Academie voor Muziek- en Musicaltheater

Danique Bol

Danique Bol is een jongedame die een zeldzame combinatie van persoonlijke kwaliteiten en vaardigheden in zich verenigt. Via haar musicaltheaterstudie heeft ze in de afgelopen jaren met glans haar triple threat-podiumcompetenties opgebouwd door keihard, vol discipline en zonder ophouden te blijven werken aan haar meer dan pittige spel-, dans- en zangopleidingen.

In het creatieve proces geeft Danique aan haar omgeving steeds de vruchten terug van een bijzondere inventieve aanleg, die wortelt in een tegelijk nuchtere als speelse persoonlijkheid. Danique heeft een nieuwsgierige en onafhankelijke kijk op de ons omringende wereld en de podiumkunsten in het algemeen, en op de artistieke projecten waarbij ze is betrokken in het bijzonder. In alle stadia van het bedenken, realiseren en uitvoeren van nieuwe projecten benadert Danique iedereen in haar omgeving steeds open, eerlijk en respectvol. In gezelschap voert ze zelden het hoogste woord, maar hetgeen ze zegt levert vaak wel de waardevolste bijdragen op. Hiermee is Danique een ideale teamspeler, die zich niet alleen steeds bewust is van haar eigen plaats, maar die ook anderen niet uit het oog verliest.

Dit alles maakt Danique zowel in creërend als uitvoerend opzicht tot een (podium)kunstenaar in de zuiverste betekenis van het woord. En welke rol deze out-of-the-box-denkende professional ook kiest binnen de waaier van haar mogelijkheden, één ding staat vast: zodra Danique op het toneel verschijnt, gebeurt er iets.

Sfeerafbeelding Fontys