Samenwerken en netwerken

 • Samenwerking met convenantscholen

  In april 2009 hebben de Techniekopleidingen van Fontys voor het eerst samenwerkingsconvenanten afgesloten met de 16 vo-scholen in de regio. Sindsdien is de band met deze scholen versterkt en is een programma ontstaan van aansluitingsactiviteiten dat het techniekbewustzijn en de belangstelling voor natuurprofielen stimuleert. Het programma legt een nadruk op juiste beeldvorming van technologie, die start vóór de profielkeuze in havo 3.
  In december 2015 is de samenwerking met 20 scholen bevestigd met nieuwe samenwerkingsconvenanten.

  De volgende scholen zijn betrokken bij het samenwerkingsconvenant:

  SG Augustinianum, Christiaan Huygens College, Dr. Knippenberg College, Jacob Roelandslyceum, Heerbeeck College, Jan van Brabant College, Lorentz Casimir Lyceum, Mill-Hillcollege, Odulpuscollege, Peelland College, Lyceum Bisschop Bekkers, Eckartcollege, Sint-Joriscollege, Van Maerlantlyceum, Sondervick College, Stedelijk College Eindhoven, Strabrecht College, Theresialyceum, Varendonck College, Zwijsen College.

  Met deze scholen werken we aan een goed programma van aansluitingsactiviteiten, waar uiteindelijk ook andere scholen van profiteren. Jaarlijks stemmen we het totale programma met elkaar af en bespreken waar verbeteringen mogelijk of noodzakelijk zijn. De convenantscholen nemen deel aan meerdere activiteiten en krijgen voorrang bij deelname.

  Sfeerafbeelding Fontys
 • Samenwerking met technasiumscholen

  We onderhouden nauwe contacten met de Technasiumscholen uit het netwerk Brabant-Oost (6 scholen).

  Hulpvragen

  We spelen in op hulpvragen van de scholen door docenten en studenten in te zetten op school, voor een gastles, workshop, jurering, etc.,.
  Hulpvragen kunnen worden ingediend middels dit formulier

  Proefstudeerdagen

  Elke opleiding organiseert jaarlijks meerdere proefstudeerdagen, waarbij de leerlingen zich inhoudelijk verdiepen in een technologisch onderwerp en tegelijk het hbo-onderwijs bij ons ervaren.

  Meesterproeven

  Enkele van onze docenten ingezet bij de begeleiding en beoordeling van meesterproeven. We proberen een meesterproef te koppelen aan een lectoraat.

  Al deze activiteiten sluiten nauw aan bij het curriculum op school. Om een goede afstemming te krijgen hebben we 2 keer per jaar overleg met de technatoren van de technasiumscholen.

  Sfeerafbeelding Fontys