Lectoraten en Onderzoek

Lectoraten

Fontys Hogescholen kent een aantal lectoraten. Deze houden zich bezig met de vertaling van wetenschappelijk onderzoek naar de toepasbaarheid in de praktijk en het ontwikkelen van toegepaste methoden en methodieken. Lectoren zijn dan ook -samen met hun 'Kenniskring'- de brug tussen de wetenschap en het toegepast onderzoek. Maar ook tussen het bedrijfsleven en het hoger onderwijs. De lectoren zijn verbonden op relevante terreinen waarin actuele maatschappelijke vraagstukken zich voordoen. Nieuwe inzichten en oplossingen worden direct ter beschikking gesteld en gericht ingebed in onze opleidingen. Zo beschikken onze afgestudeerden steeds over de laatste kennis.

Lectoraten binnen de kunstensector:

Binnen de kunstensector zijn de lectoraten in ontwikkeling.