Tilburg Cultuurstad

Tilburg: cultuurstad vol kunstinitiatieven en festivals

Tilburg is een onderwijsstad met een lange traditie, die terug gaat tot de 19e eeuw. De afgelopen decennia is de onderwijssector in Tilburg flink gegroeid en dat heeft zijn weerslag op de stad gehad. Tilburg is een kleine universiteitsstad die het verdient om ontdekt te worden. Studenten die dat doen, treffen verrassend veel meer aan dan ze verwacht hadden. Tilburg nodigt studenten uit om een rol te spelen voor stad en samenleving, ook na hun studie. Tilburg wil een stad zijn waar studenten zich graag vestigen en waar studenten zich actief en zichtbaar manifesteren. Een stad waar ondernemerschap onder studenten floreert en waar afgestudeerden ook een passende baan kunnen vinden.

Makersstad

Bijzonder in Tilburg is de sfeer van maken, creativiteit, vernieuwing en lef. Ontmoeten, ontwikkelen, ontspannen en ondernemen zijn kernwoorden bij alles wat er door en voor studenten georganiseerd wordt.

Fontys in Tilburg

Studeren bij Fontys in Tilburg

- Op kamers
- Sporten

Noord-Brabant