Minoraanbod FHK

Minor

Major en minor

Elke hbo-bacheloropleiding van Fontys Hogescholen bestaat uit een major en ten minste één minor. De majorfase leidt studenten op voor het toekomstige beroep. De minorfase biedt studenten de mogelijkheid zich toe te spitsen op bepaalde onderwerpen (verbreding of verdieping). Zo krijgen studenten de kans zich te profileren. Zowel op universiteiten als in het hbo werkt men volgens dit model. Kijk hier voor het gehele minoraanbod van Fontys Hogescholen.

Minors Fontys Hogeschool voor de Kunsten

Fontys Hogeschool voor de Kunsten (FHK) kiest voor zes eigen instituutsminoren met het karakter van een differentiatieprogramma van 30 studiepunten (European Credits). Het programma wordt uitgevoerd in lintvorm (een jaarprogramma op de woensdag). Het minoraanbod is FHK-breed en bedoeld voor studenten uit het derde studiejaar van alle bacheloropleidingen van FHK. In september 2017 zijn de volgende zes minoren gestart (studenten kunnen zich tot tot 30 juni 2017 inschrijven):

FHK biedt haar studenten de volgende eigen minors aan:

Cultureel Ondernemerschap / Cultural Entrepreneurship
Interdisciplinaire Projecten (IP) / Interdisciplinary Projects
Kunst en Context / Art and Context
Media in Performance
Future Media*
Vrije Compositieminor

* De minor Future Media wordt verzorgd door het Fontys FutureMediaLab, een interdisciplinair instituut voor media en innovatie. Het is onderdeel van het Lectoraat Media van de Fontys Hogescholen ICT, Kunsten, Communicatie, Journalistiek en de Economische Hogeschool Tilburg.

Klik hier voor de minorbrochure van FHK 2017 - 2018.

Minorbrochure 2017-2018 Minorbrochure 2017-2018

Cultureel Ondernemerschap

Interdisciplinaire Projecten