Publicaties

Publicaties van het lectoraat Stedelijke strategieën

1. Marc Glaudemans, ‘Limieten van het landschap’, Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening, nr. 2, 2008, pp. 10-16

2. Juliette van der Meijden (ed.), Stadslab Masterclass Lublin 2007