Internationalisering

Internationalisering binnen Fontys

Fontys International Office (FIO) is het informatie- en servicecentrum voor alle internationale activiteiten van Fontys Hogescholen. Het gaat enerzijds om dienstverlening aan studenten, medewerkers en externe relaties van Fontys en anderzijds om beleidsondersteuning en advisering aan de hogescholen van Fontys en College van Bestuur.

Internationalisering binnen FHK

Bureau Studentenadministratie onderhoudt contacten met Fontys International Office. Het bureau verstrekt informatie over (Fontys)beurzen, woonruimte enzovoorts.

Engels opleidingsaanbod

Kijk op Fontys.edu voor het Engelstalige aanbod van Fontys Hogescholen.
Kijk op Fontys School of Fine and Performing Arts voor het Engelstalige aanbod van Fontys Hogeschool voor de Kunsten.