Leo XIII Prijs

Sfeerafbeelding Fontys

Sinds 2013 bestaat de alliantie tussen Gastatelier Leo XIII en Fontys Academie voor Beeldende Vorming (ABV), die samen de ‘Leo XIII prijs’ in het leven riepen. Verschillende partners - provincie, stad, academie - vinden het steeds belangrijker dat afgestudeerden hun weg vinden in de beroepspraktijk, waarbij jonge kunstenaars binnen een professionele setting leren (samen)werken aan onderzoek en een publieksgerichte presentatie van hun werk. In Gastatelier Leo XIII kan deze ontwikkeling zich direct op een hoog niveau inzetten, wat ook door de ABV toegejuicht wordt. De Leo XIII prijs is een jaarlijkse terugkerende prijs.

Profiel van de winnaar

Gastatelier Leo XIII richt zich op een jonge generatie beeldende kunstenaars die net van de opleiding afkomen en de intentie hebben zich professioneel te ontwikkelen.
- Wat is de positie van de kunstenaar in de sociaal-maatschappelijke omgeving van vandaag?
- Hoe verhoudt zich het artistieke denken in relatie tot onderzoek en het gericht zijn op de buitenwereld.

Het Gastatelier vraagt van de kunstenaar dat hij/zij zich openstelt voor ontmoetingen met publiek. Juist deze ontmoetingen maken dat het publiek kennis krijgt over het werk- en denkproces dat de kunstenaar doorliep. Anderzijds ervaart de kunstenaar op een directe manier hoe zijn/haar werk overkomt en deze dialoog kan bijdragen tot reflectie over zijn werk en de betekenis ervan.

Winnaars

Winnaars van de Leo XIII Prijs zijn:
2017: Tyrell Kuipers
2016: Eleye Boerenkamps 
2015: Davey Schoute 
2014: Marleen Verber 
2013: Dorenda Verhaegen