Samenwerking met convenantscholen

In april 2009 hebben de Techniekopleidingen van Fontys voor het eerst samenwerkingsconvenanten afgesloten met de 16 vo-scholen in de regio. Sindsdien is de band met deze scholen versterkt en is een programma ontstaan van aansluitingsactiviteiten dat het techniekbewustzijn en de belangstelling voor natuurprofielen stimuleert. Het programma legt een nadruk op juiste beeldvorming van technologie, die start vóór de profielkeuze in havo 3.
In december 2015 is de samenwerking met 20 scholen bevestigd met nieuwe samenwerkingsconvenanten.

De volgende scholen zijn betrokken bij het samenwerkingsconvenant:

SG Augustinianum, Christiaan Huygens College, Dr. Knippenberg College, Jacob Roelandslyceum, Heerbeeck College, Jan van Brabant College, Lorentz Casimir Lyceum, Mill-Hillcollege, Odulpuscollege, Peelland College, Lyceum Bisschop Bekkers, Eckartcollege, Sint-Joriscollege, Van Maerlantlyceum, Sondervick College, Stedelijk College Eindhoven, Strabrecht College, Theresialyceum, Varendonck College, Zwijsen College.

Met deze scholen werken we aan een goed programma van aansluitingsactiviteiten, waar uiteindelijk ook andere scholen van profiteren. Jaarlijks stemmen we het totale programma met elkaar af en bespreken waar verbeteringen mogelijk of noodzakelijk zijn. De convenantscholen nemen deel aan meerdere activiteiten en krijgen voorrang bij deelname.

Sfeerafbeelding Fontys