Opleidingen en cursussen

Opleidingen en aanmelden

Fontys Hogeschool voor de Kunsten (FHK) verzorgt de volgende opleidingen.
Klik voor aanmelden voor een toelating op betreffende opleiding hieronder.

Beeldend

Dans

Muziek

Theater

Studeren naast je baan:
Deeltijd, master, cursussen/nascholing

Ook na je opleiding bieden we deeltijdopleidingen, masteropleidingen FHK en cursussen/nascholing aan.
Kijk hiervoor in het aanbod van Fontys Hogescholen.

Minor

De minoren van Fontys Hogeschool voor de Kunsten (FHK).