Samenwerking met technasiumscholen

We onderhouden nauwe contacten met de Technasiumscholen uit het netwerk Brabant-Oost (6 scholen).

Hulpvragen

We spelen in op hulpvragen van de scholen door docenten en studenten in te zetten op school, voor een gastles, workshop, jurering, etc.,.
Hulpvragen kunnen worden ingediend middels dit formulier

Proefstudeerdagen

Elke opleiding organiseert jaarlijks meerdere proefstudeerdagen, waarbij de leerlingen zich inhoudelijk verdiepen in een technologisch onderwerp en tegelijk het hbo-onderwijs bij ons ervaren.

Meesterproeven

Enkele van onze docenten ingezet bij de begeleiding en beoordeling van meesterproeven. We proberen een meesterproef te koppelen aan een lectoraat.

Al deze activiteiten sluiten nauw aan bij het curriculum op school. Om een goede afstemming te krijgen hebben we 2 keer per jaar overleg met de technatoren van de technasiumscholen.

Sfeerafbeelding Fontys