Crosslabs FHK & FIBS

Sfeerafbeelding Fontys

FHK Crosslabs

Bij Crosslabs werken ABV studenten aan een (co-creatie) opdracht. Dit doen zij in samenwerking met diverse spelers in het werkveld. Een Crosslab is Kunsteducatie op authentieke wijze: samen met het werkveld werken de studenten aan ‘echte’ vragen en/of probleemstellingen en zoeken naar ‘oplossingen’. Het werkveld heeft een actieve rol: zij beoordelen mee. De vragen en/of probleemstellingen komen uit het werkveld.

Een reële opdracht vanuit het werkveld in teams van vijftien studenten analyseren en ermee experimenteren, hoe tof is dat? Met Crosslab laat Fontys Academie voor Beeldende Vorming (ABV) haar studenten tien weken lang experimenteren en onderzoeken in de beroepspraktijk.

Sfeerafbeelding Fontys

Werken aan een echte casus uit het werkveld
Naast de stage gaan ABV-studenten in teams van vijftien personen leerjaaroverstijgend aan de slag in een ‘authentieke leersituatie’. Ze krijgen bij Cross-lab een echte casus uit het werkveld voorgelegd, in plaats van een opdracht die bedacht is bij de opleiding. Opdrachten komen van bijvoorbeeld musea, onderwijs, stichtingen en festivals. Er worden nu (mei 2017) vijf Cross-labs aangeboden in twee periodes van tien weken. Zo kunnen studenten zich heel breed kunnen oriënteren of deelnemen aan een Cross-lab ter verdieping.

Interessant voor het werkveld
Voor het werkveld is het in meerdere opzichten aantrekkelijk om als partner aan een Cross-lab deel te nemen. Vaak is er geen tijd om met een vraagstelling aan de gang te gaan. Ook kan het interessant zijn om daarop vanuit een ander perspectief antwoorden te krijgen, in dit geval van vijftien jonge studenten. Bovendien zijn aan ieder Cross-lab-project twee ABV-docenten verbonden, allebei met een verschillende achtergrond en hun eigen expertise. Opdrachtgevers zijn overigens niet verplicht om ook daadwerkelijk iets met de geboden ‘oplossingen’ te doen.

Enthousiaste studenten
Studenten en docenten zijn erg enthousiast na de eerst Cross-labs en vinden het fijn om aan een reële opdracht te werken. Het is een taak van de studenten en docenten om studenten écht het experiment aan te laten gaan.

Cocreatie
De samenwerking van studenten, docenten en het beroepenveld binnen Cross-lab is een uitstekend voorbeeld van cocreatie. Organisaties stellen Fontys ABV niet alleen een vraag, studenten gaan daar ook naartoe en houden interviews om die vraag nog helderder te krijgen. Halverwege en aan het einde van het project is er een presentatie. Bij de beoordeling is de opdrachtgever eveneens betrokken. ABV wil in Cross-labs juist de crossovers tussen die vakken zoeken, omdat dit aansluit bij de hybride beroepspraktijk.