Meeloopochtend voor hbo-docenten

Als hbo-docent krijgt u te maken met studenten met een grote diversiteit aan vooropleidingen. Het merendeel zal echter instromen vanuit het voortgezet onderwijs, met een bijbehorende onderwijscultuur en onderwijspraktijk. Voor u is het misschien lang geleden dat u zelf rondliep op een middelbare school. Daar kan nu verandering in komen, want Fontys Junior Academie organiseert (naast meeloopochtenden voor vo-docenten) meeloopochtenden voor hbo-docenten.

Wij vinden het belangrijk dat de aansluiting tussen vo en hbo zo goed mogelijk wordt vormgegeven en we verwachten met de meeloopochtenden meer inzicht in elkaars werkwijze te krijgen. En wellicht doet u verfrissende inzichten op die u in uw eigen onderwijs kunt gebruiken!  

Wat kunt u verwachten?

  • Een korte plenaire start met een toelichting over het profiel van de betreffende vo-school en het verloop van de ochtend

  • Meekijken bij lessen, practica en/of mentorgesprekken

  • Afsluitende lunch waar u informeel met docenten van de vo-scholen kunt spreken.

Op dit moment zijn er geen meeloopochtenden gepland. Zodra er een meeloopochtend gepland wordt vindt u die hieronder.