Redesigning spaces

Erasmus-project: Redesigning spaces

In het Erasmusproject met Antwerpen en Praag spannen studenten zich in om een programma te verbinden met wat ze al doen. De uitkomst van het project is een open online (content driven) platform met onder meer een online course. In de (internationale) online community worden door studenten en docenten de grenzen van de dans opgezocht.

Studenten zoeken naar de verbinding naar eigen (offline) onderwijs en naar het professionele veld. Ze plaatsen het veld van de danser daarbij in een breder perspectief, niet alleen op artistiek gebied. Het platform heeft invloed op de contacten in het werkveld. Het project is ook interdisciplinair, vanwege de deelname van verschillende sectoren.