Barbara Hazebroek

Barbara Hazebroek

Art in Gender

Met een gemiddelde van één kind per klas dat zich niet thuis voelt in het aangeboren gender is het niet de vraag óf je als docent hiermee te maken gaat krijgen, maar wanneer. Volgens Barbara Hazebroek zaak dus om proactief bekend te raken met dit thema en de kennis in te zetten op scholen.
Barbara vindt dat we nadrukkelijker aan een respectvolle houding t.b.v. seksuele- en genderdiversiteit moeten werken, aan het creëren van een veilig sociaal klimaat, zodat de sociale veiligheid van álle leerlingen geborgd wordt.
Hiervoor werkte zij tijdens haar studie op beeldend, kunsttheoretisch, educatief en maatschappelijk vlak aan thema's als inclusiviteit, diversiteit en identiteit, met name m.b.t. gender en de LGBTQIA+ community.

Zij formuleerde na haar onderzoek een viertal hands-on aanbevelingen voor kunstvakdocenten in het basisonderwijs en gaf deze bouwstenen vorm in de poster “Gender-inclusief lesgeven: hoe doe je dat?”

Haar kunsttheoretische onderzoek naar homoseksuele kunst in de VS in de conservatieve jaren 50 en 60, legde een extra laag onder haar beeldende werk waarin zij olieverfportretten schilderde van mensen uit de queer community; personen die worstelen met hun gender, of daar juist helemaal oke mee zijn, maar problemen ondervinden vanuit hun omgeving en van mensen die gediscrimineerd of mishandeld worden vanwege hun seksuele geaardheid of
genderidentiteit.

Barbara is voorgedragen voor een nominatie voor de Kunst van het Ontwerpen prijs 2022 van het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA)