Academie voor Theater

Tom Heintz

Theaterstudenten zijn door de bank genomen expressief, laten hun emoties de vrije loop en delen graag waar ze mee bezig zijn aan iedereen die het wel en niet wil horen. Dat maakt Tom met zijn mooie bedachtzaamheid en zijn ingetogen karakter een atypische student binnen onze opleiding. Maar deze man valt op geen enkele manier buiten de boot. Onder de radar blijft hij continue zoeken, ontwikkelen en verbinden. Zijn grote creativiteit werkt inspirerend voor zowel medestudenten en docenten. Als Tom loopt te sjouwen met van alles weet je dat er iets op stapel staat. Dat er weer wat staat te gebeuren. Dan duikt hij met een act op op het Stormfestival, ontwikkelt hij kleine onderzoeksvoorstellingen, speelt hij weer bij een stagevoorstelling van een medestudent of organiseert hij het 36 graden-festival.

Maar voor deze stille kracht is de discipline theater te beperkt. Het moet naar buiten, over de fictieve discipline grenzen heen. Al vanaf het eerste jaar ligt zijn interesse in het interdisciplinair werken. Hij verbindt en onderzoekt nieuwe wegen, nieuwe vormen. En daarmee is hij de gedroomde FHK-student. Hij vult zijn Vrije ruimte met een project bij ArtCoDe, ontwikkelt een interdisciplinaire vooropleiding voor de educatieve opleidingen en maakt zijn afstudeervoorstelling in samenwerking met zijn vriendin bij ArtCoDe.

Waar interdisciplinariteit soms kan verworden tot een lege huls is het werk van Tom altijd gevoed vanuit de inhoud en worden van daaruit nieuwe vormen verkent en ontdekt. Nieuwe vormen met een groot kloppend theaterhart. Daarmee toont hij ons, als opleiding, een nieuw perspectief op het makerschap. Sleurt hij mensen als Ian Biscou de academie binnen. En leert hij de docenten over de toekomst van het vak van Docerend Theatermaker.

Tom is een student die met vlag en wimpel gaat afstuderen. Helaas voor ons. Want we zouden hem het liefst nog even bij ons houden, om nog te kunnen leren van zijn kijk op het vak.

Sfeerafbeelding Fontys