Kunst Algemeen cursussen

Fontys Hogeschool voor de Kunsten biedt speciaal voor docenten van kunstvakken en alumni kunstvak(docent)opleidingen, cursussen aan waarin de zes thema’s van het vak Kunst Algemeen aan bod komen. De onderwerpen worden besproken aan de hand van de cultuurhistorische context en invloed daarvan op de verschillende disciplines.

De cursussen zijn los af te nemen naar eigen voorkeur. Het instroomniveau is minimaal een 2e graads bevoegdheid in een kunstvak.
Per cursus is de studielast 2 EC's. De cursussen vinden altijd plaats op maandagavonden van 19.00-21.00u bij Fontys Hogeschool voor de Kunsten In Tilburg.
Ieder jaar worden er drie cursussen aangeboden. De zes cursussen zijn dus in twee studiejaren te volgen. Kosten €350 per cursus.