Internationale leeromgeving

Fotograaf: Jesper Wijnhoven Fotograaf: Jesper Wijnhoven

Internationale leeromgeving: grenzeloos onderwijs

Fontys Hogeschool voor de Kunsten (FHK) verbindt zich op lokaal en globaal gebied. Hierdoor komt de Westerse visie in aanraking met nieuwe kennis, toepassingen, inzichten, ervaringen. Je wordt zo tijdens je studie geconfronteerd met andere paradigma’s (referentiekaders). Dit levert je een bredere ontwikkeling op, je vergroot je interculturele vaardigheden en oriënteert je op de internationale arbeidsmarkt. Bovendien kun je je meten aan internationale standaarden.

Naast technologisering grijpt internationalisering steeds dieper in op de samenleving. Als toekomstig  professional ben je kritisch, ondernemend, onderzoekend en hebt een internationale oriëntatie. Internationalisering maakt je opleiding uitdagender en jou slimmer, creatiever en ondernemender. Artistiek werk beperkt zich veelal niet tot landgrenzen. Na je afstuderen kom je terecht op de groeiende internationale arbeidsmarkt, in Nederland of in het buitenland. Internationaal onderwijs en onderzoek geven je bovendien interculturele vaardigheden mee in je beroepspraktijk.

Het FHK-onderwijs (2021), onderzoek en communicatie zijn ingericht vanuit een mondiaal en cultureel divers perspectief. Hierdoor is FHK internationaal zichtbare kunstenhogeschool.