Bureau Informatievoorziening

Bureau Informatievoorziening is gehuisvest in kamer E1.06 (FHK Villa) en ondersteunt in:

1. Functioneel beheer van de applicaties.
2. Contentbeheer: toezien op content van de verschillende applicaties.
3. Webbeheer: in overleg met de medewerkers externe communicatie.
4. Ontwikkeling en innovatie: beheer van zelf ontwikkelde applicaties of modules.
5. Informatiebeveiliging: binnen FHK bewaken van naleven afspraken
6. Training: geven van workshops en schrijven van instructies voor medewerkers en studenten.