Internationalisering

Internationalisering binnen FHK

De International Coordinators van de sectoren Dans, Muziek, Theater en Beeldend en de Exchange Advisors van de verschillende opleidingen zijn het eerste aanspreekpunt voor studenten en docenten.

Zij worden daarbij ondersteund door het Het International Office. Het FHK International Office bestaat uit de onderdelen Strategy & Policy, International Relations, Student- and Staff Mobility, International Marketing, en Student Services. Het FHK International Office onderhoudt ook contact met de verschillende teams binnen Fontys zoals hierboven vermeld.