Studentenadministratie

Bureau Studentenadministratie

Bureau Studentenadministratie heeft een breed pakket aan taken ter ondersteuning van de studentregistratie en studievoortgangadministratie.

Voor de volgende zaken kun je terecht bij Bureau Studentenadministratie (Kamer B 1.01):

Toelating en inschrijving

Bureau Studentenadministratie zorgt voor een algemene informatieverstrekking, onder andere met betrekking tot de opleidingen van FHK, de (her)inschrijvings- en toelatingstrajecten en gerelateerde zaken zoals studielink, huisvesting, studiefinanciering, procedures en regelgeving. Het bureau stroomlijnt de administratie met betrekking tot toelating en (her)inschrijven en onderhoudt het contact met het Fontys inschrijfteam. Voor inhoudelijke vragen met betrekking tot een opleiding of toelating kan contact opgenomen worden met het bedrijfsbureau van de opleiding.

Cursistenadministratie

Bureau Studentenadminstratie verwerkt de cursusinschrijvingen en regelt de betaling in samenwerking met Fonys lesgeldadministratie.

Studievoortgangsregistratie (inclusief afstuderen)

Bureau Studentenadministratie verzorgt de studievoortgangadministratie van de opleidingen van FHK en de verwerking van getuigschriften.

International Office

Bureau Studentenadministratie verstrekt informatie over onder andere algemene (Fontys)beursen, woonruimte, etc, en onderhoudt contact met Fontys International Office. Zij zorgt verder voor de begeleiding van het diplomawaardering traject.

Minoren

Bureau Studentenadministratie verzorgt de administratieve ondersteuning voor de minoren die de FHK aanbiedt: Kunst, Cultuur en Onderzoek, coördinator Monique Zijp Voor vragen op inhoudelijk gebied kun je terecht bij de coördinatoren van deze minoren. Vragen over niet FHK-minoren, kun je stellen bij de instituten die deze minoren aanbieden.

Openingstijden

Je vindt Bureau Studentenadministratie in kamer B 1.01 (Zwijsenplein 1). Het bureau is als volgt geopend:
Balie: 12.00 - 14.00 uur
Buiten de openingstijden is het mogelijk om een afspraak te maken met één van de medewerkers.