Koen Crul

Koen Crul

Als docent muzische vorming in Vlaanderen zet ik me in om de kwaliteit van de kunsteducatie in het basisonderwijs te bevorderen. Als kunstdidacticus onderzoek ik wat leerkrachten nodig hebben om hun leerlingen mee te nemen in de boeienden wereld van de kunsten.

Ik ben docent muzische vorming aan VIVES, campus Brugge. Als lerarenopleider neem ik de studenten mee in het beleven van kunst en hoe ze dit kunnen overbrengen bij hun leerlingen, van concept tot project, van beschouwen tot evaluatie.

Ik ben auteur van zeppelin, didactiek van muzische vorming waarin ik een haalbare aanpak voorstel waarmee leraren ruimte geven aan de creatieve expressie van leerlingen, de wereld van de kunsten kunnen ontsluiten met aandacht voor betekenisgeving en vormgeving.

Ik train leerkrachten door met hen te ontwerpen via backward design. Mijn meesterproef stond in het teken van deze ontwerpstrategie. Wil je meer weten over deze aanpak, mail me gerust.

Ten slotte ben ik binnen oetang (oetang.be) learning designer, we ontwerpen allerlei leerervaringen voor iedereen die met leren te maken heeft, zo ook voor de brede cultuursector. Je kan me ook boeken als trainer via www.tenz.be.