Academy of Art, Communication and Design

Laura Hoogenstraaten

ArtCoDe stelt zichzelf als doel geëngageerde en eigenzinnige ervaringsontwerpers op te leiden die, soms ingewikkelde, onderwerpen omzetten in relevante en bijzondere beelden.

Binnen het tijdsbestek van een half jaar heeft Laura zich voor haar afstuderen gericht op het onderzoeken van iets dat aan de buitenkant niet zichtbaar is. Iets dat men kent of heeft en waar vooralsnog geen eenzijdige oplossing voor is gevonden.

'Depressie is als een blauwe plek die nooit verdwijnt. Een blauwe plek in je hoofd' (Carol Shiels).

Niet met grote regelmaat komt het voor dat een student in staat is boven zichzelf uit te stijgen met een onderwerp dat zo universeel en tegelijkertijd zo persoonlijk is. Daar bovenop een onderwerp dat bijna vanzelfsprekend zwaarmoedig en grenzeloos ingewikkeld is.

Laura is gedreven, ambitieus en in staat gebleken een laborieus onderwerp naar haar eigen hand te zetten. Vanaf de start was duidelijk dat het mensen bewust maken alleen niet voldoende was, het bieden van een oplossing of letterlijke uitleg evenmin. Het beeld moest communiceren en aanzetten tot dialoog en mogelijk begrip oproepen. Een depressieve speeltuin werd het uiteindelijke ontwerp.

‘Out of order’ verbeeldt een gevoel en spreekt tot de verbeelding. Een veelheid aan niet meer functionerende zwarte, zwartgallige speeltoestellen. Toch levert het geen integraal neerslachtig beeld op. De wijze waarop sommige toestellen niet meer functioneren is soms zelfs komisch.

Laura heeft in zeer korte tijd een flink project neergezet dat meerdere lagen kent. Ze is een kritische, gedreven, autonome ontwerper met een grote liefde voor het vakmanschap. Ze is niet bang onderwerpen te onderzoeken die al vaker onderzocht zijn en daarbij ook haar eigen horizon te verbreden. Eveneens binnen het onderzoeken en hanteren van voor haar nieuwe technieken waarbij de vorm de functie – of niet volledig functioneren - volgt. 

ArtCoDe is trots op Laura en ziet in haar een eigenzinnige, bijzondere en betrokken ontwerper. Iemand die dialoog faciliteert, ontwerp en maatschappij verbindt en in staat is bijzondere ervaringen te creëren.

Sfeerafbeelding Fontys