Interdisciplinaire samenwerking

Sfeerafbeelding Fontys

Interdisciplinaire samenwerking: ontmoeten, in samenwerking leren en nieuwe praktijken ontwikkelen

Echte vernieuwing ontstaat op de grenzen van een discipline. Als je de grenzen van jouw vak overstijgt en verbreedt ontstaan er cross-overs. Om dit te bereiken dien je samen te werken op basis van gelijkwaardigheid en de ontmoeting aan te gaan. Ook zijn wederzijdse inspiratie en interactie belangrijke uitgangspunten en voorwaarden.

Je hebt talent en gaat binnen het onderwijs van Fontys Hogeschool voor de Kunsten (FHK) jouw artistieke identiteit verder ontdekken en ontwikkelen. Hierbij staan jij en jouw keuzemogelijkheden centraal. Na je afstuderen beschik je over actuele, ambachtelijke en interdisciplinaire kennis, houding en vaardigheden. Om dit te bereiken weerspiegelen de lesprogramma’s van alle FHK-opleidingen deze diversiteit in relatie tot het werkveld. Deze interdisciplinaire onderwijsonderdelen kwamen tot stand door samenwerking tussen de FHK-opleidingen en (externe) werkveldpartners. Hierdoor is interdisciplinariteit (2021) structureel ingebed in het lesprogramma van je opleiding, maar wordt ook over de opleidingen (en sectoren beeldend, dans, muziek en theater) heen georganiseerd, zodat jij de grenzen van je vak leert overstijgen.

Voorbeelden van Interdisciplinaire samenwerking: