Juist in die tegenspraak hoopt hij iets te vinden dat van waarde is.

  In het derde studiejaar richtte Lex samen met een aantal (voormalig) klasgenoten het kunstenaarsinitiatief Kwark op. Het is de intrinsieke motivatie, de wil tot weten, ervaren en luisteren! die hem drijft in de initiatieven die hij omarmt.

  Buiten de academie is dansen voor hem een belangrijke verrijking die de fascinatie voor het lichamelijke binnen zijn werk misschien mede voedt."

 •     Tess Liebregts
  Sfeerafbeelding Fontys

  Vier jaar geleden begon ik met de opleiding docent Beeldende Kunst en Vormgeving op FHK om kunstvakdocente te worden. Deze keuze is vooral aangestuurd door mijn ontmoeting met het schilderij ‘de Geboorte van Venus’ van Sandro Botticelli in 2006. Een schilderij waar voor mij alles inzit wat kunst zou moeten zijn. Sindsdien heb ik een grote passie voor de kunst en diens geschiedenis, ontwikkeling, interpretatie en voortleving. Op de middelbare school zat ik op het puntje van mijn stoel tijdens de kunstlessen. Het resultaat hiervan was dat ik net zo wilde worden als mijn docenten.

  Door deze opleiding heb ik veel geleerd over mezelf. Er was veel ruimte om verdieping te zoeken in eigen interesses. Ik hou heel erg van schrijven en taal. Dit is terug te zien in mijn beeldend werk waarin ik constant op zoek ben naar verhalen om te vertellen. Het eindwerk van mijn afstuderen vertelt het verhaal van vier eigenaardige individuen die op zoek zijn naar inhoud.

  Als onderwijzeres wil ik mijn leerlingen graag inspireren om te onderzoeken. Ik wil dat ze leren leren en ontdekken. Hopelijk gaan ze dit proces van kennis vergaren net zo interessant vinden als ik. Tijdens deze opleiding heb ik mij vooral gefocust op mijn deskundigheidbevordering als docent. Eén van mijn kunstgeschiedenisdocenten zei ooit: ‘Mijn corebusiness is docentschap.’ En zo voel ik het ook, want ik ben graag betrokken bij de ontwikkeling van mijn leerlingen. Ik hoop nog veel van degene te gaan leren die ik nog niet heb ontmoet.

  In mijn afstudeerjaar heb ik onderzoek gedaan naar creativiteitsbevordering in het onderwijs. Ik onderzocht voornamelijk methodes en vaardigheden waarmee creativiteit gestimuleerd kan worden. Mijn belangrijkste conclusie was de volgende; creativiteit is geen bestemming, maar een pad. Een persoonlijk pad dat je zelf vormgeeft. Je kiest een stip aan de horizon en begint te bouwen. Steen voor steen. Zo ga je op weg naar die plek in de verte. De stenen die je gebruikt, komen overal vandaan en vergaar je door een gemotiveerde, onderzoekende houding.

  In de toekomst zou ik graag op een middelbare school willen werken. Ik kijk er naar uit om nieuwe leerlingen te ontmoeten en leren kennen. En dan hun loopbaan volgen tot het einde. Ik zou ook graag kunstgeschiedenislessen willen geven aan hogere leeftijdsgroepen om samen te smullen van alle verwikkelingen van het verleden en heden. Daarnaast zou ik graag schrijven. Of dat voor een kunsttijdschrift of een eigen boek is, moet ik nog ontdekken.

  Ik wil graag iedereen bedanken die mij geholpen en gesteund heeft gedurende mijn tijd op de Fontys. Samen hebben we er een heuse queeste van gemaakt.

  Eindwerk: De Dierenvergadering

  Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

 •     Martijn Peeters
  Sfeerafbeelding Fontys

  Ik kan haast niet geloven dat de 2 jaar er alweer bijna op zitten. Nu mogen we ons binnenkort docent noemen.
  Ik heb mijn fulltime baan als vormgever ingewisseld voor een baan als docent en ik kan niet wachten om te mogen beginnen aan dit nieuwe avontuur.
  Dankzij de opleiding denk ik hier nu echt wel klaar voor te zijn!
  Bedankt voor de afgelopen 2 jaar!

 •     Sara Bastiaanssen
  Sfeerafbeelding Fontys

  De afgelopen vier jaar zijn als een wervelwind aan mij voorbij gevlogen. In deze vier jaar heb ik mezelf in de diverse facetten van het kunstonderwijs en het makerschap kunnen ontwikkelen. Het was een rijke reis en een heuse ontdekkingstocht in de wereld van kunsteducatie. Ik onderzocht, kwam mezelf tegen en ik vond. Ik kijk er dan ook naar uit om het werkveld in te stappen, hierin te blijven onderzoeken, ontwikkelen, ontdekken en verschil te maken.

  Als kunsteducator zie ik mezelf als een verbinder. Ik streef er naar om in mijn lessen en onderwijsprogramma’s, leerlingen kennis te laten maken met zichzelf, hen aan te zetten tot een ontdekkingstocht in hun identiteit: Wie ben ik? Waar wil ik naartoe? Wat is voor mij belangrijk? En uit welke facetten en stukjes ‘ik’ besta ik nou eigenlijk? Ik zie kunsteducatie als een wereldreis: een reis door een diversiteit aan identiteiten in een klas. Waarin er ruimte is voor ieders ‘ik’ om te bestaan en waarin leerlingen ook kennismaken met elkaars ‘ik’, visie, cultuur, ideeën en kennisnemen van elkaars wereld. Hierin probeer ik als docent de uitwisseling van deze ‘ikken’ en visies te stimuleren, om een ruimte voor dialoog te creëren waar door iedereen uit kan worden geput. Kunsteducatie is voor mij een soort trefpunt, een ruimte voor ontmoeting, waarin leerlingen elkaar en zichzelf via het beschouwen van kunst én het creëren ontmoeten. 

  In mijn afstudeerjaar heeft deze visie geleid tot de volgende vragen: hoe kan ik als kunsteducator ervoor zorgen dat leerlingen inzien dat er andere perspectieven bestaan buiten die van henzelf, zij hierin open leren staan voor elkaars opvattingen en deze perspectieven ook als een alternatieve mogelijkheid gaan beschouwen? En hoe kan juist het maken en het beschouwen van kunst dit proces van verbinden en persoonlijke ontwikkeling in gang zetten?

  Deze vraag heeft geleid tot een onderzoek naar de persoonlijke verhalen van leerlingen en hoe in kunstbeschouwing geput kan worden uit deze verhalen. Om op deze manier via verhalen, leerlingen kennis te laten maken met zichzelf, de persoonlijke wereld van de kunstenaar en de werelden en andere perspectieven van medeleerlingen. Dit heeft geresulteerd in een nieuwe vorm van kunstbeschouwing: waarin de focus ligt op de persoonlijke verhalen van de leerlingen, die opgeroepen worden door het kunstwerk én waarin leerlingen door middel van de eigen verhalen en ervaringen betekenis kunnen geven aan het kunstwerk. Hierin staat niet één verhaal centraal, maar alle verhalen, ervaringen, standpunten en opvattingen uit de groep komen hierin aanbod. Hierdoor worden de leerlingen tevens bewust van de andere perspectieven en verhalen die zich om hen heen bevinden.

  Ik hoop mijn blik op kunsteducatie in het werkveld door te kunnen zetten en uit te laten groeien tot mooie, bijzondere en betekenisvolle projecten! 

 •     Anne-Elysa van Vugt
  Sfeerafbeelding Fontys

  Er is veel dat ik kan schrijven over vier jaar Fontys. De ups en downs, de lessen, de docenten... maar terugdenkend aan mijn tijd op de academie zal er één ding zijn waar ik altijd heel dankbaar op terug kijk.
  Dat zijn niet de 'officiële' lessen, maar dat is de wijze waarop ik geleerd heb mijzelf te ontwikkelen en om naar buiten te durven treden. Toen ik hier begon was ik een heel ander persoon en ik had nooit durven dromen dat ik nu na vier jaar met zoveel meer ervaring en zelfkennis de deur uit zou lopen.
  Fontys leerde mij mijn dromen kennen. De weg naar mijn toekomstdroom is pas net begonnen. Maar mede door mijn ervaringen bij Fontys durf ik die weg nu te bewandelen. Waar het mij uiteindelijk naartoe gaat brengen? Voor nu eerst naar Ieper, België, maar daarna? Terug naar Nederland of verder de wereld in? Niemand die het nu nog zou kunnen zeggen. Maar ik droom van een toekomst waarin kunst aan de basis kan staan voor het vertellen van verhalen, verhalen die belangrijk zijn voor mij en voor de maatschappij en die ik in de toekomst hoop te mogen delen met anderen. Dat is de weg die ik nu ga bewandelen. 

  Na vier jaar kan ik zeggen dat ik dankbaar ben voor de docenten die mij hebben gesteund, mij hebben geholpen en mij hebben gemotiveerd. 

  Een welgemeend dank je wel; voor het helpen vinden van mijn toekomstdromen. 

 •     Myke Brugman
  Sfeerafbeelding Fontys

  De afgelopen vier jaar lijken wel voorbijgevlogen. Het lijkt wel als de dag van gisteren, dat ik voor het eerst de deuren van het FHK-gebouw binnen liep/binnen trad. Een groot imposant gebouw, met binnentuin, die aan allerlei kunstopleidingen onderdak biedt. Wat ben ik tijdens mijn tijd hier toch gegroeid. Ik heb mezelf leren kennen, ontwikkeld, weet elke dag een beetje beter waar ik voor sta en ook waar ik naartoe wil werken. Ik ben dankbaar voor de mensen die ik heb leren kennen, de vakken die ik heb mogen volgen en vooral ook voor de stages, die ik heb gelopen.

  Ik ben dankbaar dat ik tijdens mijn stages projecten en programma’s samen met kunstenaars heb kunnen ontwikkelen. Door deze ervaringen ben ik erachter gekomen, dat ik het belangrijk vind, dat kinderen op jonge leeftijd in contact komen met kunstenaars. Ze weten als geen ander wat er bij een beeldend proces komt kijken. Kunstenaars kunnen vanuit hun eigen ervaringen met het maken van werk de kinderen inspireren en stimuleren om zelf werk te maken. Dat is iets waar ik me binnen mijn educatieve gedeelte op focus  

  In mijn beeldend werk ben ik mijn bewegingen in quarantaine gaan verbeelden met tape in mijn eigen woonruimte, met mijn eigen beeldtaal. Het zijn als het ware basislijnen in de ruimte, die mijn aanwezigheid hierbinnen suggereren. Het kan eigenlijk ook als een soort van spoor of misschien wel als route gezien worden. Making space, marking space, tracing space, traces of the body in space zijn begrippen die terugkomen in mijn beeldend werk, maar waar ik me ook binnen mijn kunsttheoretische deel op richt.

  Omgaan met de wereld om je heen, de werkelijkheid op mijn eigen manier verbeelden, hoe ik er vanuit mijn oogpunt tegenaan kijk, hoe anderen die waarnemen of juist een kijkje in mijn gedachtegang en wereld geven. Dat is iets, wat als maker bij mij naar voren komt.

  Door de opleiding heb ik mijn passie verder kunnen ontwikkelen. Ik weet nu, dat ik in de toekomst op een educatieve afdeling in een museum zou willen werken. Dit misschien in combinatie met een baan in het onderwijs, het bedenken en geven van eigen workshops en dit te combineren met het maken van beeldend werk. Mijn hart ligt bij de kunsteducatie en ik ben zeker van plan hierin een master te gaan volgen. Ik ben benieuwd wat de toekomst gaat brengen.  

 •     Roos Pierson
  Edwin de Klein

  Winnaar Jacques de Leeuw Prijs 2021

  Nominatietekst opgesteld door de opleiding:

  Roos Pierson paart een onverschrokken studiehouding aan een originele eigen blik. Dit is zichtbaar in haar eigen werk als fotograaf (volgens haarzelf een taal die ze later ontdekte, maar onderdeel werd van haar persona), in haar onderzoek (waarbij telkens weer zaken herijkt, herzien, verbreed, verdiept werden tot zich een optimum van verdichting ontvouwde) en in haar studieloopbaan (een dubbele studie doen, een eigen pad banen door een administratief stroperige organisatie: ze gaat geen uitdaging uit de weg).
  Daarmee is zij de kandidaat die de prijs zowel het meest als het minst verdient.
  Het minst, omdat we er alle vertrouwen in hebben dat Roos zichzelf een weg baant. Vanuit haar eigen unieke blik en haar jaloersmakende doorzettingsvermogen, gaat zij het kunsteducatieve werkveld veranderen; de prijs heeft zij niet nodig.
  Het meest, omdat zij het kunsteducatieve werkveld gaat verbreden; omdat juist Roos in staat is om anderen deelgenoot te maken van haar eigen unieke blik. Niet door deze op te leggen, maar door de ander daarin uit te nodigen en als een gelijkwaardig beschouwer te benaderen. En dan kunnen wij later zeggen: wij zagen het al vroeg. 

   

  Portretfilm Roos

  Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

 •     Edwin de Klein
  Edwin de Klein

  De hedonistische drang binnen mijn makerschap is een beweegreden om tot beeldend werk te komen.

  Als beeldend kunstenaar begin ik mijn proces vanuit een nieuwsgierigheid van materialen. Om dit voor mijzelf spannend te houden, wissel ik graag tussen materialen als klei, edelmetalen, hout, plastic en siliconen. Binnen mijn beeldend proces word ik gestuurd door experiment en fascinaties.
  Een fascinatie die voor mij al langer speelt is ‘het gedwongen isoleren van de mens’. Bijvoorbeeld binnen tbs-klinieken, gevangenissen of andere gesloten instellingen. Wat mij hierin het meeste interesseert is de architectuur van deze instellingen. Ook de mystiek rondom deze plekken houdt mij nieuwsgierig.

  Het thema wat mij het afgelopen jaar aan het denken heeft gezet, is ‘de consumptiemaatschappij’ en ‘de massacultuur’. Hierbij hebben tweedehands objecten en het onbelemmerd gebruiken van pur, lijm en siliconen mijn voorkeur. Mijn startpunt is niet het bekritiseren van het consumentisme, waardoor ik in mijn assemblage niet het doel heb om de moraalridder uit te hangen.

  The hedonistic urge within my craft is a motivation to come to visual work.

  As a visual artist I start my process from a curiosity of materials. To keep this exciting for myself, I like to switch between materials such as clay, metals, wood, plastic and silicone. Within my visual process I am guided by experiments and fascinations.
  A fascination that has been occupying for me for some time is 'the forced isolation of people'. For example, within TBS clinics (high scurity psychiatric hospital ), prisons or other closed institutions. What interests me most about this is the architecture of these institutions. The mystery surrounding these places also keeps me curious.

  The theme that has made me think in the past year is 'consumer society' and 'mass culture'. I prefer second-hand objects and the unobstructed use of PU, glue and silicone. My starting point is not to criticize consumerism, which means that I do not aim to be the moral knight in my assembly.

 •     Simone van Gerven
  Simone van Gerven

  De afgelopen tijd heb ik onderzoek mogen doen naar de spelontwikkeling van het jonge kind. Wat was dit een erg leerzaam, maar vooral een interessant onderzoek. Binnen het onderwijs zijn er verschillende pedagogen, onderzoekers, filosofen en psychologen geweest met hun eigen theorie over en visie op spel, die tot op de dag van vandaag invloed hebben op hoe wij spel bij jonge kinderen in het onderwijs vormgeven. Toch is er in onze 21e eeuw steeds minder ruimte voor vrij spel. Gebaseerd op deze visies en mijn observaties van spelende kinderen bij mijn stage Villa Zebra heb ik een constructiespel ontworpen.

  Om te kunnen spelen hebben kinderen geschikt materiaal nodig. Dat materiaal moest aan de door mij gestelde eisen voldoen. Het moest de creativiteit bevorderen, de fantasie prikkelen, degelijk en eenvoudig van vorm zijn en mogelijkheden bieden om ermee te kunnen handelen. Mijn ontwerp, een constructiespel. Ik laat jonge kinderen binnen het primair onderwijs kennismaken met een constructiespel, in de hoop dat er meer ruimte komt voor het vrije spel.
 •     Manon in 't Groen
  Manon in 't Groen

  Mijn naam is Manon 't Groen, afgestudeerd docent beeldende kunst en vormgeving.
  In mijn rol als docent staat het ontwikkelen van de persoon centraal. Iedere leerling is bij mij gelijk ongeacht het geslacht.
  In mijn beeldend werk zoek ik naar een nieuwe manier van communiceren omdat soms taal niet genoeg is. Een manier waarmee je je kan uitdrukken door middel van beeld. Dit combineer ik met mijn grafisch vormgeven.
 •     Marjolein Nolles
  Marjolein Nolles

  Tijdens mijn studie kwam ik erachter dat ik mijn leerlingen eigenaarschap wil geven over hun creatieve proces. Geen werkjes die allemaal op elkaar lijken, maar werken waarin leerlingen zelf op zoek kunnen gaan naar hun handschrift. Hierin wil ik hen de ruimte geven om te vallen en te leren van hun ‘fouten’. Hoewel fouten in mijn ogen niet bestaan tijdens het maken van kunst.

  Kunst is zowel kritisch als persoonlijk. Door het maken van kunst leren leerlingen problemen van verschillende kanten benaderen, ze leren om zich heen kijken, ze leren naar zichzelf te kijken en naar ‘de ander’. Dit zijn vaardigheden die niet alleen nuttig zijn om een goede kunstenaar te worden, maar ook een goed mens.
  Als docent is het mijn taak om leerlingen hierin te begeleiden. Ik coach ze door hun proces, ik stel ze vragen waardoor ze zelf leren nadenken. Hierdoor komen ze erachter wat ze kunnen en wat bij hen past. Want iedereen is anders, dus niet iedereen hoeft hetzelfde te kunnen.

 •     Sabine Meeuws
  Sabine Meeuws

  Als maker haal ik veel inspiratie uit mijn jeugd en de objecten die ik op zolder vind. Al deze objecten brengen een eigen verhaal met zich mee, een eigen wereld die ik graag onderzoek in mijn beeldend werk. Mijn jeugdherinneringen spelen een grote rol in mijn werk. In die tijd ontstond ook mijn fascinatie voor Japan. Deze fascinatie heeft mijn beeldtaal mede gevormd. De Japanse esthetiek, met name het begrip Yugen, uit zich binnen mijn werk als raadselachtigheid, harmonie en dubbelzinnigheid. Ik creëer een soort artefacten van een andere wereld die erg overeenkomen met de wereld die wij kennen. Een wereld die niet te verklaren is met de rede, maar met vragen.

  Als educator vind ik vragen en het dialoog net zo belangrijk als in mijn eigen beeldend werk. Ik ga graag in gesprek met de leerlingen om hun creatief probleemoplossend vermogen aan te wakkeren waarbij ze ook bewuster worden van de beeldende keuze die ze maken. In mijn afstudeeronderzoek heb ik onderzocht hoe ik door middel van de dialoog interculturele kunst kan introduceren om zo stereotyperingen te doorbreken. 

 •     Maaike Spijkerman
 •     Giovanni van Dalen
  Edwin de Klein

  Hoi! Mijn naam is Gio. De afgelopen jaren heb ik kunsteducatie gestudeerd aan de academie. Hier heb ik mogen ontdekken en ervaren van kunsteducatie allemaal kan zijn. Ik heb meegelopen op basisscholen, middelbare scholen, ateliers en een mbo-opleiding. Ik heb mogen ontdekken hoe persoonlijk kunsteducatie kan zijn en hier heb ik dan ook mijn focus op gelegd in het laatste jaar. Persoonlijk leren zorgt ervoor dat de lerende de eigen ambities kan achtervolgen: eigen interesses, motivaties en belangen. Als docent ben je meer een coach, die helpt zoeken naar de mogelijkheden voor groei. Hierdoor ontstaan allerlei verschillende leeruitkomsten en beeldende uitingen, en dus ook verschillende individuen met eigen vaardigheden, ervaringen en kennis!

  Het beeldende vak is van jongs af aan erg belangrijk voor me geweest. Mijn moeder zei altijd dat ik met een potlood in mijn handen geboren ben. Laatste jaren is de drang naar creatie veel verder gegaan dan slechts het tekenen. Ik heb me verdiept in allerlei technieken in 2D, 3D en digitaal. Hier zijn sculpturen en installaties uit voortgekomen, waarin ik veel werk met keramiek. Ook heb ik veel gewerkt met hout, metaal en echte botten. Mijn werk heeft vaak wel iets te maken met de dood en in mijn afstudeerjaar heb ik dan ook werk gemaakt dat de verhouding tussen leven en dood in kaart wil brengen. Hier heb ik me tijdens mijn afstudeerjaar ook kunsttheoretisch in mogen verdiepen.

  Ook ben ik digitaal aan de slag gegaan, wat ik in wil zetten voor de kunsteducatie. Samen met een medestudent heb ik een videolessen kanaal ontwikkeld waarmee wij de kunst naar de jongeren willen brengen. Dit doen wij met het programma 'De Appelbrekers', waarin wij langs musea gaan, kunstenaars uitlichten, werk bespreken, zelf werk maken en vooral veel lol hebben. Dit verwerken wij in een videoles voor YouTube die deze wereld op laagdrempelige manier dichter bij jongeren brengt. In de toekomsten willen wij dit zeker voortzetten naar een groetere schaal, zodat dit een platform kan worden waar jongeren plezier krijgen in het leren over kunst. Hopelijk zien wij je binnenkort op het kanaal van De Appelbrekers!

 •     Lieve van den Bijgaart
  Lieve van den Bijgaart

  Ik doorbreek, en jij?
  Dit is de boodschap die ik overdraag in mijn manifest. Aan het einde van vier jaar Academie voor Beeldende Vorming wil ik mijn visie met de wereld delen. Dit doe ik door een manifest (een performance met / tussen mijn beeldend werk waarbij ik geluiden creëer en teksten voordraag).
  Ik ben kunstenaar, ik ben docent, ik ben kunstenaar-docent: ik doorbreek kaders. Ben ik binnen mijn atelier kunstenaar, muzikant, performer. Ik ben vrij, ik doorbreek. Ik vind het van belang om deze kaders te doorbreken, om de verschillende rollen te integreren. Om de ervaringen binnen het atelier en als kunstenaar mee te nemen naar het docentschap. Ik heb de Academie voor Beeldende Vorming als vier ontzettend fijne jaren ervaren. Ik heb mezelf op diverse vlakken ontwikkeld en voel me zekerder dan ooit. Ik hoop binnenkort aangenomen te worden bij een master fine arts waar ik me verder kan ontwikkelen als kunstenaar.

 •     Robyn van Gennip
  Robyn van Gennip

  Robyn van Gennip, 2001, geboren in Eindhoven en woonachtig in Tilburg.
  Ik heb de opleiding docent kunst en beeldende vormgeving gevolgd aan de Hogeschool voor de Kunsten in Tilburg, omdat het onderwijs me altijd interesseerde en me trok. Het vakgebied kunst en beeldende vormgeving was een leuke extra; de laatste twee jaren van mijn middelbare schoolcarrière raakte ik gefascineerd door de docenten van het vak tekenen.

  Hierdoor ging er een grotere kunstwereld voor mij open, en tot op de dag van vandaag sta ik nog versteld van de mogelijkheden. Kunst en cultuur is namelijk iets voor alle leeftijden, en wordt op alle leeftijden verschillend ervaren. Het delen van mijn passie voor de Kunsten is mijn voornaamste doel.

 •   Digital stage Academie voor Danseducatie (Docent Dans)
 •     Lotte van Kampen
  Sfeerafbeelding Fontys

  In mijn afstudeeronderzoek heb ik me verdiept in groepscohesie, verbinding maken met elkaar door middel van dans vind ik super mooi en dit wil ik graag stimuleren in mijn lessen. Ook wil ik mensen de vrijheid geven om eigenheid in bewegingen te kunnen ontdekken en creativiteit te kunnen laten groeien. 

  Ik wil volgend jaar beginnen aan een nieuwe studie tot Psychomotorisch Therapeut (PMT), om dit te kunnen combineren met dansdocentschap. Hierin wil ik beweging gebruiken om mensen met psychische problemen ook te kunnen helpen. Deze opleiding is in Nijmegen en ik wil heel graag naast de opleiding werken als dansdocent en mezelf daarin blijven ontwikkelen. 

  Stijlen voorkeur: moderne-dans, klassiek, jazz, floorwork, improvisatie

 •     Rosalie van Wamel
  Sfeerafbeelding Fontys

  Het moment dat dans mensen oncomfortabel maakt, is wanneer ik het eigenlijk het meest interessant vind. Meestal als mensen zich oncomfortabel voelen betekent het dat er iets gevoeld wordt wat onbekend terrein is. Het heeft dus een bepaalde impact op iemand, of mensen weten wat ze er mee aan moeten en het kunnen plaatsen, of niet. Doordat mensen vaak niet weten waar ze hun gevoelens moeten plaatsen, merk ik dat plekken zoals theaters of musea waar abstracte kunst wordt getoond en waar de comfortzone getriggerd wordt, vermeden wordt. Mensen zijn bang dat ze iets voelen wat fout is, of dat ze het niet begrijpen.
  Ik ben van mening dat er bij kunst weinig tot geen verkeerde gevoelens ervaren kunnen worden, en hier zet ik me dan ook graag voor in. Bovendien vind ik het juist prachtig dat iedereen zijn eigen interpretaties maakt, naar aanleiding van individuele herinneringen en herkenning.
  In een maatschappij waar weinig waarde wordt gehecht aan persoonlijke gevoelens en men bang is om fouten te maken omdat deze van kinds af aan worden afgestraft, is kunst, vooral hedendaagse kunst, juist zó belangrijk naar mijn mening.

  Als docent is mijn overkoepelende doel mensen iets te laten ontdekken in zichzelf waarvan ze nooit hadden gedacht dat ze dat in zich zouden hebben.
  Ik vind niets mooier dan mensen die in hun kracht staan. Om zoveel mogelijk obstakels uit de weg te halen om mensen uit te nodigen een stapje buiten hun comfortzone te zetten en op ontdekkingsreis te gaan met de expressie van het lichaam, probeer ik zowel als docent, maar ook als performer, zo eerlijk mogelijk uit mijn comfortzone te gaan voor anderen. Hieruit ontstaan altijd unieke- en vaak ook prachtige expressies/creaties.

  Ik stap het werkveld in met veel zin om jazz, improvisatie, klassiek ballet, hip hop, moderne dans en hedendaagse dans te doceren op dansscholen en daarnaast geef ik graag dans als kunstvak in het primair- en voortgezet onderwijs. Als danser/performer heb ik even veel zin om me nog te verrijken.
  Ik hoop me aan het bruisende van Amsterdam te kunnen optrekken en als danser aan projecten te kunnen deelnemen, of maatschappelijke dansprojecten te kunnen opzetten. Bovendien heb ik veel zin om in een interactief dansgezelschap of fysiek theatergezelschap te werk te gaan.

 •     Lisa Verhees
  Sfeerafbeelding Fontys

  Binnen de Academie voor Danseducatie ontdek en leer je van alles. Naast Docent PO, VO en amateurkunsten, ben je ook Dansmaker, Performer.
  Vooral binnen het docentschap, ondernemerschap en leidinggeven ligt mijn grote ambitie. Daarnaast heb ik mij tijdens de vrije ruimte en het afstuderen bezig gehouden met organiseren, interne communicatie, coachen en leidinggeven. 

  Sinds maart 2019 werk ik vanuit de naam LVDance, nu vooral nog workshops en vaste lessen binnen het amateur-werkveld.

  Vanaf september wil ik mij naast de vaste amateurlessen graag inzetten voor Taaldans® en Rekendans® binnen het Primair Onderwijs en lesgeven/coordinatorische functie op het Voortgezet Onderwijs. 

 •     Jolien Voorspools
  Sfeerafbeelding Fontys

  Binnen de Academie voor Danseducatie word je opgeleid als dansdocent, dansmaker en performer. Na deze opleiding te hebben volbracht, kan je terecht bij verschillende soorten werkvelden. Tijdens de opleiding krijg je les in verschillende soorten dansstijlen, maar ook wordt er didactiek aangehaald. Deze didactiek vond ik zeer interessant en ben ervan overtuigd dat dit een grote meerwaarde biedt in mijn verdere loopbaan als docent.

  Tijdens mijn afstudeerstage heb ik gespecialiseerd in het docentschap en heb ik onderzoek gedaan over verschillende vormen van feedback geven. Ik vind het belangrijk dat ik mijn leerlingen voldoende voed en hen daardoor als danser laat groeien. Daarnaast  ben ik een enthousiaste en leergierige docent die de juiste danstechniek aanhalen belangrijk vindt. Alsook vind ik het essentieel dat tijdens mijn lessen mijn leerlingen zich gehoord en gezien voelen, kunnen genieten van dans zonder vooroordelen en het beste van zichzelf kunnen  geven.

  In de toekomst zal ik vooral les geven in klassieke en moderne/hedendaagse dans in dansscholen en academies in België.  Ik kijk er naar uit om mijn passie voor dans over te brengen en het uiterste uit mijn leerlingen te halen!

 •     Saskia Neuen
  Sfeerafbeelding Fontys

  Educatie is voor mij kennis verzamelen aan de hand van dialogen tussen de mens en zijn wereld.

  Gedurende de afgelopen vier jaar heb ik mij als docent, dansmaker en danser mogen ontwikkelen en met en door mijn klasgenoten veel geleerd. Ik heb mij ontwikkeld tot een mens die zijn nieuwsgierigheid inzet om verder te denken en alle uitdagingen aangaat die op de weg voorbij komen.

  Educatie is niet alleen een overdracht maar ook een uitwisseling van kennis. Met en door anderen leer je het meest. Ik denk dat je je vragen en wensen met de wereld moet delen om zo antwoorden en oplossingen te kunnen vinden. Dit is een deel van je leerproces op je gehele levensweg. Als dansdocent wil ik mijn leerlingen stimuleren om vanuit een fijn leerklimaat hun eigen wensen te ontwikkelen en onderzoeken. Het is belangrijk om jezelf te durven laten zien en dit met elkaar te delen. Dans is een tool om op een non-verbale en fysieke manier een dialoog met de wereld aan te gaan.

  Dans is voor mij een communicatiemiddel, een expressiemiddel om je fysiek uit te kunnen drukken in deze verbale wereld. Dans is een creatief proces, waarin je je lichaam verbind met je denken en zo een connectie laat ontstaan tussen fysiek en mentaal. Dans is nog zo veel meer dan alleen maar dans.

  Aansluitend aan mijn studie als dansdocent, wil ik mijn kennis nog verdiepen. Na de zomer ga ik Psychologie studeren aan de universiteit in Tilburg en hoop beide richtingen met elkaar te kunnen combineren.

  Portretfilm Jacques de Leeuw Prijs

  Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

  Nominatie Jacques de Leeuw Prijs 2020
  Saskia Neuen
  Academie voor Danseducatie

  ‘Hard werken verslaat talent, als talent niet hard werkt’. Een veel gehoorde uitspraak die we in de praktijk van het kunstonderwijs helaas te vaak bewaarheid zien worden. Maar wat als talent wél heel hard werkt? Dan krijg je een student als Saskia Neuen. Een veelzijdige en gepassioneerde jonge docent met uiteenlopende kwaliteiten die alles uit haar studie heeft gehaald wat er in zat. Een feest om aan bij te mogen dragen als docent aan de Academie voor Danseducatie.

  Saskia wordt benoemd als iemand die volwassen handelt, omdat ze kwesties in de context kan plaatsen en daardoor goed kan anticiperen. Ze is intelligent en in staat tot diepgaande reflectie, kritisch en zelfsturend en steeds op zoek naar vernieuwing en uitdaging.

  Ze is een belofte als docent omdat ze kennis van zaken heeft en anders grote inspanning levert die zo snel mogelijk te krijgen. Ze gaat vanuit een intrinsieke overtuiging en bevlogenheid het contact aan met verschillende doelgroepen.

  Saskia is ambitieus en streeft bij zichzelf en anderen naar ‘het beste wat er in zit’, maar bezit tegelijk ook een gezonde dosis relativerend vermogen en zelfspot. Vanuit een aangename vanzelfsprekendheid toont Saskia betrokkenheid bij- en interesse voor de meest uiteenlopende onderwerpen en werkzaamheden. Ze is betrouwbaar en op een prettige manier respectvol naar iedereen.

  Het woord veelzijdig betekent ‘met veel zijden’ volgens de Van Dale. Eén van die andere kanten van Saskia zien we als ze dans creëert. Ze laat daarin een sterke artistieke motivatie zien die leidt tot karakteristieke dansstukken die al meermaals getoond zijn binnen onze voorstellingen. In die creaties laat Saskia zich leiden door nieuwsgierigheid en toont zij een hoge mate van sensitiviteit met betrekking tot de zeggingskracht van dans.

  Haar werk is absurdistisch, theatraal en altijd boeiend om naar te kijken. Ze confronteert en daagt de toeschouwer uit, maar toont ook daarbij het vermogen het publiek respectvol te benaderen.

  Wij gunnen Saskia een extra kans zich te ontwikkelen na haar studie, omdat we zeker weten dat ze die kans met beide handen aanpakt en benut en omdat we in haar een veelbelovende collega herkennen.

 •     Lucca van der Ploeg
  Sfeerafbeelding Fontys

  De laatste vier jaar heb ik aan de Academie voor Danseducatie gestudeerd en ben ik er steeds meer achter gekomen wat mijn rol is. Ik zal blijven lesgeven, maar ga mij vooral nu focussen op mijn makerschap. Vanaf september 2020 start ik aan de Bachelor of Choreography en ga ik mijn rol als docent en maker nog meer uitzoeken en verdiepen.

  Als docent wil ik mij blijven ontwikkelen in de vakken improvisatie en compositie. In deze lessen gaat het om het ontdekken van je lichaam, je bewegingen en je intenties. Als docent verbind ik deze lessen met het echte leven. Situaties die plaatsvinden of emoties die worden gevoeld. Dit is ook hoe ik als maker aan de slag ga.
  Naast het geven van danslessen wil ik later ook graag kunstgeschiedenis en CKV gaan geven op middelbare scholen. Voor mij is het één van de beste gevoelens om een gesprek of discussie te starten met mensen over kunst en hen een nieuw perspectief te bieden over de dingen die ze zien/horen/ voelen. Ik zie het als mijn taak om mensen kunst te leren beschouwen. In mijn rol als docent, maar ook in mijn rol als maker.

  Ik wil mensen het idee meegeven dat in kunst niet alles duidelijk hoeft te zijn en wat ik vertel als maker iemand anders compleet anders kan zien. En dat is oké. Ik zie dat als een erg belangrijk aspect van kunst en de kunst die ik creëer. In het leven zijn er veel dingen absoluut en we nemen veel dingen zoals ze zijn, omdat sommige dingen niet anders begrepen kunnen of mogen worden. Met kunst is dit anders, omdat kunst er is om je over de dingen na te laten denken en je een nieuw perspectief of te bieden.

  Pennen die het papier niet verlaten
  Beelden
  Schieten voorbij
  Soms als wolken
  Eekhoorntjes in het bos
  Vragen blijven dwalen
  Soms als drijfzand
  Olifanten op de vlakte

  Ruimte om te scheppen
  De eekhoorntjes en de olifanten
  Het kweken van interesse
  De wolken en het drijfzand
  Het pakken, vasthouden, schudden en varen

 •     Lyanca Van Rompay
  Sfeerafbeelding Fontys

  Mijn naam is Lyanca Van Rompay en ik studeer af aan de Fontys Academie voor Danseducatie.

  Dans is voor mij een continu proces dat steeds in ontwikkeling is en mensen vanuit een ander perspectief naar onze wereld laat kijken. Ik wil als danser, dansdocent en dansmaker mijn kwaliteiten en expertise inzetten om een actieve bijdrage te leveren aan deze ontwikkelingen en op deze manier in te zetten op de kwaliteit van dans, zowel op danstechnisch vlak als op de beleving van dans. Dans is zoveel meer dan ‘het uitvoeren van, gericht naar de spiegel’. Het voelen, beleven, ervaren is minstens even belangrijk. Dans is voor mij een manier om jezelf te amuseren, plezier te hebben met anderen, te lachen, te ontdekken, te delen, etc. Als professional wil ik inspelen op deze interne, subjectieve beleving van dans om de waarde in ons leven en onze maatschappij die ik eraan geef te delen met anderen. 

  Gedurende mijn opleiding heb ik een enorme drive gevoeld om heel veel uit het werkveld te halen en in die zin de dans- en cultuurwereld mee in handen te hebben. Een combinatie vinden van het doceren, creëren, organiseren, coördineren, voelen en delen van dans is wat ik wil bekomen in mijn toekomstige carrière. Ik wil mezelf zo breed mogelijk inzetten en een uitgebreid netwerk opbouwen. Binnen het werkveld ben ik reeds werkzaam als docent in de stijlen jazz, moderne dans, klassiek ballet, hip hop en improvisatie. Daarnaast school ik me regelmatig bij om nieuwe dansstijlen te ontdekken en te integreren in mijn lessen.

  Ik ben in mijn afstudeerjaar reeds gestart met een tweede bacheloropleiding, namelijk Sport- en Cultuurmanagement, die ik na mijn afstuderen op Fontys zal verderzetten. Dit om meer kennis en ervaring op te doen in het cultureel ondernemen en organiseren van dans in de sport- en cultuurwereld.

 •     Clara Blass
  Edwin de Klein

  Mijn naam is Clara Blaß en ik ben dit jaar afgestudeerd aan de Academie voor Danseducatie.

  Ik denk en voel door te dansen. Dit is ook de kern en de essentie van mijn danslessen en werk als maker. Mijn doel is het om connecties te creëren door middel van dans. De connectie met jezelf als individu; in contact te treden met je eigen krachten, gevoelens en je eigen innerlijk kind. Dit gaat hand in hand met de connectie die we door middel van dans delen met anderen en onze omgeving. We dragen onze eigen kern naar buiten en ik geloof dat deze authentieke kern het mooiste is wat een mens van zichzelf kan laten zien.

  Ik nodig mensen uit om met een open blik, nieuwsgierigheid en intuïtie naar dans te kijken en sta zelf ook als docent met deze houding in de les.

  Om de verdieping op te zoeken voor het bewustzijn voor je eigen fysieke, emotionele en mentale sensaties heb ik me dit jaar verdiept in Somatic Movement; technieken tools en een visie op het samenbrengen van hoofd en licham. Niet denken - maar doen, en voelen.

  Deze visie betrek ik op elke stijlen van Modern, Improvisatie, Jazz tot floorwork en klassiek. Ik stel mijn lessen open voor iedereen en geloof ook in de samenwerking tussen verschillende leeftijden. Want iedereen heeft een innerlijk kind wat je altijd terugleidt naar je kern.

  Vanaf komend jaar ga ik een deeltijd opleiding in Haptonomie volgen om zo mijn kennis over de connectie tussen geest en lichaam in beweging meer te onderzoeken en te verdiepen.

  Genomineerde Jacques de Leeuw Prijs 2021

  Nominatietekst opgesteld door de opleiding:

   “Das Leben ist immer für Dich (nie gegen Dich)“   

   Clara’s reis door de opleiding, de zorg waarmee ze die heeft aangepakt en de kwaliteit van haar werk,  getuigen van een hoge mate van lerend vermogen en sensitiviteit voor de wereld om haar heen. Ze gaat de dialoog aan met de mensen die op haar pad komen en staat open voor feedback. Ze is plichtsgetrouw, maar voert een opdracht nooit uit ‘omdat het moet’. Clara zoekt altijd naar de diepere betekenis om de noodzaak van een vraag of opdracht voor zichzelf te vinden, waarbij ze inzet op het bereiken van het hoogst haalbare op dat moment. Ze doet dat niet voor een ander, maar vanuit een zuivere wens om zichzelf uit te dagen en te ontwikkelen.

  Ze kiest haar eigen pad, maar blijft daarbij zorgvuldig in contact met anderen. Of, zoals ze ook wel wordt beschreven door mensen die haar goed kennen: “haar kijken naar de wereld is zo open en zonder oordeel, bij haar kun je gewoon jezelf zijn”. Clara is in staat de verbinding aan te gaan met mensen en hen in haar werk mee te nemen naar nieuwe plekken en in nieuwe ervaringen.
  Clara vertrouwt op en werkt vanuit intuïtie. Haar werk is visueel rijk en gevarieerd en prikkelt de verbeelding van het publiek. Als je Clara’s werk ziet of meemaakt, word je nieuwsgierig, wil je meedoen en kom je in beweging. Dat is wat dans en danseducatie beoogt. Clara heeft de potentie een authentieke en bijzondere docerend dansmaker en performer te worden die een nieuwe impuls kan geven aan een werkveld in ontwikkeling.

  In het afgelopen jaar heeft Clara ontdekt dat zij hoog sensitief is, en alhoewel haar dit in voorgaande jaren belemmerde of in de weg stond, kan zij dat nu inzetten als een kracht. Ook dat typeert Clara, zij zoekt en vindt door haar intelligentie, doorzettingsvermogen en onderzoekend vermogen, altijd oplossingen en ziet kansen. Niet alleen voor zichzelf, maar ook voor anderen. In toenemende mate onderzoekt Clara somatic movement als sleutel in haar eigen ontwikkeling om haar sensitiviteit om te zetten in kansen en kwaliteiten, maar ook om in te zetten als maker, performer en docent. Clara omschrijft een belangrijke drijfveer in haar werk zelf als volgt: “het creëren van alertheid voor je eigen emoties en bevindingen en het vinden van de juiste vorm om deze emoties en bevindingen te uiten om van daaruit het contact met de wereld aan te gaan.”
  Acceptatie van wat is en kan zijn, om zo verder te komen in de wereld, kleuren haar handelen. “Das Leben ist immer für Dich“.

  Het team danseducatie gelooft in Clara’s kwaliteiten, nieuwsgierigheid, sensitiviteit, lerend vermogen en bevlogenheid. We gunnen haar de ruimte en de tijd om zich te ontwikkelen tot een collega die het veld een impuls kan geven vanuit haar unieke kwaliteiten, en dragen haar daarom graag voor als onze genomineerde voor de Jacques de Leeuw Prijs 2021. 

  Portretfilm Clara

  Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

 •   Digital stage Academie voor Muziekeducatie (Docent Muziek)
 •     Merel Brusselers
  Sfeerafbeelding Fontys

  Ik heb in de afgelopen vier jaar enorm veel mooie dingen mogen meemaken! Op de Academie voor Muziekeducatie heb ik mezelf gevormd tot een muzikale inspirator die met allerlei doelgroepen wil werken. Naast het educatieve aspect, heb ik me ook als uitvoerend muzikant ontwikkeld door onder andere een tour door Thailand en een minor in New York. 

  Mijn afstudeeronderzoek heb ik gericht op het inzetten van muziek door zorgverleners in zorginstellingen met mensen met dementie. Uit dit onderzoek is een app voortgevloeid: 'Zingen in de zorg'. Een app die zorgverleners ondersteunt om gemakkelijker te zingen in de zorg bij mensen met dementie. 

  Alle bijzondere en leerzame momenten op de Academie voor Muziekeducatie hebben, samen met mijn nominatie voor de Jacques de Leeuw prijs, ervoor gezorgd dat ik met een breed netwerk het werkveld inga. Ik kijk uit naar alle volgende bijzondere en leerzame momenten! Ik heb een VSB beurs gekregen waardoor ik in ieder geval volgend jaar voor vier maanden terug ga naar New York om een jazz vocals semester te volgen. 

  Portretfilm Jacques de Leeuw Prijs

  Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

  Nominatie Jacques de Leeuw Prijs 2020
  Merel Brusselers
  Academie voor Muziekeducatie

  Fontys Academie voor Muziekeducatie nomineert Merel Brusselers voor de Jacques de Leeuwprijs. Merel is het voorbeeld van iemand die ‘het verschil kan maken’. Ze is voor ons de belichaming van de muzikale inspirator die wij in gedachten hebben. Alles wat zij aanraakt krijgt een ‘gouden randje’.

  Ze is gedreven, enthousiast en straalt in de dingen die ze doet. Ze werkt op een positieve en inspirerende manier met anderen en geeft hen daarmee de ruimte en het vertrouwen om ook te stralen. Daarbij stelt ze hoge eisen aan zichzelf en gaat uitdagingen niet uit de weg. Ze heeft een sterke drive en het vermogen om haar dromen om te zetten in concrete stappen die ze al heeft ondernomen en nog gaat ondernemen

  Merel is een prachtige zangeres met een bijzonder muzikaal talent die het experiment aangaat en die al haar muzikale mogelijkheden wil verkennen. Ze heeft een sterk eigen geluid.

  Daarnaast is Merel een zeer actieve en sociale student. Ze is enorm betrokken bij de opleiding. Dit uit ze onder andere door actief te zijn als voorzitter van de Studentenraad en haar plaats in de Opleidingscommissie. Maar ook taken zoals het organiseren van concerten pakt Merel vol enthousiasme op. Merel geniet van het samenwerken met studenten, docenten en het werkveld. Ze is altijd geïnteresseerd in de ander en respectvol.

  Merel is een dame met ‘visie’ die in staat is om deze ijzersterk te vertalen naar de praktijk. Ook haar profilering in haar examenjaar is gebouwd op een eigen visie die maatschappelijk zeer relevant is. Merel gaat een product ontwerpen voor zorgmedewerkers die in elke zorginstelling toegepast zou kunnen worden waardoor muziek toegankelijker voor hen gaat zijn om gedurende het zorgtraject als middel tot ontwikkeling in te zetten.

  Merel is een bron van inspiratie voor iedereen die met haar te maken krijgt. 

 •     Paula Kesting
  Sfeerafbeelding Fontys

  Op de Academie voor Muziekeducatie heb ik mij gevormd tot een flexibele, muzikale en creatieve docent. In mijn afstudeerjaar heb ik gefunctioneerd als vakleerkracht muziek (stagiaire) op vier verschillende basisscholen. Hierdoor heb ik geleerd om aan te sluiten bij de behoeftes en visie van diverse scholen. 

  In mijn scriptie heb ik voor één van de stagescholen een bijpassend muziekonderwijsplan gemaakt, wat aansluit bij hun visie, namelijk het Ervaringsgericht Onderwijs. 

  Naast het docerend gedeelte heb ik mij ook ontwikkeld als muzikaal inspirator, door te arrangeren, dirigeren en te leiden. 

  Ik ben benieuwd wat de toekomst mij gaat brengen!

 •     Amy Tweed
  Sfeerafbeelding Fontys

  Mijn naam is Amy Tweed, 23 jaar en afstudeerder aan de Academie voor Muziekeducatie.
  In mijn 4 jaar op de Academie voor Muziekeducatie heb ik veel meer geleerd dan enkel hoe je voor een groep kinderen een muziekles verzorgt. Ik heb mogen leren hoe ik arrangementen maak, hoe ik muzikaal leiderschap, maar ook persoonlijk leiderschap kan tonen. Daarbij heb ik geleerd waar ik voor sta als persoon en docent: het bezorgen van een waardevolle leerervaring met wie dat ook wil. Buiten dit alles heb ik mij ook mogen ontwikkelen als performer en zangeres en heb ik me mogen laten inspireren door de docenten die werkzaam zijn op onze opleiding. Boven alles heb ik geleerd, dat je nooit uitgeleerd bent. Hierdoor zal ik dus ook nog zeker gaan doorstuderen. Maar eerst een jaartje werken en uitrusten voordat ik definitief de knoop doorhak voor een vervolgstudie/Master.

 •     Dena Bisschop
  Sfeerafbeelding Fontys

  Als docent is het mijn taak om leerlingen in hun eigen leerproces zo goed mogelijk te begeleiden. Dit doe ik door een veilige leeromgeving te creëren en hiermee leerlingen de kans te geven om zichzelf te laten zien. Hierin vind ik het belangrijk om oprecht te zijn en door middel van formatieve feedback leerlingen te coachen.
 •   Digital stage Academie voor Theater (Docerend Theatermaker)
 •     Lena Aarts
  Sfeerafbeelding Fontys

  Energiek en enthousiast sta ik op de vloer. Met een ijzeren voorbereiding, die ik vervolgens loslaat, om onderzoekend te werk te gaan.

  Ik ben in veel onderwerpen geïnteresseerd en kan zo overal mijn passie vinden. Ook ben ik nieuwsgierig naar alle soorten groepen.

  Als maker wil ik de donkere kanten van de mens onderzoeken. Ik heb een voorliefde voor dramaturgie en schrijf graag zelf teksten. Maar als er tijdens mijn les of repetitie iets nieuws en onverwachts ontstaat op de vloer, dan gaat mijn hart pas écht sneller kloppen.

 •     Cato van Breugel
  Sfeerafbeelding Fontys

  Ik ben een idealist die hoopt de wereld beter te maken door mensen samen te brengen en duurzaam te leven.

  In mijn werk wil ik creatieve processen ondersteunen en theaterlessen inzetten om onszelf en de wereld om ons heen beter te begrijpen. Als maker wil ik op een conceptuele manier aan de slag: werken vanuit een vraag, idee of vanuit de spelers zelf.

  Mijn droom is om zelfvoorzienend op een stuk land te wonen waar ik workshops, lezingen en dergelijke aanbied. Voordat dat lukt wil ik vooral met/voor kinderen en jongeren werken.

 •     Marleen Brons
  Sfeerafbeelding Fontys

  Ik ben een maker die de actualiteit wilt koppelen aan een bestaande tekst en echt samen met de spelers op de vloer staat.
  In de toekomst wil ik met zoveel mogelijk verschillende doelgroepen op verschillende plekken werken, omdat ik geïnteresseerd ben in de ander. Ik wil op een plek uitkomen die ik nu nog helemaal niet kan bedenken.
  Daarbij vorm ik samen met Jan de Beer en Tom Heintz het collectief: De echtgenoten. 

 •     Tom Heintz
  Sfeerafbeelding Fontys

  Het vermogen om jezelf in de verbeelde schoenen van een ander te verplaatsen en vanuit zijn of haar gevoelens en perspectief de wereld kunnen zien. Dat is voor mij kunst.

  Middels mijn werk probeer ik grip te krijgen op de absurditeiten van onze wereld. Als maker heb ik geen antwoorden maar vooral veel vragen. Deze vragen deel ik met mede-makers, leerlingen en uiteindelijk ons publiek. Onze vragen en bevragingen delen we in voorstellingen, interventies en theatrale installaties. En we dompelen het publiek onder in andere perspectieven, visies en fantasiewerelden.

  Portretfilm Jacques de Leeuw Prijs

  Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

  Nominatie Jacques de Leeuw Prijs 2020
  Tom Heintz
  Academie voor Theater

  "Theaterstudenten zijn door de bank genomen expressief, laten hun emoties de vrije loop en delen graag waar ze mee bezig zijn aan iedereen die het wel en niet wil horen. Dat maakt Tom met zijn mooie bedachtzaamheid en zijn ingetogen karakter een atypische student binnen onze opleiding. Maar deze man valt op geen enkele manier buiten de boot. Onder de radar blijft hij continue zoeken, ontwikkelen en verbinden. Zijn grote creativiteit werkt inspirerend voor zowel medestudenten en docenten. Als Tom loopt te sjouwen met van alles weet je dat er iets op stapel staat. Dat er weer wat staat te gebeuren. Dan duikt hij met een act op op het Stormfestival, ontwikkelt hij kleine onderzoeksvoorstellingen, speelt hij weer bij een stagevoorstelling van een medestudent of organiseert hij het 39 graden-festival.

  Maar voor deze stille kracht is de discipline theater te beperkt. Het moet naar buiten, over de fictieve discipline grenzen heen. Al vanaf het eerste jaar ligt zijn interesse in het interdisciplinair werken. Hij verbindt en onderzoekt nieuwe wegen, nieuwe vormen. En daarmee is hij de gedroomde FHK-student. Hij vult zijn Vrije ruimte met een project bij ArtCoDe, ontwikkelt een interdisciplinaire vooropleiding voor de educatieve opleidingen en maakt zijn afstudeervoorstelling in samenwerking met zijn vriendin bij ArtCoDe.

  Waar interdisciplinariteit soms kan verworden tot een lege huls is het werk van Tom altijd gevoed vanuit de inhoud en worden van daaruit nieuwe vormen verkent en ontdekt. Nieuwe vormen met een groot kloppend theaterhart. Daarmee toont hij ons, als opleiding, een nieuw perspectief op het makerschap. Sleurt hij mensen als Ian Biscou de academie binnen. En leert hij de docenten over de toekomst van het vak van Docerend Theatermaker.

  Tom is een student die met vlag en wimpel gaat afstuderen. Helaas voor ons. Want we zouden hem het liefst nog even bij ons houden, om nog te kunnen leren van zijn kijk op het vak."

 •     Katoo Vanhoutteghem
  Sfeerafbeelding Fontys

  Dit jaar het einde van mijn opleiding? Neen, het begin van toekomstdromen.
  Via theater wil ik verbinding maken met de samenleving en de maatschappij in al zijn facetten. Voorstellingen waarin we elkaar vinden. Samen in een creatief proces stappen waar elk kind een kind mag blijven, en elke volwassene zichzelf mag zijn. Of net niet?
  Ik wil de kleuter of tiener, de volwassene of kinderlijke, de zoekenden of vastbeslotenden in een theatrale setting brengen waar iedereen thuis kan horen. Elk naar zijn of haar vermogen laten mee genieten van het gebeuren op dat moment; een onderzoek tussen speler, maker, medewerker en toeschouwer.

 •     Clara van Spanje
  Sfeerafbeelding Fontys

  Als mens en als maker leef ik vanuit het moment.
  In mijn werk kijk en luister ik goed naar de ander en naar het ogenblik. Vervolgens borrelt mijn energie op en vlieg ik samen met mijn spelers over de vloer. We werken, repeteren, bevragen, lachen en dagen elkaar uit.

  Mijn nieuwsgierigheid naar de wereld breng ik in mijn repetitielokaal en verbind ik aan de thematieken waar mijn spelers affiniteit bij voelen.
  Jong en oud, mensen met een beperking, ervaring of geen ervaring het maakt voor mij allemaal niet uit.
  Van Brabantse dorpen tot wijken in Rotterdam, de ander staat centraal.

  Samen gaan we op zoek naar ieder zijn kracht en zetten we die vol passie neer in een prachtige voorstelling.

 •     Leonie Kuhlmann
  Sfeerafbeelding Fontys

  Theater vind ik het mooiste vak wat er is.
  Ik ben een eigenzinnige, geëngageerde maker met gevoel voor beeld, taal en ritme. Ik hou ervan om grote maatschappelijke vraagstukken te vertalen naar persoonlijke verhalen, naar personages waar je je als publiek in herkent.
  Ik voer graag mensen mee: in een roes, in een ervaring of flow, en laat je meevoelen. Ik combineer graag disciplines (muziek / project mapping / video / spoken word / dans, etc.), werk graag samen en ben altijd in voor een nieuw experiment. Vooral als anderen denken dat het niet kan.

 •     Isabel Schoonbeek
  Sfeerafbeelding Fontys

  Ik ben een open en eerlijke zoeker, met theater zoek ik naar kwetsbaarheid en poëzie binnen harde, nuchtere werelden.

  Ik werk intuïtief en maak beeldende voorstellingen, het liefst op locatie. Ik wil professionele producties maken met verschillende doelgroepen, waarin ik mijn spelers serieus neem en de lat hoog leg, met zorg.

  Spelen is iets wat ik intens graag doe, op de vloer kom ik tot mijn recht en vind ik mijn kracht. Mijn eigen spel zet ook ik in als ik lesgeef of regisseer, omdat ik zo grip krijg op de dingen.

  Voor mij gaat theater over een spannende ontmoeting, een stap dichter naar de ander. 
  En de stilte daarna.

 •     Jan de Beer
  Sfeerafbeelding Fontys

  Als docerend theatermaker vind ik het belangrijk dat we samen aan het werk gaan. Spelplezier en een veilige sfeer zijn daarin belangrijk. Door samen te kijken en aan het werk te gaan leren we veel meer. Ook leren we hier als mens heel veel over jezelf. Wie ben ik en wat vind ik belangrijk?

  Ik hou van groot spel, spektakel en bravoure. Daarom wil ik theater altijd groots aanpakken. Het publiek moet volledig in het verhaal zitten en met open mond kijken naar wat er allemaal gebeurt. We moeten als publiek het verhaal mee maken.

  Vaak zoek ik de duistere kant van ons mensen als maker. Ik hou wel van gewaagd en brutaal theater met een rauw randje. In het beestachtige/chaotische komt uiteindelijk de schoonheid van de ziel naar boven.

  Ik combineer theater graag met een of meerdere disciplines en vind het leuk om uit de standaard theaterzaal te komen en een locatievoorstelling te maken. Graag zie ik theater uit de zwarte doos en ben ik opzoek naar hoe we met andere vormen van kunst elkaar kunnen aanvullen.

  Naast docerend theatermaker ben ik ook een makende speler. Mijn liefde voor theater is tijdens het spelen ontstaan en daar ligt het nog altijd. Zo wil ik het liefste een collectief oprichten met meerdere verschillende disciplines waar we samen maken en spelen.

 •     Ino Mijland
  Sfeerafbeelding Fontys

  In een wereld waar onverschilligheid aan de macht is, zoek ik ruimte om de kracht van kwetsbaarheid te tonen. We moeten onszelf en onze gevoelens bloedserieus nemen, omdat dat het enige is wat we hebben.
  Theater is voor mij een plek om de ander en onszelf te ontmoeten, bloot te geven, te vergeven en te inspireren. Onderzoekend en speels op de vloer, waar we onszelf kunnen verliezen in de intensiteit van het even.

  Deze bevlogen, sensitieve theatermaker, docent en actrice belooft altijd op zoek te blijven.

 •     Carolien Ruoff
  Sfeerafbeelding Fontys

  Ik ben een kritische denker en een zoekende idealist. Mijn concepten teken ik uit en teksten schrijf ik graag zelf. In mijn stages heb ik gewerkt met studenten en jongeren omdat ik van hun energie hou en me graag laat verassen door de eigenheid van hun zoektocht. Een theatraal maakproces is voor mij allereerst een groepsproces. Daarbij hoort een veilige en respectvolle sfeer waarin iedereen open mag en kan zijn. Diezelfde openheid is mijn uitdaging als docent en als maker omdat ik streef naar oprechtheid en kwetsbaarheid. Daar waar het ongemak begint valt iets te leren.

 •     Linda van den Elshout
  Sfeerafbeelding Fontys

  Als docent en maker ben ik graag mezelf en als mezelf ben ik graag eerlijk, betrouwbaar, humoristisch, nieuwsgierig en betrokken. Mijn (extreme) interesse in geschiedenis en filosofie zorgt ervoor dat ik altijd vanuit een klassiek theaterstuk of Griekse mythologie te werk ga. De verbinding tussen theater en geschiedenis wil ik in de toekomst steeds meer vormgeven en specialiseren. 

  Ik werk goed met middelbare scholieren, maar ook kleuters en jongvolwassenen zijn welkom. Ik kijk uit naar een wereld vol nieuwe ontmoetingen en oude verhalen. 

 •     Lenni van Rixtel
  Sfeerafbeelding Fontys

  Mijn naam is Lenni van Rixtel en ik studeer dit jaar af als docerend theatermaker.
  De kern voor mij als docent zijn de begrippen vertrouwen en groei.
  Het is mij duidelijk geworden dat onderwijs voor mij gaat over vertrouwen in relatie, vertrouwen in het feit dat iedereen kan en wil leren en dat iedereen talent heeft. Mijn theaterlessen zijn een broedplaats om die talenten te onderzoeken, te oefenen en te ervaren. Hiermee hoop ik leerlingen een meer op groei en ontwikkeling gerichte mindset mee te geven, waardoor zij ook op andere momenten in staat zijn te leren en zich te ontwikkelen.

 •     Liselotte Backx
  Sfeerafbeelding Fontys

  Bij mijn werk staat het contact met de mensen met wie ik werk centraal. 
  Ik ben op zoek naar de verbinding tussen theater en de wereld daarbuiten. Daarom werk ik graag met een mix van ervaren en onervaren spelers. Hierbij vind ik het interessant om met andere disciplines te werken. Met name het bewegende lichaam intrigeert mij enorm. 
  In mijn werk ben ik continu op zoek naar een bepaalde oprechtheid, een rauwheid, die raakt en confronteert. 

  Ik kan niet wachten om nog verder op onderzoek te gaan en zou hierbij graag met andere makers en disciplines samen willen werken!

 •     Amber Michiels
  Sfeerafbeelding Fontys

  Als jonge docerend theatermaker probeer ik steeds de verbinding te zoeken tussen de leefwereld van jongeren en kinderen, de huidige maatschappij en muziek. Voor mij staat onderzoek centraal in mijn maker -en docentschap. Ik wil een omgeving creëren waarbinnen de spelers zich vrij voelen, de moed hebben om fouten te durven maken en waar ruimte is voor onderzoek. Door thema’s te gebruiken waar iedereen wel eens mee te maken krijgt, probeer ik verschillende generaties te ontroeren. We zijn namelijk allemaal zoekende. Het is oké om verloren te lopen en te zoeken, want op groeien staat geen leeftijd. Iedereen bewandelt zijn eigen pad op zijn eigen tempo.

  Om mezelf te blijven ontwikkelen als maker, docent en persoon start ik in september met de master kunsteducatie van Fontys Hogeschool voor de Kunsten. Tijdens deze master wil ik onderzoeken hoe België en Nederland zich nog meer zouden kunnen verenigen met elkaar op vlak van / door middel van kunst. Ik denk namelijk dat we elkaar heel veel te bieden hebben. Een kruisbestuiving tussen de verschillende landen en diverse kunstdisciplines is waar ik als jonge maker voor wil gaan en staan.

 •     Marie Vanhees
  Sfeerafbeelding Fontys

  In het theaterlokaal wil ik een wereld creëren waar kinderen in geloven, waar jongeren van dromen en waar zij mij betoveren.

  De kracht van verbeelding gebruik ik om leerlingen te ondersteunen in hun sprong naar het onbekende. Hen een veilige omgeving bieden waarin ze alles aankunnen en aandurven. Een plek waar ze zich kunnen ontplooien en hun creativiteit de vrije loop laten gaan. De jeugd een podium geven om zo hun ervaring, kennis en angsten met ons te delen. Hen laten weten dat ze gehoord en gezien worden.

  Daar wil en zal ik voor staan.

 •     Nala Bax
  Sfeerafbeelding Fontys

  Theater biedt een ervaring op het scherpst van de snede, zet de luiken van het denken open en kan ontspannend zijn in één. Hieraan bijdragen zorgt voor zingeving. Elk mens wil namelijk ervaren. 
  Ik hou van het onthullen van menselijkheden. Het inzoomen op (herkenbaar) menselijk ongemak, een intieme sfeer en een gestileerd decor. Realisme vervlochten met absurditeit wat ook een komische werking heeft is wat mij typeert als maker. Ik houd van contact maken & eerlijk en integer werken. Vanuit een verdieping in het thema en het personage de vloer op. Ik maak graag theater met of geef les aan iedereen boven de 16 die zijn/haar tanden erin wil zetten.
  Hit me up! 
 •     Niek Claassen
  Sfeerafbeelding Fontys

  Theater is voor mij bijzonder en uniek. Het is vluchtigs en ongrijpbaar. Die ene voorstelling die je gezien of gespeeld hebt, is de volgende dag totaal anders. Hierdoor heeft theater iets magisch, omdat het niet meer ‘bestaat’ als de voorstelling gespeeld is. Wat achterblijft, zijn mooie herinneringen.

   Die herinneringen maak je samen, theater maak je samen. Als docent vind ik dat samen-gevoel erg belangrijk. Daarvoor probeer ik steeds een vertrouwde en open sfeer te creëren waarin iedereen zichzelf kan en mag zijn. Want dan is theater het leukst en durf je ook meer dan je in eerste instantie misschien dacht. 

   Ik heb een passie voor spelen, maken en doceren en ik wil me zo divers mogelijk inzetten in het theaterlandschap.

 •     Lieke Dirkx
  Sfeerafbeelding Fontys

  Voor mij gaat theater om verbinden en groeien. Het verbinden van mezelf aan een groep en aan een thema, maar ook het verbinden van verschillende disciplines. Ik ben in mijn werk dan ook op zoek naar de combinatie tussen muziek en theater. Hoe kunnen de beide disciplines gelijkwaardig een verhaal vertellen? De kwaliteiten van muziek en theater kunnen dan niet zonder elkaar bestaan.

  Ik vind het belangrijk dat mijn spelers en leerlingen zich gezien en gehoord voelen. Ik ben sterk in het creëren van een veilige sfeer waarin er ruimte is voor een grapje. In mijn lessen en repetities is het altijd mijn doel om samen te groeien en te onderzoeken. Op een frisse manier ontwikkelen we ons empathisch vermogen en durven we aan het einde van de repetitie meer dan van tevoren.

 •     Saskia Godijn
  Sfeerafbeelding Fontys

  De kracht van het theater is voor mij dat theater je op een andere manier laat kijken en nadenken over de wereld. Het kijken en uitvoeren van theater vergroot je empathisch vermogen en dat vind ik een prachtig en belangrijk fundament van het vak.

  Ik noem mezelf een ‘idealistische activistische theatermaker’. Ik vind het belangrijk om door middel van theater maatschappelijke onderwerpen bespreekbaar te maken en heb tijdens mijn lessen en repetities oog voor ontwikkeling van sociale vaardigheden van spelers.

  Verder ben ik een betrokken en enthousiaste docerend theatermaker. Mijn lessen en repetities zijn speels en fantasierijk. Als ik begin met een project ga ik er altijd de volle 100, of eigenlijk 200, procent voor en zal ik er alles aan doen om het onderste uit de kan te halen.

 •     Job Griffijn
  Sfeerafbeelding Fontys

  Vaak zoek ik de ondeugd. Als we spelen en kunst maken mogen we rebels zijn, dingen doen die we niet mogen, niet durven of wat je altijd al had willen doen. Samen kunnen we elkaar naar een nieuw niveau tillen. Als theatermaker, docent, schrijver en performance artiest ben ik van plan nog veel avonturen te beleven. 

  Mijn eerste avontuur is de master Contemporary Arts te gaan doen in Bern, Zwitserland. 

  Je kan het zien als een slecht idee, maar je kan het ook zien als een avontuur.

 •     Rachelle van Westerop
  Sfeerafbeelding Fontys

  Ik ben een bevlogen theatermaker met een scherp oog voor de mensen waarmee ik werk en een voorliefde voor werken met kinderen en jongeren. 

  Ik denk dat theater dé plek is om te verbinden, juist voor de mensen die dat in deze individualistische wereld moeilijk vinden. Het belangrijkste in mijn les of repetitie is dat iedereen zich gezien voelt. Ik creëer een plek waar iedereen mag zijn, plezier mag hebben, mag ontwikkelen als speler en als mens. Dat is mijn doel als maker, speler maar vooral als docent. Samen gaan we binnen veilige kaders op zoek naar de grenzen van de spelvloer. 

 •     Iris van Rooij
  Sfeerafbeelding Fontys

  In het moment zijn. Dat is theater voor mij. Het gebeurt hier en nu.
  Of je nu naar theater kijkt, theater regisseert of speelt, alles gebeurt in het moment.
  Daardoor is het altijd anders, altijd nieuw, altijd spannend!

  Ik houd van teksttoneel. Een mooi script, enthousiaste spelers en we gaan ervoor!
  Het gezamenlijk analyseren van de tekst en de personages en zorgen dat elk personage eigen wordt van de speler.
  Als ik zelf speel bijt ik mij vast in het personage en laat ik het niet meer los tot de laatste voorstelling!

  Mijn kracht als docent is dat ik goed kan meebewegen met de leerlingen.
  Ik zie iedereen als individu en kan goed inschatten wat een leerling nodig heeft.
  Ik werk graag met verschillende doelgroepen en wil deze het liefst samen op het podium krijgen, naast elkaar, met elkaar.
  Met mijn enthousiasme weet ik elke doelgroep tot spelen te krijgen!

 •     Lou van der Graaff
  Sfeerafbeelding Fontys

  Ik ben een spelende Docerend Theatermaker, met een groot hart voor brutale jongeren, fantasierijke kinderen en maatschappelijke thema’s.
  Ik hou van theater waarin spelers en publiek elkaar raken door écht contact te maken. Ik ben daarbij altijd op zoek naar een wisselwerking tussen goed, ingeleefd spel en harde humor. Ik hecht veel waarde aan de persoonlijke en professionele ontwikkeling van mijn spelers. 
  Ik vind het belangrijk om mijn studenten kwalitatief goed te leren spelen en ze tegelijkertijd te laten ervaren dat hun belevingswereld cruciaal is voor het vertellen van een verhaal.
 •     Simone Versteeg
  Sfeerafbeelding Fontys

  In mijn werk als docent en theatermaker vind ik het belangrijk dat spelers zichzelf laten zien, ruimte leren in te nemen en buiten de box gaan denken.
  Ik werk graag in een open sfeer waarbij ik veel waarde hecht aan veiligheid en groepsgevoel. Ik zie wat mijn spelers nodig hebben, stem af op hun talenten en leerpunten.

  Afgelopen jaar heb ik een LGBTI+ theatergezelschap opgericht, Theater Oester, waarmee we verhalen uit de community ten tonele brengen. Met Theater Oester hoop ik meer erkenning en herkenning voor de community te creëren.
  Uiteindelijk gaat theater voor mij om zingeving en trots.

 •     Anna van der Heiden
  Sfeerafbeelding Fontys

  Ik wil voorstellingen maken die de verbeelding en het gevoel aanspreken. Die verwonderen, troosten en hoop geven. Waarbij tekst ondergeschikt is en objecten tot leven komen. Over verbinding en (mis)communicatie. Voor kinderen van vier tot honderd. Voor iedereen die niet snel met theater in aanraking komt.
  Ik wil theater naar mensen toebrengen; locaties die niet persé theatraal zijn met mijn (kartonnen) decor ombouwen tot een wondere wereld.  
  De verwondering van kinderen vind ik prachtig en zo werk ik ook graag; alles is een verhaal, de fantasie is eindeloos, emoties en nieuwsgierigheid zijn groots. Ik hoop als maker/docent ieders nieuwsgierigheid te voeden.

  foto: Nienke van der Heiden
 •     Anke Vandael
  Sfeerafbeelding Fontys

  Als theatermaker wil ik werken vanuit thema’s die me persoonlijk aangaan. Ik vertaal ze naar een universeler idee en wil met de voorstelling een zaadje planten bij het publiek dat verder kan groeien en hen aan het denken kan zetten over het onderwerp.
  Als docent gebruik ik theater om bij de spelers een bewustzijn over zichzelf te creëren. Zowel op mentaal als fysiek vlak, door een veilige omgeving te creëren waarin iedereen er mag zijn en te werken aan lichaamsbewustzijn. Ik gebruik methodes die de spelers uit het hoofd halen en in een staat van concentratie brengen waarbij ze op impulsen kunnen reageren op elkaar.

 •     Yentl Vlachos
  Sfeerafbeelding Fontys

  Als theatermaker zie ik een rol weggelegd om jong publiek te betrekken en te activeren op belangrijke en maatschappelijke thema’s. Je kindertijd vormt immers de blauwdruk van je leven waardoor ik hier als maker graag naar terug grijp.

  Mijn werk kenmerkt zich als geëngageerd eigentijds theater dat vaak vertrekt vanuit een spannend of pijnlijk thema. Het is mijn overtuiging dat vanuit ‘verbinding’ de lastigste gesprekken te voeren zijn. Door te praten over spannende thema’s of pijnlijke momenten leren we ons te verhouden met de wereld en de mensen om ons heen.

  Verbinding is de sleutel tot begrip.

 •     Anthony Notebaert
  Edwin de Klein

  Genomineerde Jacques de Leeuw Prijs 2021

  Nominatietekst opgesteld door de opleiding:

  Je hebt van die mensen die op een jaloersmakende en onnavolgbare manier werken. Waar andere mensen lang en intensief moeten nadenken om tot een inspirerend en coherent idee te komen, schudden deze mensen de meest geniale plannen uit hun mouw. En strooien ermee alsof het pepernoten zijn. Allemaal kleine diamantjes waar anderen een moord voor zouden doen om die te kunnen bedenken.
  Anthony is zo iemand. Het ene na het andere idee popt uit zijn brein op en maakt ons, de gewone mens, altijd maar meer nieuwsgierig naar de volgende stappen die gezet gaan worden.

  Het zijn ideeën die altijd op precies het goede moment lijken te komen.
  Het zijn ideeën die verleiden.
  En daarbij is Anthony een verleider. Hij pakt mensen in, enthousiasmeert en inspireert mensen, die vervolgens staan te dringen om onderdeel te worden van zijn projecten. Vanuit een grote artistieke noodzaak verbindt hij deze mensen op een vanzelfsprekende manier.

  Dat mensen voor hem willen werken en zich willen inzetten is nooit éénrichtingsverkeer. Want de overgave die hij vraagt van anderen, eist hij tot in het extreme van zichzelf. Hij is altijd overal voor in. Van theatertechniek tot beeldende kunst, van nieuwe makers tot het organiseren van studiereizen, diploma-uitreikingen en speellocaties. Als je het niet meer weet, of je nu student of docent bent, je kunt hem altijd bellen.

  En met die inzet, die kwaliteit en dat doorzettingsvermogen, weet hij die kleine diamantjes uit te werken tot inspirerende, urgente voorstellingen die ertoe doen, die communiceren en inspireren vanuit een autonoom kunstenaarshart.

  En hoewel we er allemaal bij waren, blijf je je toch afvragen hoe hij het gedaan heeft. Hoe hij het voor elkaar gekregen heeft. Want echt bij hem kun je niet komen en dat maakt de verleiding alleen nog maar groter.

  Portretfilm Anthony

  Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

 •     Jolijn Tuenter
  Jolijn Tuenter

  Voor mij gaat theater om de ander begrijpen, de wereld ontdekken en jezelf leren kennen.

  Bij theater maken gaat het niet om goed of fout maar leer je door te doen. Samen zoek je naar wat het beste werkt op de vloer. In kleine ongelukjes zitten soms de mooiste parels. Ik geloof dat iedereen kan spelen en ik bied de kaders waarin je kunt uitproberen en ik daag je uit. Als docerend theatermaker laat ik me graag inspireren door mijn spelers en hoop ik dat zij zichzelf, hun medespeler, het publiek en mij blijven verrassen.

 •     Eva Custers
  Eva Custers

  Op de theatervloer vind ik de ruimte om verhalen op het toneel te brengen die iets vertellen over het immer ongrijpbare leven hier en nu.

  Als theatermaker- en docent ben ik op zoek naar de kwetsbaarheid. Van daaruit wil ik verhalen vertellen over de vallende, vliegende, dansende, huppelende, twijfelende en niet-wetende mens.

  Ik koester het theater, heb het lief met heel mijn hart en draag er graag zoveel mogelijk aan bij. Ik probeer troost te bieden met mijn verhalen op het toneel. De wereld verandert, maar is nog lang niet verloren.
 •   Digital stage Master Kunsteducatie
 •     Debora Heijne
  Sfeerafbeelding Fontys

  Als kunsteducator wil ik bijdragen om de dialoog met de ander op een ‘praktische’ manier tot stand te laten komen. Communicatie, kwetsbaarheid en verantwoordelijkheid zijn hierin belangrijke begrippen.
  Verder zijn de volgende kenmerken essentieel om de dialoog goed en vruchtbaar te laten verlopen: een vragende houding, uitgaan van gelijkwaardigheid, het openstellen en soms ook overgeven aan de ander, je kwetsbaarheid durven tonen. Met deze houding en met inzet van kunstzinnige werkvormen ontmoetingen laten plaatsvinden, is de rode draad in mijn loopbaan als cultureel ondernemer en docent.

 •     Dian Langenhuijzen
  Sfeerafbeelding Fontys

  Voor mijn afstuderen heb ik onderzoek gedaan naar Art Based Learning met schoolleiders primair onderwijs als doelgroep.

  Graag verwijs ik je naar mijn website waar mijn onderzoek en communicatie is opgenomen onder blog.

 •     Dorien van der Steen
  Sfeerafbeelding Fontys

  Ik vond de opleiding Master Kunsteducatie ontzettend interessant.
  Het heeft me, behalve veel geleerd, ook de nodige kansen gegeven, waar ik nu mee verder hoop te kunnen gaan.
  Mijn ontwerponderzoek van Mindful met Muziek heeft ervoor gezorgd dat ik waardevolle contacten heb opgedaan. Bovendien weet ik mijn visie en kennis nu te onderbouwen.
  Studiebegeleiders, experts en medestudenten: bedankt voor alles!

 •     Rike Nijhoff-Brekveld
  Sfeerafbeelding Fontys

  Het belang van de ervaring met een echt kunstwerk, ten opzichte van een reproductie, staat centraal in mijn onderzoek.

  Leerlingen uit het voortgezet onderwijs, roepen hun docent op hen mee te nemen naar een museum. Dit doen zij door items met een boodschap te dragen en hiermee hun docent uit te nodigen tot gesprek.

  Als professional geef ik deze leerlingen een stem.

 •     Goedele Wellens
  Sfeerafbeelding Fontys

  Het onderzoek dat ik heb gedaan voor de Master Kunsteducatie voelde als een reis. Een reis waarbij ik mijn engagement heb kunnen combineren met mijn liefde voor de kunsten. Voor mijn onderzoek ben ik op zoek gegaan naar een manier om perspectieven te delen tussen mensen door het kijken naar kunst.

  Als kunsteducator wil ik mensen bij elkaar brengen en samen de dialoog aangaan. Het is mijn ambitie om dit na de Master als zelfstandige in de praktijk te brengen.

  Benieuwd wat mijn plannen zijn? Houd dan mijn website in de gaten, daar vind je ook meer informatie over mijn onderzoek. 

 •     Yvonne Dupuis
  Sfeerafbeelding Fontys

  Voor de Master Kunsteducatie deed ik onderzoek naar de invloed van kunsteducatie op de zelfwaarde van jongeren met Autisme Spectrum Stoornis. 

  Voor jongeren met autisme kan kunst een middel zijn om zich te uiten en te ontdekken wie ze zijn en hoe ze in de wereld willen staan. Want deze groep kan, ondanks de misvatting dat ze niet creatief zijn, wel degelijk kunst maken.

  Als kunsteducator hoop ik in de toekomst anderen te inspireren, raken en bewust te maken.

 •     Talitha van de Stolpe - Nijland
  Sfeerafbeelding Fontys

  We leren door te bewegen, en in de beweging leren we wie we zijn of kunnen zijn. Als kunsteducator en dansexpressiedocent probeer ik in dialoog met de ander te kijken wat hem of haar beweegt om zo verbeelding tot stand te brengen. Men kan verandering teweegbrengen door iemand fysiek of mentaal in beweging te zetten. Door gebruik te maken van verbeeldingskracht kan iemand zich een beeld vormen van iets dat (nog) niet is.

  Deze kennis heb ik opgedaan tijdens mijn onderzoek naar het ontwikkelen van verbeelding bij leerlingen met een ontwikkelingsachterstand en autisme.

  Kijk eens op mijn website, daar kan je meer lezen over dit onderzoek en de resultaten hiervan.

 •     Irene Ulrich
  Sfeerafbeelding Fontys

  Om te maken heb je lef nodig, je moet durven falen en oog hebben voor kansen.

  Voor mijn meesterproef heb ik onderzocht hoe de kunsteducator het zelfvertrouwen van de adolescent om te máken kan vergroten.
  Geen ingewikkelde theorieën, geen arbeidsintensieve aanpassingen, maar simpele interventies. Kleine aandachtspunten om binnen het bestaande programma toe te passen om het zelfvertrouwen en het plezier in maakonderwijs te vergroten.
 •     Eline Zwart
  Sfeerafbeelding Fontys

  Voor de Master Kunsteducatie heb ik onderzoek gedaan naar museumeducatie voor mbo’ers, gericht op persoonsvorming en kritische denkvaardigheden. Een grote doelgroep waarvan er helaas nog te weinig een museum bezoeken tijdens hun opleiding. Terwijl ook juist voor hen kunst en cultuur van groot belang is.

  ‘Unfold’ geeft musea handreikingen om de doelgroep aan te spreken en hen een waardevol bezoek te bieden aan het museum.

  Samen kunnen we op zoek gaan hoe dit te implementeren is bij een specifiek museum.

 •     Dagmar Baars
  Sfeerafbeelding Fontys

  Een wilde vorm van onderwijs

  Na bijna 10 jaar als bemiddelaar tussen kunst en degene die zich ertoe moet en/of wil verhouden, rest mij nog altijd de vraag: hoe kunnen we wilde dieren bekijken zonder ze te temmen?
  We hebben nogal eens de neiging om wilde zaken in een kooi te duwen. Dan kunnen we het vachtje aaien, de pootjes tellen en de tanden voelen. Wel zo handig en veilig, maar spannend en verrassend is het niet meer.

  Hoe kunnen we de kunsten uitnodigen binnen onderwijs zonder haar te vangen in vaststaande leerdoelen en curricula? Dat vraagt om een nieuwe mentaliteit. Het maakt ons wederom bekend met onzekerheid – met risico en twijfel. Tegelijkertijd dwingt het ruimte af voor vertraging, dobberen en vertrouwen. Maar, past dit wel binnen het systeem van een school? Past dit wel binnen onze pedagogische taak? Past dit wel binnen een maatschappij?

  Ik denk dat dit júist heel hard een plekje verdient! Ruimte om te ontdekken wat het betekent om bewust te zijn in een complexe wereld waarin controle grotendeels een illusie is - behalve wanneer het over de keuze jam of kaas gaat. Dobberen dus. Dobberen naast én tussen politiek en economie. Dobberen op de middenstrook, terwijl rechts op de gebaande paden blijft en links aan je voorbijraast. Drijven op de golven terwijl je oude ideeën over- en nieuwe ideeën bedenkt.
 •     Loes Janssen
  Sfeerafbeelding Fontys

  Vanaf dat je ongeveer vier jaar oud bent ga je de wereld anders bekijken. Je ontwikkelt dan het vermogen om beleving te creëren. Met verhalen krijgt verbeelding een platvorm. Dan leer je het leggen van verbanden en geven we zin en betekenis aan alles om je heen. Je kunt het zien als het wijzen van de weg.  
  Voor de master Kunsteducatie heb ik onderzoek gedaan naar het creëren en uitwisselen van verhalen om waardevolle ontmoetingen te bewerkstelligen bij ontmoetingsruimte Gezellig Nijmegen. Hier komen veel oude en nieuwe Nijmegenaren om elkaar te ontmoeten, van elkaar te leren of met elkaar te zijn. Met mijn onderzoek heb ik ontdekt dat de kunst een uniek platform kan bieden waarbij emotie en verbeelding een essentiële plek hebben. Ik heb genoten van alle ontmoetingen, de kunsten en de verhalen.

 •     Floor Westerburgen
  Sfeerafbeelding Fontys

  Mijn fascinatie voor het atelier van de kunstenaar is groot. Ik vind het machtig om te kijken naar die ruimte en te onderzoeken wat die plek is waar een kunstenaar zich terugtrek en creëert.
  Naast een persoonlijke fascinatie verschenen er ook verschillende rapporten of onderzoeken (Bloeiende broedplaatsen 2019 en Geen stad zonder kunst 2020) waaruit blijkt dat het een actueel, belangrijk onderwerp is.
  Tot slot ben ik in december begonnen als directeur van Stichting Ateliers Tilburg (SAT) en is er inmiddels ook een zakelijke interesse. Binnenkort gaat de gemeente Tilburg van start met het opstellen van het Cultuurplan voor de komende vier jaar en wordt SAT hoogstwaarschijnlijk weer een basisinfrastructurele voorziening. Mijn onderzoek naar het atelier in Tilburg was en is dus persoonlijk en maatschappelijk relevant. •     Aart van Stiphout
  Sfeerafbeelding Fontys

  Ik ben…

  Aart van Stiphout en mijn passie is het ontwikkelen van en adviseren over diensten en producten voor het onderwijs. Waarbij de focus ligt op het ondersteunen van leerkrachten die kinderen en jong volwassenen willen helpen om hun interesses of talenten in een van de kunstdisciplines te laten ontdekken en verder te ontwikkelen.

  Rond de ontwikkeling van de SelfieReflectie methode werd ik geïnspireerd door het tv programma Achterwerk in de Kast. Het programma, waarin kinderen via video hun verhalen vertellen, is hét voorbeeld voor mij van de echte openheid en onbevangenheid die zichtbaar wordt bij kinderen wanneer ze hun stem mogen laten horen. Zonder inmenging van volwassenen.

  Ondanks de beperkingen als gevolg van de Corona crisis is het toch gelukt om mijn onderzoek naar het meetbaar maken en ontwikkelen van het reflectief vermogen bij leerlingen in groep 8 van het primair onderwijs deels af te ronden.

  De SelfieReflectie Methode, dat is selfies maken, met diepgang!

 •     Steven Luca Groenen
  Steven Luca Groenen

  Wat ik als kunstenaar doe is een betekenis (of een mening) overbrengen met een vorm. Je kunt die vorm zien als een soort voertuig voor die mening; gemaakt om op een dynamische manier in te werken op de zintuigen. Toch staat die mening niet op zich, want wat ik heb gecreëerd, heeft waarneembare kenmerken die deel zijn van die mening. Het is vanwege deze extrinsieke mogelijkheid dat ik meestal mijn materialen en technieken verkies boven het gebruik van woorden om te communiceren. 

  Omdat in mijn leven deze vorm van communicatie een belangrijke rol heeft gespeeld, heeft dit een weerslag op de ambitie en de missie die ik als kunstenaar/ kunsteducator heb. Ik zie het als een van mijn kerntaken om mensen uit te nodigen om visueel (of conceptueel) vorm te geven aan betekenis. Een nieuwe vrije kunsteducatie te creëren waarin zelfevaluatie van de ontwikkeling niet alleen zal leiden maar ook beoordelen. Waarin de vorm van de betekenis in beweging mag zijn en de maker ervan in ontwikkeling.

 •     Ariste Alosery
  Ariste Alosery

  Ik ben Ariste Alosery, freelance artiest, choreograaf en dans- en musicaldocent.
  Ik deed onderzoek naar hoe een dansdocent het best dansles kan geven aan doven en slechthorenden.

 •     Koen Crul
  Koen Crul

  Als docent muzische vorming in Vlaanderen zet ik me in om de kwaliteit van de kunsteducatie in het basisonderwijs te bevorderen. Als kunstdidacticus onderzoek ik wat leerkrachten nodig hebben om hun leerlingen mee te nemen in de boeienden wereld van de kunsten.

  Ik ben docent muzische vorming aan VIVES, campus Brugge. Als lerarenopleider neem ik de studenten mee in het beleven van kunst en hoe ze dit kunnen overbrengen bij hun leerlingen, van concept tot project, van beschouwen tot evaluatie.

  Ik ben auteur van zeppelin, didactiek van muzische vorming waarin ik een haalbare aanpak voorstel waarmee leraren ruimte geven aan de creatieve expressie van leerlingen, de wereld van de kunsten kunnen ontsluiten met aandacht voor betekenisgeving en vormgeving.

  Ik train leerkrachten door met hen te ontwerpen via backward design. Mijn meesterproef stond in het teken van deze ontwerpstrategie. Wil je meer weten over deze aanpak, mail me gerust.

  Ten slotte ben ik binnen oetang (oetang.be) learning designer, we ontwerpen allerlei leerervaringen voor iedereen die met leren te maken heeft, zo ook voor de brede cultuursector. Je kan me ook boeken als trainer via www.tenz.be.

 •   Digital stage Art, Communication and Design (Vormgeving)
 •     Anne ten Hoeve

  My name is Anne and I’m from the South of the Netherlands.
  Because I am raised very cultural and got to explore all different kind of cultures. I got to develop a love for doing research, which made me more driven to explore every field I love and find interesting.

  Why is it that way, how does it work, why do people react that way and how did it became like this?
  How can I use this information?
  How can I use it, solve it, create it and make something that matters, to me or someone else the world.

  I love doing work that has a reason behind it and then create something new. Drawings, photos, 3d structures, an experience, just design. It doesn’t really matter which field.
  Everything has a reason to become the way it is, how people will interpret something is the interesting part.

  As a designer you get to create a bridge to communicate a message, a feeling, something useful or just something pretty.
  And that is the beauty behind this field.

  You get to explore with the most interesting people.
  You get to make a connection between information and those people, make something that matters, no matter how smal or big.

  For the future I would like to explore the field more with all kinds of company's and develop even more.

  There is no end to learning something new and develop.

  Thank you for listening, please check out my end project about children toys at my social media AND have a great day!

 •     Lynn van Hout

  In de afgelopen jaren op Artcode heb ik veel geëxperimenteerd, bedacht, gefaald en gewonnen. Nu weet ik wat ik kan en vooral ook wat ik wil. Het is nu tijd om mijn opgedane kennis in praktijk te brengen. 

  Wat mij inspireert, verrast en ook heel erg interesseert in de wereld van fashion, design, vormgeving en communicatie is dat je in je werk als ontwerper jezelf moet blootgeven, je moet laten zien wie je als persoon bent, waar je voor staat, wat je merk inhoudt en hoe je dit communiceert naar de buitenwereld. Iedere goede ontwerper is uniek en bewandelt zijn eigen pad.

  Ik heb gekozen om mijn pad te bewandelen in de richting van fashion en ondernemerschap met mijn eigen bedrijf. Naast mijn werk in de fashion industrie scrol ik regelmatig door mijn social media feeds om indrukken te krijgen van andere designers en modemerken. Hoe laten zij hun werk aan de buitenwereld zien en wat zijn de reacties vanuit de nieuwe wereld hierop. Dit is iets wat mij heel erg interesseert en waar zeker ook mijn passie ligt. Mijn handen en voeten gaan hier van kriebelen. Ik wil hier ook deel van uit maken!

  Creativiteit kun je helaas niet altijd afdwingen. Daarom vind ik het belangrijk dat een project goed bij mij past en ik energie en inspiratie kan halen uit de mensen om mij heen. Content creëren kun je meestal niet alleen, de mooiste dingen ontstaan uit de samenwerking met andere mensen. Uit dit soort kruisbestuivingen ontstaan de meest innovatieve ideeën. Dit is ook de reden dat ik graag nauw betrokken ben bij andere inspiratiebronnen, ontwerpers en bedrijven.

  Hoe kan ik mensen inspireren? Mijn interesse, nieuwsgierigheid en creatieve vaardigheden maken mij op meerdere vlakken makkelijk inzetbaar. Mijn leergierigheid en enthousiasme gaan altijd gepaard met een grote prestatiedrang. Zo ontstaan er mooie concepten en kom ik vaak voor uitdagingen te staan. Storytelling is een belangrijke rode draad die ik overal doorheen wil brengen, het moet allemaal kloppen, een vorm van perfectionisme zou je het ook wel kunnen noemen. Trends spotten, scrollen & opslaan, zo gaat het de hele dag door. Ik wil het allemaal weten!

 •     Jolein Kop

  De wereld kan een beetje gekker, veel beter, steeds specialer of veel mooier worden: Laat me helpen!

  Mijn naam is Jolein kop en mijn passie is om te creëren. Kunst en vormgeving is mijn instrument om toeschouwers in een nieuwe wereld te brengen. Mijn werk is theatraal en staat dicht bij mezelf. Ik werk tussen lichtkunst, installatiekunst en theater.

  Verhalen die je kunt voelen en ervaren met de focus op de toeschouwer. Ik wil mensen uit de werkelijkheid trekken en hun meenemen in een droomwereld.

  De menselijke emoties gebruik ik als basis. Wat voelen we en hoe uiten we dit aan anderen? Hoe kan ik met deze emoties omgaan? Hoe kan ik ze zichtbaar maken? Hoe kan ik een ervaring creëren die mensen echt voelen? Kan ik de wereld begrijpen?

  Interdisciplinair samenwerken is een nieuwe en betere manier van ontwerpen, performance en theaterervaring denk ik. Ik werk graag aan interdisciplinaire projecten, omdat leden van het team hun eigen kennis en sterke punten inbrengen en je iets beters kan maken.

  De wereld lijkt steeds onverschilliger te worden in zijn gevoelens en het mist diepte in fascinatie, motivatie en fantasie vind ik. Ik wil dit teruggeven aan de mensen en de wereld.

 •     Lisa de Waal

  Het leek altijd alsof de wereld van kunst en design te ver van mij vandaan lag. In de kunstklas op de middelbare school voelde het alsof ik er niet thuishoorde, en in musea of kunstexposities kon ik me niet vermaken. Toch begaf ik me telkens weer in de kunstwereld en onderbewust wist ik dat mijn roeping hier lag, al was het misschien niet op de meest voor de hand liggende gebieden.

  Toen ik begon aan de opleiding ArtCoDe vond ik het moeilijk om mijn weg te vinden en mijn interesses te filteren. Door mezelf open te stellen voor allerlei stromingen, vormen en disciplines, heb ik een brede kennis opgedaan over verschillende media waarop een idee of gevoel overgebracht kan worden. Ik heb in de afgelopen jaren van alles uitgeprobeerd en de meest uiteenlopende projecten gedaan: van aparte textielontwerpen tot holografische begraafplaatsen tot volledige speelfilms over de dunne lijn tussen fictie en de realiteit.

  Ik heb me altijd het meest aangetrokken gevoeld door probleemstellingen die spelen bij specifieke, kleinere doelgroepen. Het onderwerp ‘de dood’ had vaak een grote invloed op mijn projecten. Zo probeerde ik manieren te vinden waarop men beter kan omgaan met de gedachte aan hun sterfelijkheid, of probeerde ik mijn eigen gevoelens over dit ontwerp te visualiseren. Ik denk dat het belangrijk is dat meer onderwerpen en problemen aangepakt worden die niet voor de hele maatschappij van belang zijn. Ik hecht veel waarde aan de kleine gevoelens, kleine lasten, en het kleine leed in ons dat door sommigen als onbeduidend wordt weggezet.

  In mijn vrije tijd omring ik mijzelf met allerlei vormen van fictie, en zelf probeer ik deze ook regelmatig te produceren. Unieke personages, andere werelden en epische verhalen weten mij altijd te inspireren.

  Voorheen werkte ik het liefst zelfstandig, maar tijdens mijn stage bij de Media Praktijk Academie heb ik de vreugden en voordelen van werken in een team ondervonden. Dankzij ArtCoDe heb ik mijn zelfvertrouwen een boost kunnen geven. Nu ik weet dat mijn vaardigheden, inbreng en probleemoplossende instelling betekenisvol zijn, ben ik klaar om mijn carrière in de wereld van kunst, communicatie en design voort te zetten.

 •     Hilde van Herpen

  Ik ben Hilde van Herpen en kwam vier jaar geleden met een HAVO diploma vers van de pers, FHK binnenlopen. De jaren op ArtCoDe zijn voorbij gevlogen, maar wat heb ik veel kunnen ontdekken in die tijd. Veel verschillende projecten kwamen voorbij en uit alle diverse opdrachten (van fotografie tot communicatie en gedragswetenschappen) heb ik veel leermomenten kunnen halen. 

  Ik heb veel praktische ervaring opgedaan en ben opgebloeid tot een ontwerper die zich graag bezighoudt met communicatie vraagstukken in de samenleving. Hoe breng je jouw boodschap over naar een specifieke doelgroep, en hoe neem je jouw rol als ontwerper in? Dit is iets wat mij interesseert en dan ook de reden dat ik hier iets mee heb gedaan in mijn afstudeerproject.

  Ik heb me bezig gehouden met de spelontwikkeling en communicatieve vaardigheden van kinderen met autisme. Ik heb me als ontwerper ingezet om een spelhulpmiddel te creëren die het kind (en ouder) in de thuisomgeving kan stimuleren tot meer samenspel en het ontwikkelen van de communicatie vaardigheden.

  Het interessantste aan communicatie vraagstukken vind ik dat ik me zowel kan verdiepen in theorie en onderzoeken, maar daarnaast ook mijn designer skills kan inzetten. Door creatief denken en de theorie proberen te visualiseren kom ik tot concepten die ik vervolgens zelf kan uitwerken.

  Alle inspiratiebronnen die ik vond tijdens mijn afstuderen, maar ook gedurende de andere jaren en mijn minor Communicatie & creatie, neem ik mee naar de toekomst.

  Volgend jaar start ik de pre-master Communicatie- en informatie wetenschappen, op Tilburg University. Hier hoop ik nog meer theorie te verkrijgen binnen mijn interessegebieden, en vervolgens met een mooi kennis- en praktijkpakket te kunnen starten in het werkveld.

 •     Semmi Langenhuijsen
  Sfeerafbeelding Fontys

  Het onbespreekbare bespreekbaar maken, dat is wat ik met mijn werk het liefste doe.
  De afgelopen vier jaar heb ik tijdens mijn studie een ontzettend grote liefde voor film en 3D ontwerpen ontwikkeld. Een liefde waarin ik het allerliefst samenwerk met makers uit andere vakgebieden. Denk hier bij aan dans maar ook muziek en journalistiek. Deze samenwerkingen zet ik het liefst in om onderwerpen aan te snijden die in de maatschappij gevoelig liggen. Onderwerpen waar vaak emoties en relaties een belangrijke rol in spelen. Samen met andere makers grijp ik de kans aan om het onbespreekbare bespreekbaar te maken. Dit willen we doen door een installatie neer te zetten die zijn eigen verhaal verteld. Een installatie waardoor we mensen aan het denken zetten, zodat ze daarna met een vernieuwde kijk op dit onderwerp naar huis gaan.

  Als maker heb je een missie en mijn missie is dat ik mensen wil laten voelen, te ervaren en laten praten met elkaar over deze onderwerpen.

 •     Laura den Dekker

  Mijn naam is Laura den Dekker 24 jaar en ben net afgestudeerd aan de opleiding Art Communication and Design. Voorafgaand aan deze opleiding heb ik mijn diploma Ruimtelijke Communicatie en Presentatie aan De Rooi Pannen te Tilburg behaald. Ik wilde me graag verder ontwikkelen op het gebied van design en mijn conceptueel vermogen versterken. De werkplaatsen spraken mij erg aan waardoor mijn keuze al snel gemaakt was. De afgelopen jaren was ik ook vaak in de werkplaatsen te vinden en heb ik veel nieuwe materialen en technieken leren kennen. Daarnaast heb ik in het derde leerjaar de minor Graphic Design gevolgd, waarbij ik veel kennis en ervaring opgedaan heb zowel conceptueel als commercieel. Mijn passie ligt bij Product Design, Graphic Design en Fotografie. Mijn werk wordt gekenmerkt door experimenteel gebruik van materialen en technieken. Waarbij materiaal een nieuwe waarde geven het uitgangspunt is voor veel van mijn ontwerpen. Duurzaamheid en de natuur staan hierin centraal. Het afgelopen half jaar heb ik een productlijn ontwikkeld met functionele interieur objecten genaamd RUB OUT. Duurzaamheid staat hierin centraal.

  Afstudeer project RUB OUT ‘’Kunnen we als designer mensen stimuleren om duurzamer om te gaan met producten en bij te dragen aan een circulaire economie?’’ We leven in een maatschappij waar winkelen vrijetijdsbesteding is. Zonder concreet doel puur om geld uit te geven. Volgens het World Economic Forum dreigt er een wereldwijde ramp als we de hulpbronnen van de aarde zo blijven behandelen alsof ze oneindig zijn. Consumptiegedrag kunnen we niet zo gemakkelijk veranderen, maar als we de producten voor de consument veranderen, veranderd het gedrag automatische mee. Vanuit deze gedachtegang en mijn fascinatie voor interieur objecten is RUB OUT ontstaan. RUB OUT is een productlijn dat is opgebouwd uit diverse modules. Met deze modules kun je verschillende functionele interieur objecten maken waarbij je de vorm, formaat en zelfs de functie op elk gewenst moment kan veranderen. Duurzaamheid staat hierin centraal. Het product is gemaakt van kapotte binnenbanden van o.a. landbouw en grondverzet voertuigen. De banden worden beschouwt als afval en worden normaal gesproken samen met het restafval afgevoerd. ‘Afval is de grondstof van de toekomst!’. Een van mijn toekomstdromen is om met dit product op verschillende design evenementen te staan, zoals de Dutch Design Week en Object Rotterdam. En mijn product daadwerkelijk om de markt te brengen. Na veel kennis, vaardigheden en ervaring opgedaan te hebben gedurende de opleiding ben ik klaar om het design werkveld te betreden!

 •     Tirza Goorhuis
  Edwin de Klein

  Genomineerde Jacques de Leeuw Prijs 2021

  Nominatietekst opgesteld door de opleiding:

  Fontys Academy of Art, Communication & Design nomineert voor de Jacques de Leeuw Prijs 2021 Tirza Goorhuis: een slimme en poëtische ontwerper met een hoge dosis lef.

  Tirza, we feliciteren je van harte! We bewonderen je ontluikende maar bescheiden houding, vanuit waar jij de afwijkingen in het alledaagse vindt. Het brengt je tot een vonk van inspiratie en vormt de basis voor een authentiek ontwerpproces. De visualisaties die jij produceert laten hun vorm in twijfel trekken. Als publiek ondergaan we dit maar al te graag en graag nog heel vaak.

  “Nu ik in het laatste jaar van mijn opleiding sta”, schrijft Tirza eerder dit jaar zelf in haar stageverslag, “voel ik me nog geen ‘echte’ ontwerper, terwijl ik dit over pakweg een half jaar wel ‘officieel’ ben. Ik wil ervaring opdoen. Ik wil leren van de onderbouwing van keuzes in een project. Ik zoek een balans tussen intuïtie en intellect.”

  Het zijn woorden die Tirza’s oprechtheid en nieuwsgierigheid tekenen. De open houding waarmee zij haar studie doorloopt en, zo vermoeden wij, ook in het leven staat, zet aan en in gang; haarzelf én anderen.
  Tirza biedt een helpende hand naar studiegenoten, denkt mee in en voor het grotere geheel, geeft waardevolle feedback en stelt goede vragen.

  Tijdens haar proces neemt Tirza je helder mee in duidelijke maar doordachte communicatie. Haar uitkomsten verrassen en zijn naast esthetisch poëtisch-gelaagd. “Nu ik in het laatste jaar van mijn opleiding sta, voel ik me nog geen ‘echte’ ontwerper”, schreef Tirza, maar Michelle Baggerman, haar stagebegeleider, zag Tirza’s ontluikende en eigen visie allang. “Doe eens gek”, sprak zij Tirza toe, “dáár, in die berg aan mogelijkheden die jij altijd zult zien. Je ziet, maar mag vooral ook gezien worden!”

  Het onderzoeksproces van Tirza kent een duidelijke rode draad. Het is zowel theoretisch als beeldend sterk en er wordt snel en met veel plezier geanalyseerd. In moeilijkere tijden, zoals dit jaar voor menigeen, weet Tirza een bocht om te slaan en vanuit daar, met een nieuw en fris perspectief op zak, haar proces te continueren. Het doorbreken van de norm, het om de hoek kijken en denken – wat is er mogelijk aan de overkant? – is de basis die haar blijvend voedt. Dit doet Tirza speels en vol nieuwsgierigheid.

  Een paar maanden geleden, stagelopend met oog op wat daarná, was Tirza’s ontwerperspraktijk stiekem al heel stevig. En dat was al veel eerder zo. Jaren geleden ontving Tirza feedback al zorgvuldig, waren haar ideeën al interessant en werkte Tirza al gedisciplineerd, zoals zij tot op de dag van vandaag doet.

  In een onzeker en verwarrend jaar zet Tirza, in haar zoektocht naar afwijking, de tijd in als mogelijkheid. Zij heeft hem toegeëigend. Bij de klauwen gevat. Geen tegenslagen. Geen weerstand op de weg, ook al is het misschien nog zo aanwezig. Het is Tirza’s positivisme dat als richtinggevend kompas blijft sturen. Het is het plezier in ontwerpen, waarmee Tirza de verschillende uithoeken van een weg blijft zoeken.

  We hebben er alle vertrouwen in dat Tirza zich ook na het afronden van de studie professioneel, enthousiast en doorleeft van aanpassings- en doorzettingsvermogen blijft gedragen.
  Een terechte genomineerde voor de Jacques de Leeuw Prijs 2021.

   

  Portretfilm Tirza

  Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

 •     Esmée van Dinteren
  Esmee van Dinteren

  Als ik terugkijk op vier jaar Art, Communication en Design stond de vraag “wie ben ik als ontwerper?” centraal. Een vraag waar ik bij aanvang van de opleiding nog geen antwoord op kon geven. Ik wist wat ik leuk vond om te doen, maar maakt dat mij een ontwerper?

  Door middel van studio’s, opdrachten en projecten leerde ik mezelf steeds beter kennen. Zowel als persoon maar ook als ontwerper. Als ik mezelf én mijn werk in één woord zou moeten beschrijven zou dat ‘structuur’ zijn. Een fascinatie zichtbaar in hoe ik dingen aanpak, hoe ik te werk ga, mijn manier van fotograferen én ontwerpen. 

  Ik heb ontdekt dat ik een passie heb voor grafisch ontwerp, typografie en fotografie. Drie onderdelen die ik het liefste met elkaar in verbinding wil brengen. Dit is dan ook hetgeen wat ik deed voor mijn afstudeerproject ‘De omgeving en het grid’. De omgeving en het grid is een designmethode waarmee ik door middel van een vaste structuur in zes stappen een omgeving naar een typografisch ontwerp vertaal. Een methode met de omgeving als inspiratiebron, het grid als speelveld en de letter als medium. Een methode die vertelt wie ik als ontwerper ben. 

   

 •     Jeanne Shaw
  Jeanne Shaw

  De afgelopen jaren raakte Jeanne Shaw gegrepen door werken met technologieën. Ze maakt ontwerpen waarmee ze nieuwe mogelijkheden en methoden kan verkennen. Met een passie voor computers en een achtergrond in ruimtelijk en grafisch ontwerp werkt ze aan interactieve, sociale en speelse ervaringen, die verbinding en interactie mogelijk maken.

  In recent years, Jeanne Shaw has been captivated by working with technologies. She creates designs that allow her to explore new opportunities and methods. With a passion for computers and a background in spatial and graphic design, she works on interactive, social and playful experiences that enable connection and interaction.

 •     Tessa Schnater
  Tessa Schnater

  Hi! Ik ben Tessa. De afgelopen vier jaar op ArtCoDe heb ik ontzettend veel geleerd, vooral over mezelf als ontwerper. Fouten maken doe ik niet zo graag (hallo perfectionisme), maar door de opleiding heb ik dit toch leren omarmen.
  Ik heb een grote passie voor grafisch ontwerp en alles wat hierbij komt kijken; een lekker kleurenpalletje? Love it. Mooie typografie? Heerlijk. Ik heb hier dan ook een goed oog voor ontwikkeld en daarom heb ik in 2020 mijn eigen studio opgericht, toen nog Studio Tessa Schnater, nu Studio Fritessaus (zie je mijn naam in het woordje ‘fritessaus’?). Nu, als alumnus, ligt mijn focus op mijn onderneming, maar ook lijkt het mij tof om parttime bij een creatieve studio te werken.

  Waar ik ook achter ben gekomen door o.a. de opleiding, maar ook door alles om mij heen, is: ongelijkheid. Daarom heb ik in mijn afstudeerproject het thema ‘feminisme’ aangehaald, maar wel in combinatie met nagels/nagellak. ‘Huh?’, hoor ik je denken. Voor het hele concept en proces raad ik je aan om mijn onderzoek te lezen of het Instagram-account @femimani te volgen.

  Waar ik voor sta en wie ik ben als mens (én als ontwerper) neem ik dus graag mee in mijn werk, zo lijkt het mij bijv. tof om voor opdrachtgevers te werken die ook voor gelijkheid strijden - maar ook andere maatschappelijke thema’s vind ik interessant om in mijn werk te betrekken.

 •   Digital stage Dance Academy
 •     Vanessa Vieira da Cunha
 •     Patricia Brok
  Sfeerafbeelding Fontys

  Mijn naam is Patricia Brok en ik doe de Uitvoerend dansopleiding waarin ik me specialiseer in de richting Contemporary Urban op Fontys Hogeschool voor de Kunsten. 

  Het afstuderen komt in een tijd van verandering en dit merk ik ook. De stabiliteit, die normaal ook moeilijk te vinden is in dit werkveld, is nu nog onzekerder geworden en wat de toekomst voor me in petto houdt, is voor mij ook nog een geheim. Ik had een aantal projecten lopen, maar die zijn helaas verplaatst naar het jaar daarop. Momenteel verdiep ik me in mijn functie als webredacteur bij Dans Magazine en dansdocent op verschillende amateur dansscholen in Nederland en hoop binnenkort een andere part time baan te vinden in de culturele sector. Verder wil ik mijn interesses gaan uitbreiden en heb ik besloten om deeltijd psychologie cursussen te gaan volgen en wil ik in 2021 een cursus doen tot kinderyoga docent. In de toekomst zou ik graag uitvoerend dans willen combineren met mijn andere interesses en een manier vinden om de medemens/danser te helpen. Op welke manier dat gaat zijn, ga ik de komende jaren uitzoeken!

  Mijn afstudeersolo, TwO SEE, zal op 25 juni door mij in het Academietheater op Fontys Hogeschool voor de Kunsten gepresenteerd worden. Ik wil het publiek laten zien dat de impact van een bepaalde gebeurtenis of ervaring er van binnen en van buiten heel anders uit kan zien. Wat het oog kan zien, en wat het oog niet kan zien en alleen de persoon zelf ervaart. 

  ‘I stood there, so quietly. What really happened?’

 •     Ornella Prieto
  Sfeerafbeelding Fontys

  My name is Ornella Prieto. I come from France and I study at the Fontys Dance Academy where I specialize in Contemporary Dance. After four years of learning I am almost done and I am ready to present my graduation solo on June 25th.

  After graduating I want to stay in the Netherlands and establish myself here as a freelance dancer/performer. After four years of discovering dance in the Netherlands I believe I found a field where I have my place and where my art can grow and be seen.

 •     Anneleen Nickmans
  Sfeerafbeelding Fontys

  I am a 23 year old contemporary dancer, based in Belgium. Dance has always played an important role in my life. I started dancing when I was a little kid in the dance school owned by my Aunt. Here I took my first dance steps and that marked the start to the road of discovering what dance would eventually become to mean to me. Until this point in my life dance was something that I did in my free time. I went to a normal kinder garden, elementary school and high school where I studied science.
  To challenge myself more as a dancer I decided to move to Leuven at the age of 16. I went to a high school where dance, next to science, was part of the curriculum. In this year I also joined a contemporary youth company called JesCom where I got the opportunity to grow as a dancer and to get more stage experience.
  After I graduated from high school in 2016, I auditioned for several art universities in Belgium and The Netherlands. I got accepted at the Dance Academy at Fontys School of Fine and Performing Arts in Tilburg in The Netherlands in the department Dance Art in Context. I got the opportunity to train here day in day out to become a professional dancer. An opportunity for which I am very grateful. I grew out to be a focused, motivated and self responsible dancer.
  I see myself as a physical dancer. I really enjoy things I where I can fully throw myself in and that challenge me. I use a lot of flow in the way I move. With this flow I can draw people’s attention towards me and take them with me to another world. Honesty with myself, the people around me and the movement is very important for me as well as the connection with myself and with other people. I am someone who can really feel and sense a group or a person. This makes that I am a sensitive dancer and it helps me to tune in to what is really happening in the moment. I am someone who is always eager to learn new things and who is open for new experiences and adventures.
  My biggest dream is to travel the world while dancing. I am excited about what the future will bring and I am ready to start exploring the life as a freelance dancer.

 •     Bo Jacobs

  My name is Bo Jacobs, I am 20 years old and I come from the Netherlands. When I was 11 years old I started dancing at the pre-education in Maastricht (NL). After doing this for 5 years I started studying at Fontys School of Fine and Performing Arts Tilburg (NL) in the direction contemporary urban. I chose the direction of contemporary urban to develop myself as a more diverse/all-round dancer. This made me able to create an own language of moving and performing.

  When I started performing for an audience for the first time I realised I want to show something to my audience: a part of myself, a complete new character, a new experience, a specific subject, something that brings them into a different reality and goes through their thoughts. For me that is one of the most beautiful things to do, to share myself and my explorations/knowledge with my audience, in the right amount of abstraction and expression, so there is still an open space for interpretation for the audience. Working towards that sharing moment gives me a lot of motivation and excitement. For this being able to happen my intrinsic motivation is to keep on developing art. This gives me insights on how I can and want to have a contribution towards the art field and the society.

  Next to this one of the most important things for me is to keep playing and having fun, because that is what made me start dancing in the first place. This will always keep me going and by doing this I hope to fully grasp my opportunities as a freelance dancer.

  Next year I want to focus on exploring different sides of the dance field, and trying to learn as much as possible. This is why I will go to Israel to start the  Dance Journey Study Abroad Program at Kibbutz Contemporary Dance Company from September 2020 till February 2021.

 •     Anne Roeper
  Sfeerafbeelding Fontys

  photo: Noor van Gestel

  "It all went by so fast, didn't it? I wish I could do it all over again, I really do." 

  - Michael Jackson

 •     Karolien Wauters
  Sfeerafbeelding Fontys

  My name is Karolien Wauters, I am 21 years old and born in Belgium. As a kid I always learned that while traveling you will discover a lot, but the people around you during that journey will give you even more. During my childhood I was always dancing after school, and when I became older I started to dance more and was part of two teams, a contemporary based and an urban based. After finishing my education in human sciences, I dreamed of being able to make dance and art for a living. I auditioned at Fontys, the urban department, and that is how I discovered the world of art through dance even more.

  I choose the urban department to focus on being a more urban dancer but along the way I discovered a mix of movement qualities that created my individual movement language. A language that is sharp, dynamic, isolated, where every body part has its own rhythm and movement behaviour that when it comes together it will be compact and complicated. I want to discover ways to keep developing that and see what influences different choreographers can have on it. I’m looking forward to work as a freelancer and discover the world of art through dance even more.

 •     Summer Engels
  Sfeerafbeelding Fontys

  My name is Summer Engels. As a little girl of ten years old, I started my journey to become a dancer at the Pre- Education of the Fontys Dance Academy. Now, eleven years later, I can say that I am about to graduate from my bachelor’s degree in contemporary at the Fontys University of Fine and Performing Arts (FHK). Now I am ready to explore the dance working field. I want to keep on developing my vision as a dancer and a dance maker. I explored during the years at my time at Fontys that I like to work with simplicity, time, and repetition in my performance work. I researched these elements in dance in my internship year and I want to continue this search to develop an own artistic vision. I am very curious and excited what the world of being a freelance dancer and dance maker will bring.

 •     Katya Vershinina
  Sfeerafbeelding Fontys

  My name is Katya Vershinina. My roots are coming from Siberia, Russia. My four years at Fontys Dance Academy shield light on the specific path of how I want to build up and apply my artistry in the contemporary dance field.  

  To start with my background, my interest in dance has always been underpinned by the curiosity to define a tool of non-verbal communication with other people. To find different qualities in forms of physicality and emotional states, I decided to study at Fontys Dance Academy. After four years of diving into the core of what movement can mean for me, I started noticing the potential in dance as a fluid form of communication.  

  The fluidity of this form is supported by different contexts, such as the physical dialogue with my inner self, audience, and people with other abilities. Considering dance as a form of communication within different contexts, our bodies frame interpersonal relationships.  

  Shifting the perceptive of ‘us’ to my body, I believe that my being, including the analytical and physical capacities, can maintain interpersonal relationships. I experience the maintaining of connectivity with other people and myself through my belief in the totality and expressiveness of bodies.  

  I want to socialize with many artists and root the seed of my hope to create a work beneficial for the audience's eyes, body, and mind.
  My art is practical.  
  My art can be physical.  
  My art can touch the string of vulnerability to feel together and embrace the kindness of a brighter future.  

 •     Lysanne van Berlo
  Sfeerafbeelding Fontys

  I am Lysanne van Berlo, born in a small village called Wolfheze, Netherlands.
  I graduated at Fontys at the age of 23.
  Dance is for me a collaboration, connection and transformation of energy. Within my art I research how to use and combine different energies and which feelings and emotions are caused and/or created by it.

  I am an artist who expresses, creates, performs, directs, writes and questions. 

  My photo consists of three captured moments of my Graduation Solo called REMEDY.

  Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

 •     Kamee Frieling
  Edwin de Klein

  Nominee Jacques de Leeuw Prijs 2021

  Nomination text:

  It is with great pride that Fontys Dance Academy nominate Kamee for the Jacques de Leeuw Prijs.

  Kamee is an authentic and driven performer and creator. As a student she very early started to develop her own practice next to school; engaging in projects both as a performer and as a maker.

  She is a powerful and poetic dance performer, who is able to move between styles and artistic approaches seamlessly, without losing her strong artistic identity. Whether it’s highly physical work (like when she as a secondyearstudent, in no time, replaced a thirdyearstudent in the demanding piece Nomad from Sidi Larbi Cherkaoui) or moving into pieces that are theatrical, she does it with 100 percent conviction and quality.

  Kamee is an independent professional with a high integrity and a real entrepreneur. These qualities have led her to develop her artistic path in the work field while being fully engaged in school. 

  Kamee has always gone her own way, doing what she needs to do out of a deep intrinsic motivation and a strong artistic vision. 

  She is an artist who we know will flourish in the working field.

   

  Portretfilm Kamee

  Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

 •     Leonarda Lovrekovic
  Edwin de Klein

  I am Leonarda Lovrekovic, I was born in Croatia and I graduated from Fontys Dance Academy.

  In my work I explore situations and emotions I have personally experienced or thought through, the way I respond to certain situations and react to my environment. When I am able to experience the story or when I am a part of it myself, it gives me the energy and inspiration to translate my understandings and emotions into movement. Sharing my inner beliefs and emotions pushes me outside my comfort zone and puts me into a position of power where sharing my opinion, vision and voice matters and is heard. One of the important roles as an artist is to enlighten important questions and situations which then helps people to change. If I can impassion the audience; if I get them to think and react to my work by creating more awareness about a certain topic - as an artist, I feel I have completed my mission. The value of my work as an artist lies in transferring emotions through the presence of the performer to the audience members.

  This year I was nominated for the Jacques de Leeuw 2022 prize. I intend to use the prize for my own further development and education in the artistic field. I want to focus on deepening my knowledge and broadening my education. When it comes to my own personal development as an artist, rather than a dancer, I want to take my time to experience different cultures, develop my movement qualities and focus on further research on my artistry. Nonetheless, I also want to dedicate my time on expanding my network as I know the importance that a good network holds.

   

  Portretfilm Leonarda

  Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

 •       Nomination text Leonarda

  Leonarda has a strong, clear and inspiring mind. She is a creative, powerful and strong dancer who is able to combine and fuse different styles and translate her own ideas into movement.

  With her dance talent, sharp intellect, generosity and professional mind-set she developed on multiple levels in the last year.

  Leonarda can easily go to the meta-position and oversee large chunks of knowledge, different fields of practice and key principles related to these fields. She is able to see the interconnectedness between all these different components. She is a great independent learner who knows how to identify her needs and respond to them.

  Leonarda is very involved and supportive to the dance community in her home country, where she aims to pass on her knowledge to the new generation.

  Leonarda embodies the dancer of these present times in who she is, what she does, how she does it and what she stands for. We are convinced that she will strive as an artist and make a strong, positive impact in the field.

  We are very proud to nominate Leonarda for the JDL prize of 2022.

 •   Digital stage Music and Performing Arts
 •     Sonja Oberkofler
  Sfeerafbeelding Fontys

  I am an ambitious, versatile artist, full of energy and creativity who’s always curious and open for new projects, ideas, culture and the well-being of a musician.

  The music I play is mostly contemporary or improvised music. As a saxophonist I am focusing on „how can I bring the music to the audience?“ and which message I want to share. For me it’s important that the audience not only has a nice concert evening but that I can also share with them a deeper message or story. I also often work together with other disciplines to create one interdisciplinary performance.

  Aside for my musical skills, I am passionate about the personal development of lifestyle engineering and creating body-mind awareness through mindfulness, nutrition, and sports and mental training, leading to interests for a total body-mind performance.

  Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

  Nomination Jacques de Leeuw Prijs 2020
  Sonja Oberkofler
  Academy of Music and Performing Arts


  "Thinking about Sonja, immediately three words pop up to characterize her: openness, passion and professional drive. Sonja is one of the most open minded people AMPA has ever had. She is a saxophonist-composer interested in classical and new music, interdisciplinarity, education, electronics, mindfulness, nutrition, sports, mental health, organization, management, co-determination, languages...

  She is really passionate about combining all those important personal interests in her way of living as a musician. Her infectious enthusiasm has resulted in a large network of musicians, composers and artists who are eager to work with her.

  Working together with Sonja is all about purposefulness and preciseness. Her professional attitude and drive motivate her to be present at a lot of concerts, lectures, debates, expositions in the Netherlands, but also have already brought her in Italy, Germany, Spain, Switzerland, etc. And she worked with famous groups and artists like Bang on a Can and ASKO/Schönberg.

  Winning the Junior Grachtenfestival with the educative project The Town Musicians of Bremen, pioneering and exploring new regions in new music with her Duo Integra (sax, electronics & electric guitar), being an entrepreneurial, social, open minded omnivore with a fascination for interdisciplinarity, makes her the most obvious candidate to win the Jacques de Leeuw Prize!"

 •     Irene Brouwer
  Sfeerafbeelding Fontys

  Voor mij is muziek een manier om mezelf te uiten. Mijn passie voor muziek overbrengen aan anderen is wat ik het liefste doe. Of dit nu is als klarinettist op het podium, als klarinetdocent of als dirigent of als ik ‘gewoon’ met vrienden erover praat. Ik kan niet anders dan enthousiast praten over mijn vak.

  Als klarinettist ben ik vooral buiten de gebaande paden gaan kijken. Ik ben op zoek gegaan naar repertoire dat zelden gespeeld wordt, maar de klarinet prachtig neerzet. Dit is ook wat ik in mijn eindexamen concert naar voren zal brengen.

  Ik hoop uiteindelijk in een professioneel orkest terecht te komen, want samen muziek maken is toch het allermooiste wat er is.

 •     Maurick Reuser
  Sfeerafbeelding Fontys

  Over de afgelopen vier jaar is teveel te vertellen. Toch is van alle jaren dit afsluitende vierde jaar het meest boeiend geweest. Ik ging niet alleen richting mijn piano eindexamen: ik begon een geheel nieuwe uitdaging door bestuurskunde te studeren op Tilburg University. Met dit nieuwe perspectief in de schede, sloot ik mij aan bij de opleidingscommissie van AMPA, waar ik zelfs voorzitter van mocht zijn. FHK reinventing, splinternieuwe curricula, een interne audit en toen corona ... ik zal het nooit vergeten. Tevens heb ik voor de IMR mogen werken als notulist. Volgend studiejaar hoop ik studentlid te worden. Na de verkiezingen zal duidelijk worden of dit daadwerkelijk zo mag zijn.

  Componeren is altijd een passie geweest, net zoals corepetitie en het werken met zang. Afgelopen jaar heb ik een liederencyclus geschreven en uitgevoerd, de Six Songs on Japanese Verse, waardoor ik uitdrukking kon geven aan beide dromen. Ik bedank Anthony Fiumara voor de wijste les ooit: 'jijzelf kan de beste leraar worden van jezelf'. Het is absoluut het plan om de komende jaren de uitvoerder te zullen zijn van meer eigen kamermuziekwerken. Mijn hoofdvak is piano klassiek, met aantekening clavecimbel/oude muziek. Muzikaal en persoonlijk gezien kan ik mijn docent, Jelena Bazova, niet genoeg bedanken. Zij heeft een musicus herkend in mij en heeft deze zelfs kunnen destilleren. Als je ooit met haar hierover spreekt, zal ze je vertellen dat de eerste jaren niet gemakkelijk waren. Na vier jaar kwamen we eindelijk toe aan de grote vormen, zoals Beethovensonates en Chopinballades. Wie had vier jaar geleden gedacht dat dit ooit mogelijk was? Jelena dus. Een van de beste, humoristische en frequentste uitspraken van haar was: 'Je speelt als een slechte sopraan'.

  Voor de toekomst kan ik niets anders dan al deze paden voortzetten. De tijd zal dan leren waar ik uiteindelijk ben.

 •     Simon Emmen
  Sfeerafbeelding Fontys

  Mijn studie aan Fontys is ontzettend hard gegaan. Voor je het weet sta je aan het einde en kijk je terug naar de afgelopen jaren.

  Er is veel gebeurd en ik heb veel mogen ervaren; orkestprojecten, ensembles, Slide Factory, verschillende instrumenten als bijvak en zelfs een tournee naar Brazilië mag zeker niet aan de lijst ontbreken. Aan de andere kant staat een overvloed aan uren in de studiehokken, een hevige blessure, waarvoor dank hoe Fontys me heeft geholpen dat te trotseren, en uiteraard de afsluiting in zulke bizarre omstandigheden.

  Er is veel veranderd, behalve de ambities. Er is nog zoveel wat ik nog wil leren, ontwikkelen, doen…
  Hoe dan ook is er maar één weg. En we gaan door!

 •     Eveline Vervliet
  Sfeerafbeelding Fontys

  In artistic terms, I define myself as a composer, sound artist and performer, looking for ways to connect music and art with technological innovations and the climate crisis. I am concerned with the world around us and I believe art to have capacities no other disciplines have. By challenging and triggering my audience, I want them to reflect on themselves and their surroundings.

  I began my studies at Fontys as a pianist, then found my way to composition and now I feel I’m transitioning to a more multimedia-based art. This means I don’t only compose acoustic and electronic music, but I also code a lot and create my own interactive installations and videos. Besides that, I perform live electronics in improvisations and compositions.

  I am graduating with the project Please, Do. It is a multimedia project with music, interactive installations and games.  

  In the following years, I want to ameliorate all these aspects of my work: composition, multimedia art and performance. Finding a study or a combination of studies in which I can combine all these things is a challenge, but I know that in the end, I will find my way, just like I did during my Bachelor studies.

  I am very happy about and grateful for my time at AMPA, and I’m looking forward to the future!

 •     Lidia Carrilero
  Lidia Carrilero

  Hello everyone!

  A young Spanish clarinetist introducing herself here!
  My name is Lidia and these last years have been different, and not only because of Corona. I was studying my bachelor in Spain and I came to Tilburg to do an exchange, but the people, the atmosphere in Fontys and the projects made me make the decision of staying here to finish my studies and have the opportunity to play and perform in different stages and in very different projects, which I did!
  I am so glad I stayed here and I am so looking forward to play in other different places and performances and live all the experiences that music can bring me!
 •   Digital stage Rockacademie
 •     Max Blok
 •     Robbin van de Bor
  Sfeerafbeelding Fontys

  Het was een toffe tijd aan de FHK. Ik heb me kunnen ontwikkelen in waar ik het liefst mee bezig ben, muziek!

  De stage periode bij Raiko Records heeft mijn muzikant zijn tot een hoger niveau getild als audio engineer en heb ik hiermee kunnen afstuderen.

  Gedurende de opleiding ben ik met mijn band Fire Within naar Los Angeles geweest en ben ik begonnen met mijn eigen onderneming BOR MUSIC, zonder Rockacademie had ik deze stap niet snel durven nemen.

 •     Remy Borsboom
  Sfeerafbeelding Fontys

  Ik heb een ontzettend mooie tijd gehad op Rockacademie. Ik kijk terug naar een fantastische omgeving vol met leuke en inspirerende mensen. Hopelijk kom ik iedereen snel weer eens tegen in het werkveld.
  Nu als afgestudeerd “Electronic Music Producer” met de richting Business Manager, kijk ik er naar uit om verder te gaan als producer.
  Jullie kunnen mij volgen via mijn eigen act Remy Cooper of in de industrie (label/studio/ghost-producer) als Trooper Music.
  Bij deze wil ik alle docenten en al mijn klasgenoten bedanken voor deze mooie herinnering!
 •     Luc Dirkx
  Sfeerafbeelding Fontys

  With a pictorial aspect to his music and a musicality to his visual work, there’s always been a sense of an outsider to him. Luc Dirkx is an eccentric music producer with a background in fine arts. Crossing artistic borders and working with different creative minds gives him a broad imaginative view. Always looking for new dots to connect. 


  Met een picturaal gevoel voor zijn muziek en een muzikaliteit in zijn visuele werk, heeft er altijd een atmosfeer van een outsider om hem heen gehangen. Luc Dirkx is een excentrieke music producer met een achtergrond in de beeldende kunst. Het oversteken van artistieke grenzen en het werken met verschillende creatieve geesten geeft hem een breed verbeeldingsvermogen. Altijd op zoek naar het leggen van nieuwe verbindingen. 

 •     Simon de Goede
 •     Jessy Hooijmaijers
 •     Bram Joosten
 •     Steve Kerssens
 •     Sander van Kleef
  Sfeerafbeelding Fontys

  "The pain of discipline is smaller than the pain of regret" - Tony Robbins

  Ik heb vier fantastische jaren gehad aan Rockacademie. 

  In het bijzonder wil ik Roel Verberk en Benjamin Kuijten bedanken voor de ondersteuning, de lessen en de uiteenlopende gesprekken. 

 •     Tom Mandersloot
 •     Fabian Ong
 •     Vincent de Raad
  Sfeerafbeelding Fontys

  Vincent de Raad is een Nederlandse muzikant, coach, denker en schrijver, wiens missie het is om een betere toekomst te helpen vormen door verbinding te creëren middels het cultiveren en promoten van nieuwsgierigheid, dialoog en het krachtig delen van verhalen.

  Biografie Vincent (download)

 •     Nathaniël Heye
  Sfeerafbeelding Fontys

  Nathaniël Heye, geboren in 1998 in Amsterdam, is een onvergetelijke rapper, zanger en songwriter met een krachtig verhaal over herstel, veerkracht en doorzettingsvermogen.

  Hoewel zijn artiestennaam "Julius" een aanzienlijke aanhang heeft op alle muziek platvormen, is het zijn tweede artiestpersonage "De Herder Zeus" waarmee de fans van Nathaniël zich het meest aan verbinden.

  Zijn vermogen om mensen te inspireren en het publiek te raken, gaat verder dan zijn soulvolle stem en intense teksten. Dit personage maakt gebruik van de energie en het karakter die doorkwamen toen Nathaniël een tragedie uit zijn vroege kinderjaren in triomf veranderde. Nathaniël’s doel is om het land te veroveren met zijn unieke stemgeluid en doordringende teksten.

 •     Mick van Haaren
  Mick van Haaren

  Genomineerde Jacques de Leeuw Prijs 2021

  Nominatie tekst:

  De Brabantse nuchterheid zit Rockacademiestudent Mick van Haaren (Mick Stender) niet in de weg bij zijn zoektocht naar een duidelijke artistieke identiteit. De singer-songwriter imponeert in het laatste jaar van zijn opleiding met een spits rock-’n’-roll-geluid.
  Dit podiumbeest heeft zich inmiddels ontwikkeld tot een uiterst behendige en energieke bandleider. Zijn schrijfstijl is ruig, ongepolijst, maar met emotie, wat resulteert in repertoire waarin zijn gepassioneerde stemgeluid sterk naar voren komt. Vocaal beschikt Mick over veel kleuren, een groot bereik en een breed scala aan expressiemiddelen die hij smaakvol en gedisciplineerd toepast.

  Iedereen die Mick ziet weet meteen dat hij zich scherp visueel weet neer te zetten als artiest. De kenmerkende vetkuif en leren jasjes dragen bij aan een sterk totaalplaatje. Hij studeert af als zanger, songwriter, gitarist en creatief ondernemer. 
  In zijn eigen act Mick Stender komt alles samen. Micks gedreven werkhouding en sympathieke karakter worden alom geprezen en met zijn binnenkort te verschijnen EP “Let’s Rock ’n Roll Again” gaat hij ongetwijfeld de harten van veel muziekliefhebbers veroveren.

  Tijdens de lockdown mobiliseerde Mick een volledige band, waarmee hij zijn debuutalbum opnam. Dit spreekt voor zijn onvermoeibare doorzettingsvermogen en ondernemersgeest. Hij weet mensen te mobiliseren en te verbinden. Al met al is Mick een muzikant die met al zijn kwaliteiten, zowel inherent als ontwikkeld, het label 'complete plaatje' verdient en goed op weg is naar een gouden toekomst. 

  Portretfilm Mick

  Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

 •     Kees Duyts
  Sfeerafbeelding Fontys

  Een jonge, hardwerkende student, docent, ondernemer en niet te vergeten, muzikant. Kees Duyts, hij begon op 13-jarige leeftijd met spelen en is nu een professionele muzikant die actief bezig is als sessiemuzikant (gitarist en zanger), docent, band coach en songwriter. Kees is de gitarist en backing vocalist van de acts "NICCI NOVA", "MICK STENDER", "Kingdom of Pop (theatershow) "Sosesina", "Nooke", "Avie", "The Velvet Roses" en studeert momenteel aan Rockacademie van Fontys Hogeschool voor de Kunsten. Geïnspireerd raken, het podium op, verbinden, interactie creëren met mensen. Daar begon het voor hem en waarom hij doet wat hij doet.

  Americana, wereldmuziek, experimenteel en een beetje blues. Dat zijn de stijlen die gebruikt worden om zijn stijl van spelen en muziek maken te omschrijven. Niet alleen de muziek zelf inspireert hem, maar ook de intentie waarmee sommige muzikanten spelen. Hij zoekt inspiratie in het uiterlijke aspect van wat er in bands gebeurt. Bijvoorbeeld de bewegingen die een muzikant maakt, zijn/haar/hen uiterlijk etc. Het contact dat je maakt met je bandleden of het publiek. Als hij energie krijgt, geeft hij energie en vice versa.

  Zijn groove haalde hij uit funk, het gevoel voor soul, de kracht van rock en is nieuwsgierig naar hiphop, reggae, Afrikaanse muziek en muziek die het elektronische tijdperk momenteel biedt en levert. Hij kan zich door bijna elke stijl een weg banen, want als een spons heeft hij geprobeerd zoveel mogelijk muziekstijlen in zich op te nemen.

  Kees nodigt je van harte uit in zijn snarenpark en speelplaats van instrumenten. Van akoestisch tot elektrisch, van pedal steel tot saz, met hem als sessiemuzikant of de Kees Duyts sessieband. Als je een muzikant nodig hebt die meer is dan "alleen maar een gitarist", bel hem dan.

 •      Ricardo Braun
   Ricardo Braun

  Tijdens het volgen van deze opleiding aan Rockacademie heb ik mij kunnen ontplooien tot een audio engineer en muziekproducer met veel kennis en expertise over het vak. Door de jaren heen heb ik mij kunnen verdiepen in de branches waar mijn ambities liggen, met goede ondersteuning van de docenten. Ik heb mijn business-ervaringen op kunnen doen met een stage bij een platenmaatschappij (V2 Records Benelux) en heb ik mijn kennis over audio engineering uit kunnen breiden via stages bij een opnamestudio (Wisseloord Studios) en een live audio bedrijf (Max Power Rent).

  Het afstudeerjaar heeft mij gevormd tot waar ik nu ben. Een audio engineer en muziekproducer wiens kennis ligt bij hiphop-, pop- en r&b-muziek. Met mijn eigen bedrijf EXPOSE Culture maak ik opdrachten voor klanten die in deze genres werken. Voor hen maak ik producties, opnames, -stereo-mixen, stereo-masters (met Apple Digital Masters certificaat) en Dolby Atmos mixen. Ook maak ik microfoons voor klanten, waarvan de eerste lijn (TMX-1) binnenkort op de markt verschijnt. Ik ben naast audio engineer en muziekproducer ook grafisch ontwerper. Door mijn stage bij de platenmaatschappij heb ik ervaring op kunnen doen in het creëren van content ten behoeve van de promotie van een muziekproduct.

  Nu ben ik gereed om de markt te betreden. Ik geloof erin dat ik mijn werkzaamheden kan blijven verrichten en dat dit het beroep is wat ik zal blijven uitvoeren.

 •   Digital stage Muziektheater
 •     Jeroen Sigterman
  Sfeerafbeelding Fontys

  Ik heb mijn toekomstdromen voor de korte termijn moeten bijstellen en afstuderen in een werkveld dat even helemaal stil ligt is soms best eng, maar ik heb geprobeerd toch een mooi eindexamen te maken. Ik hoop dat dit is gelukt, het repetitieproces was in ieder geval enorm leerzaam en leuk.

  Ik heb goede hoop voor de toekomst en hoop dat we snel weer met z'n allen het theater in kunnen!

 •     Niniane Everaert
  Sfeerafbeelding Fontys

  Afstuderen in deze tijd is iets geks. Normaal gesproken is dit het moment waarop je je vleugels uit mag slaan naar het werkveld. Ik sta dan ook, al vind ik het afscheid nemen moeilijk, sinds het begin van mijn examenjaar te popelen om te mogen beginnen als actrice en/of zangeres in een voorstelling in Nederland, België, Duitsland of Oostenrijk.
  Maar 2020 heeft een hoop veranderd. De afgelopen periode ben ik bang geweest voor de toekomst van de theaters. Alles lag stil en de ene na de andere show werd definitief gecanceld. Dat terwijl de Nederlandse (muziek)theaterbranche het al niet makkelijk had.
  Gelukkig worden er creatieve oplossingen bedacht en lijkt alles langzamerhand zelfs weer een beetje normaal te worden. Hopelijk ziet Nederland hoe erg we de theaters gemist hebben in deze periode en volgt er een glorietijd voor de kunsten.
  Kunst verbindt, ontspant, vermaakt, maar misschien nog wel het belangrijkst: Kunst houdt de samenleving een spiegel voor en vormt daarmee de perfecte aanzet tot dialoog. In plaats van mensen een mening op te leggen, kun je ze zelf laten nadenken en zo misschien wel tot een nieuw inzicht zien komen.
  Juist in bizarre tijden als deze, is reflectie op de samenleving van groot belang en hoop ik dat we altijd het gesprek met elkaar aan blijven gaan.

  Op mijn opleiding heb ik mijn eigen visie en stijl kunnen ontdekken, maar daarnaast ook de kans gekregen een enorme veelzijdigheid te ontwikkelen op het gebied van zang, dans en spel. Dit maakt dat ik op dit moment de tools heb om aan allerlei verschillende soorten projecten mee te werken en ik kan dan ook niet wachten om dat te gaan ervaren.
  Daarnaast houd ik me graag bezig met het schrijven van eigen theaterstukken. Humor met een scherp randje, het doorbreken van taboes en het opzoeken van (theatrale) grenzen zijn terugkerende thema's in mijn werk.
  Mijn droom voor de toekomst is om zo veel mogelijk verschillende projecten te doen, van Tilburg tot Wenen, van muziektheater tot film en van les geven tot het maken van mijn eigen voorstellingen. En als we het dan toch over dromen hebben... Mogen zingen met een 30-koppig orkest, en dat dan in de rol van keizerin Elisabeth, lijkt me ook zeker niet verkeerd! Dromen zijn er genoeg.

  En nu is het tijd om mijn vleugels uit te slaan. Ik weet nog niet waar en wanneer ik terecht zal komen, maar dankzij mijn lieve, inspirerende en betrokken docenten, weet ik nu dat ik de sprong kan wagen.
  Ik ben ze oneindig dankbaar. "

 •     Leonie Kappmeyer
  Leonie Kappmeyer

  "Woorden kunnen niet uitdrukken hoe dankbaar ik ben voor de afgelopen vier jaar studie en voor alles wat ik heb geleerd. Ik kwam hier puur vanuit mijn liefde voor muziek, dans en theater en ben gegroeid tot een vakvrouw en kunstenares. Mijn docenten hebben me niet alleen een sterke techniek aangeleerd waarop ik steeds terug kan grijpen, maar ook de waarde van mijn vak bijgebracht.
  Muziektheater heeft de kracht om de wereld vanuit een andere hoek te tonen en vorm te geven aan nieuwe ideeën.
  Daarbij is het mijn doel om mensen door mijn interpretatie van tekst en muziek te raken, te inspireren en hoop te geven. En is dat niet wat we juist nu nodig hebben?
  Ik kan niet wachten tot de theaters allemaal weer open gaan en ben vol vertrouwen dat kunst en cultuur na deze stille tijd juist op gaan bloeien. Mijn weg voert me nu naar Londen voor een éénjarige masterstudie aan de Royal Academy of Music. En daarna… Engeland, Nederland, Duitsland, wie weet? Tilburg zal in ieder geval altijd een bijzondere plek in mijn hart hebben."

  Genomineerde Jacques de Leeuw Prijs 2021

  Nominatie tekst:

  Leonie Kappmeyer is één van de eerste Duitse studenten die gaat afstuderen aan de bachelor Muziektheater van de Academie voor Muziek- en Musicaltheater. 
  Vanuit het Weense conservatorium werden we als opleiding getipt over haar en meteen bij de auditie werd duidelijk dat ze perfect paste binnen zowel muziektheater, muziektheater klassiek als musicaltheater. Uiteindelijk kwam ze terecht bij muziektheater. In korte tijd leerde Leonie prima Nederlands spreken en schrijven en ze volgde de hele opleiding gewoon samen met de andere studenten in het Nederlands.

  Leonie heeft zich tijdens haar opleiding verder ontwikkeld tot een echt multitalent. Ze zingt moeiteloos musicalrepertoire maar even gemakkelijk popsongs, rock of klassieke liederen.  Ze speelt piano, viool en gitaar en kan ook nog goed dansen en acteren. Ze is bijzonder getalenteerd en werkt bovendien elke dag hard aan haar ontwikkeling. Ze spendeert elke vrije minuut aan het instuderen van aria’s en musicalsongs en begeleidt zichzelf daarbij op piano. Ze zingt accentloos in het Frans, Duits, Engels, Nederlands en Italiaans en haar coloraturen zijn prachtig in het Mozart, Verdi en Donizetti repertoire. Kortom: Leonie is een groot talent.

  Buiten dit alles is Leonie ook een echte milieuactiviste en dit draagt ze naar alle kanten uit. Leonie wil graag haar talenten verder ontwikkelen binnen een master. Zij oriënteert zich nu om te studeren aan de Royal Academy of Londen of aan de Master van Fontys van waaruit zij lessen wil nemen bij docenten in  Duitsland, Engeland of Amerika.

  Wij weten zeker dat Leonie alles in huis heeft om een grote muziektheater performer te worden.

  Met gepaste trots presenteren wij aan u Leonie Kappmeyer.

   

  Portretfilm Leonie

  Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

 •   Digital stage Muziektheater Klassiek
 •     Maarten Krijger
  Sfeerafbeelding Fontys

  Ik heb de afgelopen jaren met veel plezier en ups en downs muziektheater klassiek mogen studeren. De opleiding heeft mij zo ongelofelijk veel gebracht: ik ben in deze veilige omgeving gegroeid als performer, maar -belangrijker nog- ook als mens. Ik wil hiervoor alle docenten en medewerkers van FHK enorm bedanken, allereerst voor de kans die ik kreeg om deze opleiding überhaupt te mogen doen maar vooral ook voor alle mooie gesprekken, inzichten, geweldige lessen en alle kansen.
  In deze gekke, turbulente periode afstuderen is een vreemde gewaarwording: je krijgt een diploma en wil eigenlijk niets liever dan enthousiast het werkveld inrennen. Zoals bekend is dat op het moment niet mogelijk. Ik hoop voor de toekomst dan ook dat de cultuursector zich niet gewonnen geeft en zich daardoor na deze crisis weer volledig herstelt. Tot die tijd zit er voor ons niets anders op dan er het beste van te maken, en reken er maar op dat we dat doen!
  FHK, bedankt voor de mooie jaren, ik ga je missen! 
 •   Digital stage Musicaltheater
 •     Brecht van Arnhem
  Sfeerafbeelding Fontys

  Musicaltheater studeren op Fontys Hogeschool voor de Kunsten was het beste wat me ooit is overkomen.
  Met vallen en opstaan jaagde ik mijn droom na en ben ik gevormd tot wie ik nu ben. Ik heb mezelf kunnen ontwikkelen als een veelzijdige performer (zanger, danser, acteur).
  Ik ben iedere dag dankbaar dat ik kan doen wat ik het liefste doe, namelijk op het toneel mijn passie delen met mensen en hen een onvergetelijke avond bezorgen in het theater.
  Ik ben klaar om die wijde maar spannende wereld in te springen. Laten we hopen dat ik mijn droom voor altijd kan blijven dromen.
 •     Juliëtte van Tongeren
  Sfeerafbeelding Fontys

  Hoe je het ene moment stage loopt in de musical Kinky Boots en elk vrije moment benut om je afstudeervoorstelling te maken; zo kan het andere moment alles ineens weg zijn. Wat een apart jaar om af te studeren.

  Ik heb een prachtige stage mogen doen met een gedreven en inspirerende groep mensen die mij heeft verwelkomd in dit werkveld. Ik hou van dit vak.
  Mijn eindexamen zal nog even op zich moeten laten wachten. Vier dagen voordat ik het zou spelen, ging de school dicht. Mijn Eigen Werk voldoet niet bepaald aan de nieuwe coronaregels. Daarnaast wens ik het een publiek toe. ‘Ik wilde vroeger een aap zijn’ is de titel van mijn Eigen Werk. Het is nog waar ook…

  Naar mijn mening is het mooiste wat ik op deze opleiding heb geleerd, om achter mezelf en mijn talenten te staan. Wanneer je afstudeert ben je nog steeds dezelfde jij als je was toen je begon; alleen met meer vaardigheden en meer inzichten. Dat wat je uniek maakt moet je koesteren en vooral niet kwijtraken. Ik ben trots op waar ik tot nu toe ben gekomen en dankbaar voor de mensen die achter mij staan. Op naar een afstuderen om nooit te vergeten.

 •     Alexander Boone
  Sfeerafbeelding Fontys

  Toen ik klein was hield ik ervan om naar films te kijken en mij vervolgens te verkleden als de personages die ik net op het scherm bewonderd had. Ik rende rond in de tuin en creëerde werelden in mijn hoofd waarin verhalen vol fantasie tot leven kwamen. Toen al ervaarde ik wat de kracht van storytelling was.
  Ik ben Alexander Pieter Emanuel Boone. Ik ben 21 jaar oud en ik wil met verhalen mijn steentje bijdragen om van deze wereld een betere plek te maken.

  Dankzij de geweldige infrastructuur van Fontys en de grote hoeveelheid aan kwalitatief goede lessen was ik in de gelegenheid om mezelf zo allround mogelijk te maken als kunstenaar. Nu ik bijna ben afgestudeerd, wil ik deze vergaarde kennis gebruiken om van deze wereld een betere plek te maken. Dat is wat ik met kunst wil bereiken. Ik ben er dan ook heilig van overtuigd dat kunst de kracht in zich heeft een plek te creëren waar alleen nog maar liefde heerst. Kunst verbindt. Kunst spoort aan tot dialoog. Kunst werpt een nieuwe invalshoek op onze maatschappij. Als we kunst juist hanteren zijn we tot prachtige en wereld veranderende dingen in staat. We kunnen haat en leed omarmen en vijanden met elkaar laten verzoenen. We kunnen verdriet en pijn laten bestaan zonder dat we ons hierdoor zwak of klein hoeven te voelen. We zijn in staat om bruggen te bouwen en handen toe te reiken. Of het nu met een ziel-rakende compositie is of met een prachtige vertelling; we kunnen met z’n allen het verschil maken. Voor ons en voor onze kinderen. Met de grote weelde aan kunstvormen kunnen we iedereen bereiken. Ik zal me dagelijks blijven inzetten, dagelijks blijven leren van mijn naasten, dagelijks blijven werken aan mezelf, zodat die droom van een betere dag in vervulling mag komen. Een dag van vergeving, hoop en vertrouwen. Een dag van liefde. Daar kijk ik al naar uit! 

 •   Digital stage Circus and Performance Art
 •     Maria Gabriella de Gennaro
  Sfeerafbeelding Fontys

  Gabriella is an emergent circus artist who decided to continue her studies and bring her contribution to the art world from a different perspective.

  Well organized and hard worker Gabriella wants to share her works as an Artistic director, Scouter and Event Manager.

  Full of passion she strongly believes that she can play an important role in the field.

 •     Adèle Didelez
  Sfeerafbeelding Fontys
  photo credits: Jona Harnishmasher

  Adèle Didelez started circus in Brussels when she was nine years old. Determined to continue, she started her professional education in 2016 at the Academy of Circus and Performance Art in Tilburg. 

  During her studies, she specialized in aerial rope while intensely training acrobatics, dance and physical theatre. She is co-founder of two companies: the Duo Pendu, an aerial rope duo, and the Simio Kollektiv, a company between circus and dance.

 •     Vanessa Sweekhorst
  Sfeerafbeelding Fontys

  Vanessa is an aerialist from Germany, since 2013 specialized on showacts for galas, company events, and expos. Born in Munich, she started dancing Ballet in the early age of three years old and discovered later her love and passion for acrobatics.
  A four year education leading to a “Bachelor of Circus and Performance Art” at the Fontys – Academy of Circus and Performance Art in Tilburg, Netherlands confirmed the base for her passion. While still studying, she got into a nine-months contract for “EQUILA” by the renomated company Apassionata/Cavalluna and started as well working for a new Duo-Hoop act Duo "CelestialStorme" in Las Vegas.
  With her acrobatic showacts in the air and on the ground, Vanessa shows high-level body control and flexibility. She is specializing on aerial silk and straps but also performing on hoop as well as contorsion acts. Worldwide unique are her Watertissue and Ashtissue-Performances, in which she creates never-seen Images with bringing new Elements in the air.
  Next to the stage she is passionate about rigging and can look back to many years of teaching and coaching for diverse projects where she’s available for on request.

 •     Samuel Rhyner
  Sfeerafbeelding Fontys
  photo: Jona Harnishmasher
  I am interested in approaching the creation in different ways, getting inspired from other artistic disciplines and especially other artists.
  As a highly intuitive multi-pluri-inter and transdisciplinary artist, I am always busy with my body and my mind creating art. Movement, especially shared by one or more partners as well as sound are my current main concerns.
  Despite using circus and rather concrete actions, I would situate my work in between the abstract and absurd categories, with a strong fondness for dark and violent emotions, balanced by a soft touch of humor.

  Portret movie
  Jacques de Leeuw Prijs 2020

  Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

  Nomination Jacques de Leeuw Prijs 2020
  Samuel Rhyner
  Academy of Circus and Performance Art

  Fontys Academy of Circus and Performance Art (ACaPA) has nominated Samuel Rhyner for the Jacques de Leeuw Prijs. In our opinion, Samuel has proven to be an interesting performer and inspired creator with a promising future.

  Whilst studying at ACaPA, Samuel has focused on developing his skills in acro dance. Throughout his study, he has developed a high technical level in acrobatics. He actively seeks out enriching and inspiring his practice through acrobatic and movement workshops.  He investigates in movement the extremities of physicality in performance. Besides acro dance, Samuel has invested many hours in developing other performing and creative skills. He has trained Cyr wheel, partnering and has focused on composing music as well. All the performances he creates are accompanied by his musical compositions.

  Samuel has taken advantage of being surrounded by like-minded performers, initiating collaborations such as Simio Kollektiv with four classmates and Les Payenkes Utopistes with ACaPA graduate Saphia Loizeau. With this last-mentioned company, Samuel has been very active, performing in various festivals, touring through Europe and organizing an artistic laboratory for movers and musicians.

  Samuel has an outspoken vision on performance, wishing to not be limited by one discipline, but looking to blur borders between art forms. Samuel has an urgency to create as a form of self-expression and takes inspiration from other art forms for his creative process. His creations start from artistic vision and then explore how this vision can be best expressed on and translated to the stage.

  We are convinced that through his work as a performing artist, Samuel Rhyner will contribute to the reputation and the distinction of the Academy of Circus and Performance Art.

 •     Elodie Dubuc and Andréa Martin Lopez
  Sfeerafbeelding Fontys

  Andréa and Elodie met each other during the first year of ACaPA. 

  They work together every summer since 2017 and got selected for the Keep an Eye Project 2020.

  Their company, LA CIE SEA work on a project called "Il en fallait deux". It is a complementary duo using the other as an expressive tool. 


  Skills: handbalancer/ Washington trapeze & Static trapeze

  Patchwork
  "Il en fallait deux"

  Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

 •     Sien Van Acker
  Sfeerafbeelding Fontys
  photo: Jona Harnischmacher

  I am Sien Van Acker from Belgium, Flanders and my speciality is tight wire. 
  During my research and creations I developed my own style on the wire, which results in a dynamic, untidy, quirky and complex quality. It is my search to abandon the static, uptight posture of a tight wire dancer. I seek for the connection between tight wire and theatre. The result is an open door for new associations and perception of tight wire. With a nonchalant energy I balance in my universe and invite the public to take part. 

  I like to see myself as a storyteller. Throughout my studies in ACaPA I had a lot of opportunities to create and perform. I took it as a possibility to experiment and fail, to find what I want to tell the crowd. I developed characters, used text, did classical burlesque. I tried to go out of my comfort zone and explore.

  Nowadays I am still searching, finding myself in a more political climate with a need to speak up. I discover myself as a feminist with a deep passion for pink and vulva’s.

   

 •     Mar Olivé Nieto
  Sfeerafbeelding Fontys

  Mar is a Catalan artist who, after being in the youth circus school of l’Ateneu de 9 barris in Barcelona, graduates with aerial rope at the Academy of Circus and Performance Art, ACaPA (Tilburg, NL). She knits different kind of structures, experimenting with several ropes and papers (also hand-made), as well as combining them with the hair-hanging technique.

  She has been performing in festivals like Theater op de Markt (B), Axé Cirque (F), Oerol (NL), Mercateatre (Cat) and Festival Stripart (Cat). Next to the circus training, she knits, writes poems, climbs trees, makes homemade recycling paper notebooks and costumes.

  Now, she has been selected for the Keep an Eye with the project Somehow. A show within a cello musician (Rogier Horman) and her knitted rope. Soon will be performed at Festival Circolo. 

 •     Laurence Felber
  Sfeerafbeelding Fontys
  photo: Tilman Pfaefflin

  In her work, Laurence Felber combines visual art and circus. Within this combination she searches for outcomes that can be both a visual and physical experience for an audience.

  After studying visual communication at the University of the Arts in Bern, CH, Laurence Felber has been studying at the Academy of Circus and Performance Art (ACaPA) in Tilburg (NL) with a focus on static trapeze, which she graduated from in June 2020.

  Laurence Felber is active as a solo artist and part of different collective collaborations.

  One current project in development is her Solowork Questions to the Endless.
  As a producer and performer, she is part of the Compagnie Trottvoir, a collective active in Switzerland.
  Under the name Nouk Motta she created a music performance in 2019 and has since done different collaborations with musicians and performers.

 •     Maria Madeira
  Sfeerafbeelding Fontys

  Maria de campos Camacho Franco Madeira, or easily said: Maria Madeira, is a Portuguese circus and dance artist and last year student at ACaPA (Academy of Circus and Performance Art.)
  Maria combines her dance background with circus in a solo discipline known as dance-acrobatics. Even though she likes her solitary relation to the floor, recently she has been doing more collaborative work. One of her recent projects goes by the name 'The Limited Encounters' in which, together with colleague circus-artist Hendrik Van Maele, they conduct performative encounters. They approach their performances as "making physical conversation", the focus switches between the dialogue with: themselves, the other, and music.
  Besides creating her own work, for the past 2 years, she has been working with dance company The100Hands, and touring as a performer with Show me. 
  This year she has started a creation with Overhead project, a circus company that is merging dance and circus. When asked what she likes about being part of 'What's Left', the new creation by Overhead Project, Maria says: I look forward to integrating various interests that, up until now, have remained separate.
  About Madeira (meaning wood in Portuguese) we read on Wikipedia " In a living tree it performs a support function, enabling plants to grow large or to stand up by themselves", so we may conclude that by nature Maria is a team player.

 •     Francesca Orso
  Sfeerafbeelding Fontys

  Francesca is an handbalancer, dancer and performer from Italy. She spent the past four years at ACaPA working on her own style mixing handstand with contemporary dance and base acrodance. She works with a focus on gestures and the body to tell stories, projecting emotion in order to convey her messages to the audience. Francesca is also really interested in Performance Art and choreogaphy, thinking to spend time on it in the future.

  Francesca together with her boyfriend Noah Schiltknecht, also graduated at ACaPA, has a company called Cia Nyff. 

  Cia Nyff is a young contemporary circus company that, since 2018, has been investigating the qualities of real human connections, questioning the role technology plays as an aid or obstacle. One of Cia Nyffs characteristics is that they use the Amble Balls, created by Noah which are equipped with motion sensors. This allows their movement to be interpreted into sound in real time.

  Francesca Orso

  Cia Nyff

 •     Joana Pinard
  Sfeerafbeelding Fontys

  I am a 23 years old circus artist specialized in aerial straps. I was born in France, luckily directly into a circus family. As you can guess, my parents transmitted to me their passion for this art.

  I am now a few months before being graduated from the Academy of Circus and Performance Art (in Tilburg – Netherlands), looking to develop my artistic, personal and stage experience.

  My work is based on the research between technic, fluidity, dynamism, aestheticism and torsions. I like to look for new ideas and develop my mobility while dancing with my straps.

  Photo: Jona Harnischmacher

 •     Cecilia Rosso
  Cecilia Rosso

  Nominee Jacques de Leeuw Prijs 2021

  Nomination text:

  Fontys Academy of Circus and Performance Art has nominated Cecilia Rosso for the Jacques de Leeuw Prijs. In our opinion, Cecilia has proven to be an interesting performer and an inspired creator with a promising future. She has a clear vison as a maker and independent artist, and a strong believe in her art form.

  Whilst studying at ACAPA, Cecilia has focused on developing her skills in aerial straps. Throughout her study, she has developed a professional level in straps. She has always shown a strong character in her performances. In researching an idea, she goes into the depth resulting in a convincing performance.
  She decided to start working on a solo project where she will be the only performer on stage. The concept of the show is based on the idea of multi personalities. How is one human being composed of different characters that differ in many ways, but at the same time coexist. She takes full responsibility for all elements in the show: the scenography by building structures of wood and metal, the light plan and the rigging plan.  

  Besides working as a solo artist, Cecilia is comfortable in cooperating with other students. She is supportive, flexible and brings in her own ideas.

  Moreover Cecila has invested many hours in developing her technical skills in rigging. By following different courses (with certification) and working as a technician in festivals, she developed herself as an experienced and certificated rigger. Throughout the fouryear study in ACAPA, she showed a great commitment and supported a lot of projects by rigging.

  We are convinced that through her work as a performing artist, Cecilia will contribute to the reputation and the distinction of the Academy of Circus and Performance Art.
   

  Portretfilm Cecilia

  Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

 •     Nastassja Coucke
  Nastassja Coucke

  I am a 24 years old circus artist specialized in hand balancing. Since my parents were artists, I have been familiar with the artistic milieu since my earliest childhood and today I look back on a ten-year intensive circus/ theater and dance training.

  My goals as an artist are to convey messages, to open minds using my art as a tool of expression. Treating societal subjects that matters to me and expressing them through my own physicality and humor in an accessible way for everyone is for me the key of my work. Using the technic and the aestheticism of handstand and combining them with theater and dance is for me how I defend my ideals in a subtle way.

  After graduation I would like to participate as an artist in live and contemporary arts companies in order to be able to share my vision with other artists, as well as working for different more traditional events based on physical performance. Being able to open up to all types of art is essential for me.

 •     Seraphim Richter
  Sera Richter

  Seraphim Richter is a circus artist from Germany specialised in aerial straps, acrobatic dance and aerial hoop.

  In 2022 he got his bachelor‘s degree at ACaPA, the Academy of Circus and Performance Art in the Netherlands. Since he started intensive circus training in 2014, he worked with many different styles and disciplines, but the one characteristic that connects all of his work, is the play and questioning of gravity.

  As a performer Seraphim uses an combination of dance and circus to express his ideas and find a way to get the observer out of their daily life and personally devoted to the performance.

 •   Digital stage Master Architecture and Urbanism
 •     Peyman Soleimani
  Sfeerafbeelding Fontys

  "I seek to find the answer to “who am I “at the beginning of everything, in the point that the vertical axis meets the horizontal one."

  Peyman Soleimani is an Iranian student of architecture who pursues his dream of becoming an architect since 2010 and by living and studying in three cities of Kuala Lumpur, (Malaysia ) Tehran (Iran) and Tilburg (Netherlands). Hopefully, by the end of summer 2020, he could accomplish his goal and become an architect.

  During the last 10 years, he tried to know himself more while enriching self-awareness towards his purposes in life. The most important question that he has sought to find out is “ Who am I? “ he tried to understand the answer to this question with the help of architecture, the medium that he finds most interesting.

  During the last years of his study Master Architecture and Urbanism of Fontys, Tilburg, he faces some turning points which helped him build up an answer to his main question. Some of these actions and accomplishments are: publishing an article about one of his studio projects with the name of “resurrection of the light” ’ participating in in the “Darling international workshop in South-Africa” and becoming the member of Central participation center (CPC) of the Fontys University of Applied Science as the representative of International student fro the region of Tilburg since 2018.

  According to his professional belief, classical architecture is the best form that humankind could express himself with. Parthenon is still one of the most important accomplishments of human civilization. He thinks that we need to come back to the origins and rethink most of the notions that have been revised during the 20th century in architecture.

  "Architecture is not a solution to the existing problem but it is a way of living and as long as the one who wants to become an architect can not understand this; a house can not become a home with artistic qualities."

 •     Mohammad Moftakhari Khalili
  Sfeerafbeelding Fontys
  The project concerning the Robin hood garden transformation, and it is an attempt to learn from and act upon the history of architecture. It formulates and translates a possibility to redirect an abandoned, isolated, problematic housing project to more divers and friendly living and working environment.

 •     Piotr Kalbarczyk
  Sfeerafbeelding Fontys

  "In the middle of this less and less comprehensible world there are unheard voices of things, small stories of people, animals, plants, species and communities that can be so inspiring. And the best way to provoke social change is to listen."

  Piotr Kalbarczyk is currently an architect at Cityförster in Rotterdam. He graduated with Bachelor of Science in Architecture from Brandenburg University of Technology Cottbus-Senftenberg​, Germany. He worked for Bauart Architekten und Planer in Zurich and BARCODE Architects in Rotterdam. He also participated in three Master Class programmes organized by Stadslab, European Urban Design Laboratory. 

  His graduation project 'Kusfeld. Gardens in the sea" at the Fontys Academy of Architecture and Urbanism is a speculative masterplan for Kuźnica - small settlement at the polish coastline. It challenges humankind’s relationship with nature and revises disaster-prevention in areas prone to climate changes. The design foresees 24 island-like enclaves, small groupings of five to ten houses, natural human scale, just like in Blue Zones - places where people can prosper and live longer. It is a redefinition of architecture for the upcoming circumstances: community affected by rising sea level, climate changes and new socio-economical models. The proposed intervention, a spatial testimony enlarges the domain of architectural and urban scale. It aspires to trigger emotions and cause one to react emotionally, physically and intellectually. It is not so much about the meaning of the form, rather the experience it generates and uncertainties it embraces. Because of changing nature of the site it also aims at discussion about temporality and underlines the importance of everyday - the beauty of ordinary.

  Graduation Project
  Kusfeld. Gardens in the sea

  Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

 •      Paul Cuppen
  Sfeerafbeelding Fontys

  When people look at me and see someone motivated and positive toward the world. I am happy with what I have achieved so far, but I am ambitious and I am willing to grow. I embark on new adventures, dare to go off the road and look for innovative solutions to achieve my goals.

  All this is reflected in the passion for my profession, but also in me as a person. In doing so, I look for ways to “do the right thing”. In my opinion, the current legal-planning framework does not (or no longer) provide enough power to make the right spatial choices. Economic revenue models remain important components in spatial developments, but should go hand in hand with participation and design-quality. This was also the reason for me to start my Master's.

  For myself, the aim of this study is and was to develop these components further and make them equal, thereby gradually helping me to make the world a better place.

  This portfolio consists of a selection and summary of projects from the past four years during the Master Urbanism at Fontys MAU.

  I wouldn’t have been able to get here without the help of a lot of people. I would like to thank my teachers, fellow students and colleagues. Because of their guidance, feedback and efforts, I was able to take a new step in my career.

 •   Digital stage Master of Music
 •     Bram Ven
  Sfeerafbeelding Fontys
  fotograaf: Lucinda Spitters

  Zeven jaar Fontys heeft me doen transformeren in een ander mens. 
  Klaar om te gaan zwemmen in de ruige oceaan wat dit werkveld is. 
  Ik heb er vertrouwen in dat ik genoeg reddingsboeien heb, die mijn hoofd boven water houden.

  Ik ben een veelzijdig musical-artiest geworden die niet vies is van hard werken.
  Zingen, acteren en dansen, ik doe het allemaal met evenveel liefde en passie!
  Ik sta aan het begin van mijn leven en mijn carrière. 
  Uitgeleerd? Nog lang niet! Juist nu mijn carrière gaat beginnen sta ik voor de uitnodiging de belangrijkste lessen die dit werkveld in zich heeft, te leren. 
  Nu pas zal er echt een beroep worden gedaan op de vaardigheden die ik getraind heb. Zeven jaar heb ik onder meer getraind op verschillende technieken, kennis gemaakt met ontzettend veel repertoire en heb ik ervaren hoe oneindig verbeelding kan zijn. Deze tools, alles, zullen nu écht getest worden. En opdat het getest wordt, zal het des te meer ontwikkelen. 

  Ik kan niet enthousiaster en gemotiveerder zijn om die sprong in het diepe te wagen!

  “With a developed imagination, there’s no place you can’t go” - Sanford Meisner

 •     Jiayi Ou
  Sfeerafbeelding Fontys

  I appreciate this two year of master study here.
  This is an amazing experience for me.

  Best regards to all the staff who works in Fontys.
  I have very warm memories of them.

 •     Hanna van Rooijen
  Sfeerafbeelding Fontys
  fotograaf: Rens Bressers

  Ik ben zangeres en librettist. Ik focus me voornamelijk op hedendaagse kamermuziek en opera. Ik hou van nieuwe dingen creëren en experiment. Begin dit jaar heb ik de stichting Miss Charms opgericht om hedendaagse opera en nieuwe muziek te stimuleren door nieuwe voorstellingen te maken. 

  Ik zou oorspronkelijk in juni 2020 afstuderen aan de Master of Music in Tilburg met mijn eigen opera. Helaas is dit niet doorgegaan, maar ik heb een oplossing bedacht! In augustus ga ik toch afstuderen met mijn opera Lief Dagboek en hier ga ik een mooie videoregistratie van maken. Volgend jaar, als hopelijk de theaters weer open zijn, komt er een echte première.

 •     Anna Joan
  Sfeerafbeelding Fontys
  Photo: Kees Staps

  Hi there, and very welcome to my online Master Portfolio.

  My name is Anna Joan, and I am a 24-year-old singer, actress and songwriter who is about to finish her Master of Music. 

  During my Masters, I have been developing my own theatrical pop performance. 

 •     Leonardo Carvalho
  Sfeerafbeelding Fontys
  fotograaf: Lucinda Spitters

  This last two years were a rollercoaster with lots of emotions and expertise.
  I feel I grown into a better musician and I will keep looking to become even better.

  My best regards to all my friends, teachers and staff from Fontys.

 •     Marina Stalimerou
  Sfeerafbeelding Fontys

  During my master studies at Fontys, I had the opportunity to meet extraordinary people who guided their students with devotion. My viola teacher, Jenny Spanoghe, to whom I have nothing but appreciation and admiration to feel for, my coach, Reineke Broekhans, my research supervisor Emlyn Stam, the rest of the teachers and the office employees were always there to support me.

  In the international environment of Fontys in Tilburg, I met students of a very high level from all over the world with whom we shared our dreams and wishes for professional development and I was proud to study alongside with them.

  During my studies, I had individual and group lessons and master classes with internationally acknowledged musicians and professors but also, I had the opportunity to participate in international professional activities, as well. After completing my Master studies at Fontys, I have developed my skills as a viola performer and a professional musician and as a personality, in general. I feel thankful to Fontys, the head of studies, Marcel Andriessen and all the people who helped me through my studies and my first professional steps into the classical music work scenery.

  I traveled a lot of times from Greece to the Netherlands back and forth during my studies, involving myself in international activities and I would like to close this short review of my musical journey with Oscar Wilde’s quote from his fairytale, the remarkable rocket, “Just look at those yellow tulips. Why! If they were real crackers they could not be lovelier. I am very glad I have travelled. Travel improves the mind wonderfully, and does away with all one’s prejudices.”

 •     Teresa S. Omeñaca Tijero
  Sfeerafbeelding Fontys

  Hi there! These last years have passed very quickly... or is it just me? Anyway, thank you all teachers, staff, friends and colleagues for making these two years so special.

  I hope to see you around and work together in the future!

 •     Eva Scheiner
  Sfeerafbeelding Fontys

  Hi folks,

  my name is Eva Scheiner and I am a 29-year-old multilingual singer, actress, song-writer and curious mind. In these past two years I added the classical singing technique to my favourite styles of musical and popular singing. Being also a cultural graduate as well as a creative writer, I guess I am a real "cross-over woman."

  During my Master I was able to combine my performance with my own creative texts in my recital "How to be Normal."

  Thanks to all my fellow students, teachers and the staff. I have definitely grown and developed thanks to all of you!

 •     Severine Sierens
  Sfeerafbeelding Fontys

  During my studies master of music at Fontys School of Fine and Performing Arts I develloped my skills as a performing clarinetist and discovered my own sound. I focused on orchestral playing but also on chamber music and collaborating in different projects. In the future I still want to focus on myself as a performing clarinetist.

  Normally I should have been graduating in June with my own project ‘Arlequino Procelino’, a play around the figure of the harlequin and the clarinet. In August I will play an adapted final recital and I hope to perform my project ‘Arlequino Porcelino’  in the future in different concert halls and theaters.

 •     Bruno Culotti
  Sfeerafbeelding Fontys

  I am a music composer with a fascination for research. I believe arts shape the way our society is conceived and for that musicians should be in a constant search for projects that make their communities grow. In this two years I have learned several music related things but most importantly I have been able to realize that my dream will be to become a university teacher one day and inspire future generations.

  photo: Rens Bressers Fotografie
 •     David Bello Arcos
  Sfeerafbeelding Fontys

  I'm a curious and passionate musician specialized in saxophone. I graduated from the Master of Music in Fontys Hogeschool voor de Kunsten Tilburg in the saxophone class of Ties Mellema. I have studied mostly the classical and contemporary repertoire of saxophone; however I have explored other musical genres as Caribbean music, jazz, blues and rock or free impro.

  I have learned that we can always go deeper performing music and I became more aware of how to follow my intuition and feed from the cultural heritage to find my own artistic identity, which I see as an amazing continuous exploration.

 •     Silke Jansen
  Silke Jansen

  Mijn naam is Silke Jansen en ik ben dit schooljaar afgestudeerd aan de Master of Music, richting Vocal Jazz.
  Eerder heb ik me verdiept in meerstemmige vocal jazz, maar richting het einde van mijn studie greep het creëren me meer aan en ben ik afgestudeerd met eigen werk.
  Mijn songs zijn veelal gebaseerd op mijn gedichten en kenmerken zich door het gebruik van meerstemmigheid en ruimtelijke synths.

  Nieuwsgierig naar mijn werk? Momenteel ben ik bezig met opnames, dus er zit wat aan te komen.. Volg me via Instagram om op de hoogte te blijven!

 •     Miriam Osoro Garcia
  Sfeerafbeelding Fontys

  The first time I came to the Netherlands I was studying the Bachelor in the RCSMM (Madrid, Spain) and I had the opportunity to play with the NJO in the 2014 Wintertour. Since that awesome experience I felt in love with the country and the people who lives there. When I finished my degree, my goals were so clear, come to the Netherlands to live and keep learning!  

  I met Chris Duindam who guide, teach and support me since then. Fontys always adapted to my situation and wishes, so I will be always grateful for these two years.  

  Thanks for this, I improved my playing (as a performer and as a string quartet player) and my teaching skills as well.

  I have participated in a lot of projects, met a lot of musicians and enjoyed the music life! Now I feel ready to continue my professional life.

 •     Sjoerd Haver
  Sfeerafbeelding Fontys

  Na vier jaar in Amsterdam gestudeerd te hebben, besloot ik in 2019 om de sprong naar het Zuiden te wagen voor de master orkestdirectie.
  Tegelijkertijd begon ik als artistiek leider van Stichting Ensemble Project, een projectorkest waarbij jonge dirigenten en componisten de kans krijgen zich met een groep conservatoriumstudenten en vergevorderde amateurs te ontwikkelen.
  De combinatie van de lessen binnen Fontys, en de praktijk daarbuiten hebben mij ontwikkeld tot een betrouwbare dirigent met een eigen repetitiestijl. Hierin staat het collectief van het ensemble of orkest centraal, en ga ik uit van de krachten van iedere individuele muzikant. Nu ik mijn opleiding heb afgerond kijk ik uit naar kansen om nieuw werk, orkestrepertoire, opera of wat er dan ook op mijn pad komt te dirigeren.

  After four years of studying in Amsterdam, I decided to take my chances in the South for the master orchestral conducting. At the same time, I started as the artistic leader of Stichting Ensemble Project, a project orchestra where young conductors and composers get the chance to work with conservatory students and high level amateurs to develop themselves. The combination of the lessons within Fontys, and the orchestras outside of Fontys have led me to become a trustworthy conductor with a personal rehearsal technique. I put the orchestra first, and try to make use of the strengths of each individual musician. Now that I am graduated, I am looking forward for new opportunities to conduct contemporary music, orchestra repertoire, opera and whatever else comes my way.

 •     Chengyu Zhang
  Chengyu Zhang

  I am a piano player, and I will be engaged in education and performance activities in China in the future.
  I like new things and have no resistance to new works. I also very much hope to have the opportunity to cooperate with you.

 •     Lisanne Streukens
  Sfeerafbeelding Fontys
  fotograaf: Fred Smink Photography

  Na zes jaar gaat Lisanne Streukens (artiestennaam Lies) het oude vertrouwde Fontys (als student) verlaten. Inmiddels is ze uitgegroeid tot zangeres, actrice, songwriter, theatermaakster en docent.

  Ze leeft en werkt het liefst in alle uithoeken van haar passie en neemt haar filosofische gedachtes graag mee het theater in. In haar eigen geschreven repertoire en voorstellingen komen haar diverse kwaliteiten tot hun recht en neemt ze je mee langs verschillende actuele onderwerpen door middel van soundscapes; Letterlijk vertaald ‘een landschap van geluid’.

  Momenteel speelt ze regelmatig als cover van Mevrouw Tijd in de musical Caro, treedt ze op met haar eigen repertoire en werkt ze vanuit haar lespraktijk Les bij Lies met amateurs en professionals. Zo werd ze afgelopen jaren ook een aantal keer ingehuurd als gastdocent bij FHK.

  In maart '21 lanceerde ze haar eerste single 'Honger' op alle muzikale platformen, waarna ze te horen en zien was op verschillende radiozenders en online platformen.Iets wat ze na haar studie verder hoopt uit te breiden.

  Na haar bachelor Muziektheater te hebben afgerond in 2020 stroomde zij door naar de Master of Music onder het profiel Creator Performer om haar makerskant nog verder te ontwikkelen en onderzoek te doen naar soundscaping in het theater.

  Ze zal afstuderen met grotendeels nieuw repertoire en ze hoopt dit natuurlijk daarna aan een groter publiek te kunnen laten zien en horen.

  Ze is ontzettend dankbaar voor alle docenten die haar zowel in haar bachelor als master hebben begeleid en hebben gevormd tot de veelzijdige artiest die ze nu is. Met een enorm gevulde rugzak stort ze zich vol enthousiasme op het werkveld.

 •     Friederike Kury
  Friederike Kury
  My name is Friederike Kury and I’m a singer, dancer, actress and composer.
  I pursued this Master's to further expand my versatility in singing. For this purpose, I used my master thesis to write myself two songs, incorporating a variety of singing techniques mainly used in musical theatre today.

  In my original compositions I mostly deal with politics and feminism. My actual song ”Girls Just Wanna Have Fun…”, is about a women complaining about the patriarchy. The song was published in March on all common platforms.

  After finishing my Master’s in May, I’m now working as a musical theatre actress in the productions ”Little Shop of Horrors” and ”Sister Act” in Germany.

  Next to my work as a performer and composer, I’m furthermore looking forward to establishing myself as a teacher.
 •     Hannah Koob
  Hannah Koob
  photo: Eduardus Lee

  My name is Hannah Koob and I am a German saxophonist. For me, one of the most important responsibilities for the future of the saxophone is playing new music. There are so many unexplored avenues for the instrument which is why I specialized in modern repertoire a couple of years ago. I think it is a wonderful thing to create new music, and play this music!

  With my saxophone duo, we are constantly looking for new composers that want to write new music for us - because as important as playing new music is making chamber music for me.

  That is why I am going to combine these two things in my final exam: Chamber music and new works. I will perform the saxophone concerto by Matthias Hutter, that has never been performed before with a string orchestra - I think not only for Hutter himself, but also for the whole saxophone community it's going to be very exciting to finally play this wonderful work!

 •     Ekaterina Uvarova
  Ekaterina Uvarova

  My name is Ekaterina Uvarova and I am a classical guitarist. Performing music to me is like drawing a picture: starting from some drops, continuing with lines, and finishing with a shape.

  My program consists of various styles and periods, like Baroque, Spanish, Jazz, Latin-American, and contemporary music. Besides solo performance, I actively perform with other instruments like the clarinet, violin, viola, and cello.

  During my studies, I had the honor to become a prize-winner of a Dutch Guitar Foundation Competition and perform in beautiful halls, churches, and museums with the solo program, such as Muziekgebouw Eindhoven, Willem II, Chateau Marquette, Sint-Nicolaaskerk (Helvoirt), Sint-Willibrorduskerk (Deurne), Museum Krona (Uden), etc.

  In addition to performance, I collaborate with contemporary non-guitar composers and edit and perform their newly composed music. This experience was reflected in my Master’s research “Collaborative writing for the guitar”.

  In the future, I would like to dive into the Early Music world and study lute and theorbo.

 •     Vera Keijsers
  Vera Keijsers

  Mijn naam is Vera Keijsers, 27 jaar en zojuist afgestudeerd aan de Master of Music, richting Directie lichte muziek.

  Na vier jaar geleden de bachelor aan de Academie voor Muziekeducatie te hebben afgerond, zocht ik muzikale verdieping. Deze heb ik binnen de Master ruimschoots gevonden. Maar nog altijd voelt het alsof ik aan de grens sta van een wereld waar nog oneindig veel binnen valt te ontdekken. Hetgeen waar mijn hart sneller van gaat kloppen, is als dirigent het muzikale geheel samen met de muzikanten te mogen vormen en te laten groeien binnen een groepsproces. Ik houd van preciezie in details en van gelaagdheid. Dit altijd gekozen vanuit een gedegen overweging, het "waarom", het verhaal of de sfeer van het muziekstuk.

  Hoewel ik altijd een liefde voor zang en meerstemmigheid zal houden, heeft de magie van het instrument me binnen de Master enorm geïnspireerd. Ik vind het ontzettend mooi wanneer de werelden van klassiek en jazz of pop bij elkaar komen binnen een orkest. Het is mijn wens om binnen deze werelden, en in het aansturen hiervan, me nog veel verder onder te dompelen.

  Het einde van acht mooie jaren studeren op FHK is daar, maar ook een begin van een volgend tijdperk met nieuwe mogelijkheden. Ik kijk ernaar uit om binnen het prachtige werkveld van de muziek me verder te ontwikkelen!

 •   Digital stage Master Performing Public Space
 •     Ivana Filip
  Sfeerafbeelding Fontys
  photo: Dalibor Zovko

  "One human collaborator asked why should we care about free roaming cats. What crossed my mind is not the answer that we should or not but that they simply are. That for me is the answer. Just as many Others we meet every day we, a neighbor, a postman, a cat, a rat or a bat; we are all interconnected."

  Ivana (1978.) is a Croatia based artist working across performance, video, photography and mixed media.
  Her long-term quest are human-nonhuman relationships through use of many tools coming from ethology, anthropology, animal studies, sociology, spirituality, activism and personal experiences. She confronts the others with their belief systems on the present ways of living and existing, notions of rightness, trust, empathy, other and otherness.
  Prior study of economics influenced her to question sustainability of the art production and the creative process. She feels there is a moving power inside the creative process that reveals itself or sometimes not in the work of art, a small friction that changes one who creates but the one confronted with the artwork as well. She sees art as a tool and a strategy of everyday living.
  Ivana graduated at the Faculty of Economics in Zagreb and moving image at the Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam.
 •     Anna Olkinuora
  Sfeerafbeelding Fontys

  "This is the time for the revolution you’ve been dreaming of!"

  Anna is a performance artist and a theatre maker with a strong emphasis on movement arts. She started as an actor at her local drama school when she was ten and is still on that same journey, endlessly searching, exploring and playing.
  Anna has studied and worked in England, India and Nepal. Navigating through different cultures and languages she has developed methods of story-telling that combine movement and written/spoken word. Her work is feminist, gender political and norm critical.
  After years of creating work in traditional performance spaces, she now sees public space as a site of play, and is working on a project to reintroduce Helsinki to its residents through a series of performances.
 •     Harry Ross
  Sfeerafbeelding Fontys
  photo: Helen Scarlett O’Neill

  "The secret of production is a secret even for the producer, one wishes one thing; one projects another; one does a third; and a forth results from it." –Sergei Diaghilev

  Harry is a producer and creative director specialising in immersive and site-responsive live productions; a poet and opera librettist; and a performance artist. He studied Voice and Composition at Trinity College and Music Education at Goldsmiths. 
  He directed the UK première of Hosokawa's Vision of Lear at the Royal Opera House; was Spoleto Festival's Associate Artistic Director; and produced Derek Walcott's interpretation of Seamus Heaney's Burial at Thebes at the Globe Theatre.
  In 2010 he started Fruit for the Apocalypse with performance designer Helen Scarlett O'Neill. Together they have made leading productions for: Secret Cinema; London Contemporary Orchestra; UK National Archives and National Trust of England and Wales and curated InTransit, London’s site-specific commissioning festival, for five years.
  He sits on the Members' board of Het Nieuwe Instituut, and is one of the founders of Pavilion Hive, a network of Socially Engaged Artists based in North Kensington, an area with the UK’s largest wealth gap.
 •     Helen Scarlett O'Neill
  Sfeerafbeelding Fontys

  "It falls to us to use technology not to become more utilitarian or profitable, but rather to become more sophisticated, imaginative and inventive in the way we live”

  (Lyotard via Murphie & Potts, Culture And Technology 2003)

  Helen graduated BA Hons Theatre: Design for Performance from Central St Martin's College of Art and Design. Unmoved by the conventional theatre experience, she set out to critically examine the nature of performance and seek out a more connective format.

  In 2010 Helen teamed up with producer Harry Ross to make site-responsive, immersive and participatory work for a variety of companies. They led the design and production of Secret Cinema, mounting 13 large scale productions attended by well over 250,000 people. They worked with the National Trust and The National Archives (England & Wales) to bring to life lost histories from declassified police records using active participation.

  Helen’s artistic research is centred around the nature of interaction in digital space and she looks to apply her findings to her ongoing participatory practice.

 •     Léonie Naomi Baur
  Sfeerafbeelding Fontys
  photo: Luan Caja

  "Inhabiting public space is a rite of passage (van Gennep, 1909): individuals are separated from themselves, enter the liminality of an ephemeral togetherness and depart again changed by the encounter."

  Leonie’s background and current practice are in contemporary dance, choreography, and performance art. Her artistic practice is her way to reflect on each aspect of life. She strongly believes in the transformative capacity of artistic practice and therefore its political agency.
  Being born randomly into a highly privileged context, she feels the responsibility to reflect on her own privileges in how she navigates through this world, in her position as an artist, and in the art she (co-)creates. Working almost exclusively in collective and participatory contexts gives her the possibility to locate her perspective and experience in a multiplicity of perspectives and experiences.

  In 2017 Leonie co-founded the participatory performance project DIE KOMPANIE with which she collaboratively conducted the practical work for this research. DIE KOMPANIE defines itself as a social and artistic living body that promotes individual emancipation through art and intervention in society.

 •     Maricarmen Gutiérrez Castro
  Sfeerafbeelding Fontys

  "Our art must make visible and stop the violence imposed on our bodies and territories." 

  Theater-performance creator and feminist activist, graduated from the faculty of Communication Sciences and Arts of the Pontifical Catholic University of Peru.
  She develops and collaborates with collective artistic projects that use hybrid languages and create dialogue on social issues.
  She is co-director of the Peruvian testimonial performance project “Proyecto Maternidades”, a participatory performance on women sexual and reproductive experiences.
  She has directed individual and collective performances around the issue of decriminalization of abortion in Peru and violation of human rights by the government’s action. During the last years she has worked as a facilitator in pedagogical theater experiences with young people in different cities of Peru.
 •     Parijat Naik
  Sfeerafbeelding Fontys
  Photo: Maricarmen Gutierrez Castro

  "Public space performs along with the dancing body...creating a natural flow of energy between the space, bodies and memories...it is like a play of emotions...smiles, comfort, surprise, contemplation, tears...there is a touch, a sensation, without the physical."

  Parijat is a choreographer and performer based in Mumbai, India. She has been formally trained in the Indian classical dance style Bharatanatyam and also has a background in Architecture.
  For the past 10 years she has been choreographing and performing at various festivals and concerts all over India and has taken her practice to countries such as Sweden, Hongkong and China.
  She is currently heading a group of dancers called 'Soul Feet' in Mumbai. Along with Bharatanatyam she also incorporates Bollywood and Indian folk dance styles in her work as she believes that no form of art can be categorised as high or low.

  Her artistic practice has a strong focus on storytelling, philosophy, culture and non verbal communication. In her works she constantly tries to incorporate innovative methods, a contemporary approach to choreography and the belief that art is a participatory collective experience. She is inspired to continue her research in finding methods to re define the position of traditional classical art in modern society.

 •     Rosa Lager
  Sfeerafbeelding Fontys
  Photo: Israel Sezal

  "Bury your head in the sand – Wait for the Messiah to call – Run around in circles – Get lost - Bang your head against the wall - Oh no, my pink glasses broke…" 

  Rosa has a background in Physical Theatre, Dance/Movement and Performance Art. She finished her BA in Dance-Theatre Education from the Kibbutzim College in Tel Aviv, Israel, in 2018.
  After multiple movement and performance art projects, she is currently part of the Tel Aviv-based Panim Ensemble, creating interactive, interdisciplinary theater, both in theaters and in public space.
  In her work, she interweaves personal and political narratives, her body being the main site of resistance and medium of expression and imagination, combined with elements of comedy, video, photography and text.
 •     Thanos Vovolis
  Sfeerafbeelding Fontys

  "The sensual kinesthetic sensations of the city, the feeling of its rhythms, the exposure to weather conditions and atmospheres, the traces of individual and collective histories, the appreciation for the physical beauty of the natural world, the love of life and of all that is alive, the complex phenomenal world; all deeply treasured, all highly cherished."

  His work comprises more than 80 theatre productions in Greece, Sweden, Iceland, Spain and Romania.
  His artistic research is on the mask in Ancient Greek Theatre and in the European Theatre of the 20th Century.
  He has been Visiting Professor at the Dramatic Institute, Stockholm,2007-2010 and the National curator for Greece at the Prague Quadrennial of Performance Space and Design 2015.Exhibitions on his theatre works have been shown in London, Berlin, Stockholm, Gothenburg, Athens, Madrid, Merida, Sevilla, and Delphi.
 •     Dimitri van den Wittenboer
  Dimitri van den Wittenboer

  Dimitri van den Wittenboer is a performance artist and researcher from Germany/Russia currently based in Amsterdam.
  His background is in philosophy and fine arts with the focus on participation. Dimitri is critically questioning the established power dynamics of our society on the level of social interactions and tries prototypes of “living together” that are based on participation and co-creation. He explores these aspects artistically through participatory performances and workshops that challenge the established socio-political habits and invite participants to try alternatives.
  In 2021 Dimitri co-founded the collective ‘Insquare’ with theater maker Pankaj Tiwari. His recent works are Neighborhood of Commoning (21), Fireplace (21), Hello Stranger (21), About You (20).

   

 •     Anne Decker
  Anne Decker

  Anne Decker, born 1989 in the GDR, studied German and English culture, literature, and language. She worked as a high school teacher in Germany, and has lived, learned, and taught in England, Italy, and Vietnam.
  Since 2017, she has worked in different theatres as dramaturg and director´s assistant and became a freelancing artist in 2020. She has created performances in botanical gardens, schools, and in a refugee camp in Berlin. Her research focusses on the histories archived in public space, in its living stories, and its possible future narratives. Since 2021, she is part of the collective SINT and urge_collective.
 •     Ellie Bryce
  Ellie Bryce

  Ellie Bryce is a Belgium-based English artist and designer, walker and runner, and maker of things that light up. She has a degree in French and Linguistics and a diploma in performing arts technology, and has designed/assisted scenography and lighting projects in France, Belgium, Malta, Colombia and the USA. Her artistic work is diverse and unpredictable, and currently includes wearable electronics, prop-making, land art, video making and editing, coding, writing and sound design.

   

 •     Rita Carmo Martins
  Rita Carmo Martins

  Rita did a round-off back flip from gymnastics to contemporary circus. She found in aerials, acrobatics and handstands techniques the freedom and the extension of her previous training. A community pharmacist for four years, she started to question how both areas could communicate with other people, with a message, with a gesture. She is co-creator of the company Coração nas Mãos, investigating poetry, simplicity, movement through circus and dance languages. Rita has also worked with Portuguese circus and theatre companies, as an acrobatic gymnastics coach, as a circus teacher, as a circus cabarets organizer and as a freelance photographer. Her curiosity and adventure spirit took her to Toulouse, to Lido, where she was part of the FOCON formation, and to Tilburg, to Fontys, to the Master Performing Public Space.

   

 •     Vittorio Campanella
  Vittorio Campanella

  Vittorio Campanella is a sound and visual artist based in Turin, Barriera di Milano. (Italy)

  He holds a Bachelor's degree at the Albertina Academy of Fine Arts of Turin and he’s a student of the Master ‘Performing Public Space’ at ‘Fontys – School of Fine and Performing Arts’ (the Netherlands). He works with audio, video, photography, and performance researching the relationship between art and public space through a variety of performative methods.

  His last project is called “Listening to Barriera: strategies for performative music composition in public space” which consists of a research project in the public space of Barriera, his neighborhood.

   

 •     Yannis Varvaresos
  Yannis Varvaresos

  Yannis Varvaresos is a performer and theatre director, born in Thessaloniki and based in Athens, Greece.

  He holds a degree in Acting, as also two Master’s Degrees, in Theatre Directing and in Electrical Engineering, both in AUTH University, Thessaloniki, Greece. His genuine interest in Performance and Public Space discourse, led him to the Master’s Program “Performing Public Space” in Tilburg, to Fontys University, where he created the artistic-research project “Peripatetic (Dis)Courses”. The project focuses on the creation of collective participatory designs, using walking and conversing practices, to facilitate the formation of agonistic spaces and the emergence of potential social alternatives, within the Public Space. It’s his belief that in a democratic society, the Public Space should create spaces for the emergence of a Public Dialogue on matters that concern the dwellers of the society. Yannis has also worked as an actor, dancer, singer, director, and an assistant director for multiple performances in Greece. His goal is to find ways in which artistic projects can contribute more in helping the emergence of the democratic dialogue.