Internationalisering

Internationalisering binnen Fontys

Binnen Fontys houden de volgende teams zich bezig met Internationalisering:

  • Team International Students van Dienst Studentenvoorzieningen is het informatie- en servicecentrum voor alle inkomende studenten.
  • Team Internationalisering van Dienst Onderwijs en Onderzoek houdt zich bezig met partnerbeheer, Fontysbrede partners, uitgaande student- en docentmobiliteit, beursprogramma’s, internationaliseringsbeleid en inhoudelijke advisering aan instituten en College van Bestuur t.a.v. internationalisering.
  • Dienst Marketing en Communicatie zorgt voor de fontys.edu website, internationale werving, communicatie etc.
  • Coördinatoren Internationalisering binnen de instituten: voor alle praktische informatie en procedures rondom mobiliteit, internationale (instituuts) partneruniversiteiten etc.

Internationalisering binnen FHK

De International Coordinators van de sectoren Dans, Muziek, Theater en Beeldend en de Exchange Advisors van de verschillende opleidingen zijn het eerste aanspreekpunt voor studenten en docenten.

Zij worden daarbij ondersteund door het Het International Office. Het FHK International Office bestaat uit de onderdelen Strategy & Policy, International Relations, Student- and Staff Mobility, International Marketing, en Student Services. Het FHK International Office onderhoudt ook contact met de verschillende teams binnen Fontys zoals hierboven vermeld. 

Internationale leeromgeving

Fontys Hogeschool voor de Kunsten verbindt zich op lokaal en globaal gebied. Lees hier meer over FHK als internationale leeromgeving.

Engels opleidingsaanbod

Kijk op Fontys.edu voor het Engelstalige aanbod van Fontys Hogescholen.
Kijk op Fontys School of Fine and Performing Arts (fontys.edu/arts) voor het Engelstalige aanbod van Fontys Hogeschool voor de Kunsten.