Over het lectoraat

De kansen die het internationale karakter van de regio rondom Venlo bieden, worden nog onvoldoende benut. Om het MKB in de euregio te kunnen laten profiteren van de grensoverschrijdende kansen, is het nodig dat de markt aan de andere zijde van de landsgrens bereikbaar en toegankelijk wordt gemaakt, zowel voor (toekomstige) werknemers als werkgevers. Het lectoraat ‘Cross-border Business Development’ ondersteunt studenten en bedrijven in het verkennen en benutten van de internationale kansen, wat bijdraagt aan een aantrekkelijk economisch vestigingsklimaat voor zowel werknemers als werkgevers.

Pijlers van het lectoraat

Het lectoraat CBBD richt zich op de grensoverschrijdende kansen voor zowel werkgevers als werknemers. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen zes inhoudelijke pijlers, namelijk:

 • Cross-Border Sustainable Business Development
  Projecten welke gericht zijn op de levensvatbaarheid van en duurzame toepassingen binnen het bedrijfsleven.
  • Cross-Border Employee Retention Projecten welke gericht zijn op het boeien, binden en vasthouden van young professionals in de grensoverschrijdende regio.
 • Cross-Border Labour Mobility Projecten welke gericht zijn op de samenhang van de arbeidsmarkt aan de Nederlandse en Duitse zijde van de grens.
  • Cross-Border Culture, Branding & Identity Projecten welke enerzijds gericht zijn op de invloed van de nabijheid van de landsgrens op de cultuur binnen het bedrijfsleven en anderzijds op de branding van grensoverschrijdende regio’s.
 • Cross-Border Strategic Governance Projecten welke gericht zijn op de grensoverschrijdende regionaal-economische samenwerking.
  • Cross-Border Economic Dashboard Projecten welke gericht zijn op de kracht van de economie en het bedrijfsleven in het Nederlands-Duitse grensland.

      Onder het kopje onderzoeksprojecten is te zien welke Duits-Nederlandse projecten onder welke pijler vallen.

      Missie en visie

      Nederland en Duitsland zijn buurlanden die in economisch opzicht sterk met elkaar zijn verbonden. Deze vervlechting van twee markten komt vooral in de grensoverschrijdende gebieden tot uiting. Daarom is het van groot belang dat we het onderwijs euregionaliseren, en dus zowel richten op de Nederlandse als ook op de Duitse (afzet)markt.

      Mede daarom heeft de Fontys International Business School (FIBS) in 2019 het lectoraat Cross-border Business Development (CBBD) ingericht. Het lectoraat CBBD heeft als doel, geheel in lijn met de algemene doelstellingen van Fontys, wetenschappelijk onderzoek en de praktijk met elkaar te verbinden. Het team van het lectoraat slaat een grensoverschrijdende brug tussen het hoger onderwijs enerzijds en het bedrijfsleven, overheidsinstellingen en maatschappelijke organisaties anderzijds. Daarmee ontwikkelt het lectoraat zich als spil in het euregionaal netwerk van kennisinstellingen, bedrijven en organisaties en overheden in de regio Venlo en het aangrenzende Niederrhein gebied.

      Met haar euregionale focus, neemt Fontys Venlo in het Nederlandse onderwijs een unieke positie in. Door haar ligging aan de grens, de Nederlands-Duitse samenstelling van studenten en docenten, en de vele partners in het euregionale bedrijfsleven, weet Fontys Venlo perfect in te spelen op datgene waar de markt behoefte aan heeft, namelijk grensoverschrijdende bedrijvigheid.

      Door hoogopgeleiden in aanraking te laten komen met beide zijden van de grens, draagt het lectoraat CBBD bij aan de ambitie hoogopgeleiden te binden aan de grensoverschrijdende regio rondom Venlo. En dat is hard nodig gezien de ontgroening in de euregio. Hiermee verdwijnt het gevoel van het ‘moeten wegtrekken’ naar de Randstad of Hamburg, Berlijn en München. Wanneer je namelijk beide zijde van de grens meetelt zijn er vanuit de euregio net zoveel banen binnen handbereik dan vanuit de meeste stedelijke agglomeraties. Het lectoraat CBBD leidt ‘borderlanders’ op die in de 21e eeuw kunnen functioneren op de Europese arbeidsmarkt. Professionals die in staat zijn om aan beide zijden van de Nederlands-Duitse grens hun weg te vinden. Dit realiseert CBBD door middel van grensoverschrijdend onderzoek, onderwijs en grensoverschrijdende activiteiten en projecten.

      Sfeerafbeelding Fontys