PhD Project: Cross-border Job Placements

Promotieonderzoek Grensoverstijgende arbeidsbemiddeling

Grensoverstijgende arbeidsmobiliteit staat hoog op de agenda van zowel de Europese Unie als de regionale politiek.
Gedreven door deze politieke druk en door de huidige krapte op de arbeidsmarkt in Nederland en Duitsland, breiden arbeidsmarkt bemiddelaars zoals UWV en Bundesagentur für Arbeit hun activiteiten uit over de grens. Door actieve arbeidsmarktprogramma’s als bijvoorbeeld het Servicepunt grensoverstijgende arbeidsbemiddeling proberen deze en ook commerciële bemiddelaars actief kandidaten te plaatsen op vacatures aan de andere kant van de grens. De vraag die dit onderzoeksproject zich stelt is: hoe zorgen arbeidsmarktbemiddelaars in de Nederlands-Duitse grensstreek voor succesvolle grensoverstijgende arbeidsbemiddeling?

Contact: Pieter van Goinga, p.vangoinga@fontys.nl, +31 8850 763 28.

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys