Identity Without Borders

Identiteit in de euregio rijn-maas-noord

Is er sprake van een eigen identiteit in het grensland? In het kader van dit onderzoek wordt nader ingegaan op de identiteit van de euregio rijn-maas-noord en de identiteit van de bewoners van deze regio.

De euregio rijn-maas-noord wordt gevormd door 30 leden, met name publieke instanties. Het is een grensoverschrijdend gebied met een eigen identiteit, opgericht door de Europese Unie. Het gaat hier om een organisatie met een eigen idee over wie zij is, en wat zij doet.

De vraag in hoeverre de inwoners van de euregio zich met dit gebied identificeren? Om dit te onderzoeken zal er allereerst gekeken worden naar hoe de euregio zich identificeert. Daarna wordt de identiteit van de bewoners onder de loep genomen. Dit zal gebeuren door middel van kwantitatief onderzoek. Tevens wordt er onderzoek gedaan buiten de euregio, om een vergelijk te kunnen doen tussen het grensgebied en niet-grensgebieden.

De data die zo verkregen worden, geven een beter en genuanceerder beeld over de manier waarop de identificatie met de euregio (of de afwezigheid hiervan) plaatsvindt.

De uitkomsten van dit onderzoek zijn waardevol voor de branding en marketing van de euregio en stakeholders binnen en buiten dit gebied.

Contact: Martine Simonis, m.simonis@fontys.nl, +31 8850 728 87.

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys