Academie voor Beeldende Vorming

Jana Roovers

Kernbegrip in het werk van Jana is inclusiviteit. Vanuit haar persoonlijke geschiedenis beschouwt zij het recht van elk individu om te delen in kennis en culturele verworvenheden essentieel. Niemand mag worden buitengesloten. Deze diepgewortelde overtuiging ligt ten grondslag aan de onderwerpkeuze van haar afstudeeronderzoek. Kunst moet toegankelijk zijn voor iedereen – maar hoe gaan musea daarmee om? Welke pedagogische en educatieve methoden wordt ingezet om mensen binnen te halen, te interesseren en te informeren? De werkelijkheid waar Jana tijdens haar museumstages mee wordt geconfronteerd is weerbarstig. Er wordt naar haar idee te veel in groepen en te weinig in individuen gedacht. Maar dat maakt het onderzoek alleen maar interessanter, en de uitdaging voor haar als kunsteducator groter.

Jana is een meanderend onderzoeker die, naar eigen zeggen, beter is met beelden dan met woorden. Ze is een typische doener, wat wil zeggen dat ze niet lineair een hypothese onderzoekt en probeert te toetsen aan de werkelijkheid, maar dat ze intuïtief zoekt, paden en zijpaden inslaat, en gedachten, overwegingen en ingevingen in teksten opslaat. Ze reflecteert op haar bevindingen, corrigeert, schuift en schrapt tot uiteindelijk – dat is de bedoeling – de puzzel in elkaar valt en conclusies zichtbaar worden.

Het is een manier van werken die ze in de loop van de jaren heeft ontwikkeld en die bij haar past. Dat is ook de manier waarop ze haar beelden, op het grensvlak van autonome kunst en vormgeving, ontwikkelt. Die werkwijze is organisch en kent weinig premissen: van vooringenomenheid is nauwelijks sprake. Dat geeft haar een enorme vrijheid om, al zoekend en taxerend, niet alleen inhoudelijk te schuiven, maar ook voortdurend materiaal, techniek en benadering ter discussie te stellen en in te ruilen. Niet om uitdagingen te ontlopen, maar juist om ze beter te lijf te kunnen gaan. De discussies die over het werk worden gevoerd zijn altijd inhoudelijk en gelaagd, want de lat ligt hoog.

Haar nieuwsgierigheid, zelfdiscipline en hoge mate van zelfsturing stellen haar in staat om diep te gaan. Ze kan op termijn een belangrijke en leidende rol te gaan spelen in het werkveld. Jana Roovers is er klaar voor.
Sfeerafbeelding Fontys