Vertrekkende Marc Glaudemans: 'FHK moet nu transitie maken'

 
Foto: Marc Glaudemans (vierde van links) met studenten van de Master Architecture in Kaapstad, tijdens een bezoek in oktober aan Zuid-Afrika in verband met het Darling Intercultural Space project van FHK. Van zijn nieuwe werkgever heeft hij toestemming gekregen om er in februari nogmaals naartoe te gaan. Foto: Marc Glaudemans (vierde van links) met studenten van de Master Architecture in Kaapstad, tijdens een bezoek in oktober aan Zuid-Afrika in verband met het Darling Intercultural Space project van FHK. Van zijn nieuwe werkgever heeft hij toestemming gekregen om er in februari nogmaals naartoe te gaan.

Tilburg, 18 december 2017  l  This article in English

Studieleider Marc Glaudemans van de Academie voor Architectuur en Stedenbouw en tevens lector Stedelijke Strategieën, verraste de FHK-gemeenschap deze maand met de aankondiging van zijn vertrek. Hij wordt volgende maand een van de vijf directeuren in het nieuwe directieteam van de Provincie Noord-Brabant. In FHK News blikt hij dankbaar maar ook kritisch terug op de voorbije dertien Tilburgse jaren.

Zo herkent Marc bij zijn huidige werkgever de ambitie om interdisciplinair te werken, maar denkt hij dat de provincie daarin verder is. "De realiteit bij FHK is dat heel veel curricula er nog weinig ruimte voor bieden." De Bosschenaar verwacht bij een regionale overheid een andere impact te hebben op maatschappelijke vragen dan vanuit onderwijs en onderzoek mogelijk is. "Met de academie en het lectoraat zijn we vooral inspirator. Ik vind het interessant om me wat langer te verbinden aan een bepaald vraagstuk en te bekijken of je ook écht het verschil kunt maken. Overigens ligt een samenwerking tussen onderwijs en overheid juist bij de provincie voor de hand. Straks kan ik daar ook de mensen en middelen voor inzetten."

Hoogste rendement

Marc (47) startte in 2004 als academiedirecteur (later studieleider) en werd in 2008 lector. Met trots kijkt hij terug hoe zijn team de academie omturnde in 'een soort denktank en ontwerplab' voor de beroepspraktijk. "We hebben bijvoorbeeld het vierde jaar zo veranderd dat alle afstudeerders zich tegelijk konden richten op één stad of regio. Dan word je voor een stad een veel serieuzere partij. Afstuderen ging vervolgens ook nog eens sneller. In Nederland hebben we mede hierdoor verreweg het hoogste studierendement." Ook is de academie internationaal gemaakt. "Daarmee krijg je een ander soort student binnen en gaat het ambitieniveau omhoog."

Voor zijn gevoel was de academie lang een vreemde eend in de bijt van FHK en Fontys. Het is een masteropleiding van liefst vier jaar. Zonder vooropleiding, dus Fontys-studenten kunnen langs die weg niet instromen. "We willen ons daarom meer binden aan de strategische agenda van FHK. Ook onderzoeken we heel voorzichtig of studenten van ArtCoDe met een speciaal programma kunnen doorstromen richting architectuur."

Sfeerafbeelding Fontys

Stadslab

Marc was tevens nauw betrokken bij de oprichting van 'Stadslab' European Urban Design Laboratory. De studieleider noemt dat een soort internationaal post-masterprogramma voor de academie. "Daarin gingen we actief Europese steden adviseren. Het Stadslab bestaat nog steeds en is altijd succesvol geweest." Tien jaar geleden werd er zelfs een lectoraat aan gekoppeld. Met zijn vertrek is er geen lector meer en hij hoopt dat FHK snel een nieuwe benoemt.

Zelf vindt hij het 'gezond' om na dertien jaar het stokje over te dragen aan iemand die wellicht andere keuzes maakt. Marc is dankbaar voor de grote vrijheid en ruimte die hij heeft gekregen van de hogeschoolleiding. Hij denkt dat FHK nu het 'lef moet hebben' hebben om de, in een zorgvuldig proces gekozen strategische doelen snel in te voeren. "Om een echte transitie te maken, zodat je je organisatie inricht op wat je wilt zijn. Dat vergt pijnlijke keuzes, maar het levert ook allerlei kansen op; zowel binnen Fontys, waar je beter kunt aanhaken, als in de contacten met de buitenwereld. Ik wens iedereen het vertrouwen dat het met dit proces goed komt."