Lector

Lector Stedelijke Strategieën

Lector Stedelijke Strategieën is dhr. dr. ing. M.K.T.M. (Marc) Glaudemans.

Marc Glaudemans (38) is sinds 2004 als academiedirecteur verbonden aan de Fontys Academie voor Architectuur en Stedenbouw in Tilburg. Hij studeerde architectuur aan de TU Eindhoven en promoveerde in 2000 op een onderzoek naar 18e eeuwse verstedelijking van het Amsterdamse buitengebied. Daarna was hij bij de TU Eindhoven werkzaam als universitair docent architectuurgeschiedenis en –theorie. Glaudemans heeft onderwijs verzorgd aan diverse academies en universiteiten. Als onderzoeker sprak hij op tal van internationale conferenties. Hij publiceert geregeld over verstedelijkingsvraagstukken.