Co-creatie

Fotograaf: Eline de Jong
Voor wie de wereld naar de andere kant doet draaien, voor wie het onmogelijke mogelijk wil maken, biedt FHK een onderzoekende leeromgeving. Toekomstige docenten en kunstenaars stimuleren elkaar om er de wereld van morgen te onderzoeken en te maken.

Bij co-creatie werk je op gelijkwaardige basis samen met partners met diverse talenten, achtergronden en belangen. Dit doe je in een open en actief proces waarbinnen alle deelnemers invloed hebben op het (eind)proces. Dit kan zowel een concreet product zijn als het proces zelf. Je creëert de toegevoegde waarde samen met ideeën brengers, meedenkers, eindgebruikers en belanghebbenden. Je focus ligt op enthousiasme, daadkracht en (verandering van) gezamenlijke issues. Co-creatie is geschikt om complexe problemen en vraagstukken op te lossen en om veranderingen te realiseren.

Fontys Hogeschool voor de Kunsten (FHK) heeft co-creatie structureel ingebed in haar onderwijs. De FHK-opleidingen en organisatie zijn (2021) ingericht op het gelijkwaardig samenwerken met externe partijen rond een maatschappelijk vraagstuk. De leer- en werkomgeving stimuleren dit. Je wordt bij FHK ook op co-creatie beoordeeld. Om dit te faciliteren is er (2021) een loket binnen FHK dat co-creatie-initiatieven initieert en coördineert. In een geïntegreerd onderzoeksprogramma participeren lectoraten, bachelor- en masterstudenten in sociaal-innovatieve projecten, professionele werkplaatsen, expertisecentra en/of living labs. Je leert door onderzoek in deze werkplaatsen, expertisecentra en living labs en neemt deel aan professionele leergemeenschappen. Hier ga je samen met docenten, alumni en het werkveld onderzoeken en creëren.

Voorbeelden: