Meeloopdag voor vo-docenten

Bovenbouw leerlingen in het voortgezet onderwijs worden gestimuleerd deel te nemen aan meeloopdagen om alvast een kijkje te nemen in het vervolgonderwijs. Voor u is het misschien lang geleden dat u zelf rondliep in het hoger onderwijs. Daar kan nu verandering in komen, want de Technologie opleidingen van Fontys organiseren meeloopochtenden voor docenten in het voortgezet onderwijs. Want ook wij vinden het belangrijk dat u weet hoe het er bij ons aan toe gaat, dan kunt u uw leerlingen ook beter voorbereiden op het onderwijs bij ons

Er zijn drie varianten op een meeloopdag:

  • Een meeloopochtend waarbij u en collega vo-docenten starten met een plenaire bijeenkomst. U krijgt uitleg over de opleidingen en het verloop van de ochtend. Daarna sluit u aan bij verschillende onderwijsactiviteiten. Denk aan hoorcolleges, werkcolleges, practica en/of tutorgesprekken. Ten slotte maakt u informeel kennis en kunt u napraten met onze docenten tijdens een afsluitende lunch.
  • Een individuele meeloopochtend waarbij u meeloopt met één van onze docenten. Door met een docent mee te lopen, ervaart u hoe het is om als docent op het hbo les te geven. U maakt kennis het rooster, de onderwijsactiviteiten en de omgang met studenten.
  • Wilt u een opleiding door de ogen van een student bekijken? Dan kiest u voor een meeloopdag met een student.

Voor de meeloopochtenden kunt u zich hier aanmelden.