GESCHIEDENIS

Wist je dat de opleidingen van Fontys Lerarenopleiding Sittard (FLOS) een tijd lang zijn ondergebracht in het oude klooster Franciscus Solanus, in het centrum van de stad? Inmiddels is de hogeschool verhuisd naar een modern gebouw net buiten de stad, waar de docenten van morgen worden opgeleid.

Sfeerafbeelding Fontys

GESCHIEDENIS FONTYS LERARENOPLEIDING SITTARD (1979 - 2019)

De (nieuwe) lerarenopleiding in Sittard ging in 1979 van start met de vakkencombinaties Nederlands-Engels en Wiskunde-Natuurkunde. In 1980 volgde de combinatie Geschiedenis-Aardrijkskunde en een jaar later volgde Tekenen-Handvaardigheid. De opleidingen werden ondergebracht in het oude klooster Franciscus Solanus in het centrum van de stad. Het nieuwe instituut kreeg de naam Katholieke Leergangen Sittard (KLS) en de eerste directeur was Michel Hennissen.

Eind jaren tachtig werden enkele nieuwe vakken aan het palet toegevoegd: Duits, Economie en Techniek. Omdat het toen al duidelijk was dat de lerarenopleidingen in Nederland éénvakkig zouden worden, gingen deze nieuwe opleidingen in 1989 in die vorm van start. De opleidingen waren inmiddels gefuseerd met de Pabo en de opleiding Pedagogiek en gingen vanaf 1986 door het leven als Hogeschool Katholieke Leergangen (HKLS). Deze hogeschool viel in de jaren negentig onder Hoger Onderwijs Zuid Nederland (HOZN), dat later werd omgedoopt tot Fontys.

In 2002 volgde de verhuizing vanuit het oude klooster naar de gerealiseerde nieuwbouw in de Mgr. Claessensstraat. Een modern en volledig ‘open’ gebouw dat in vele opzichten een echte tegenpool was van het oude gebouw en volledig geschikt voor het ‘nieuwe werken’. Deze verhuizing ging tevens gepaard met het afstoten van de opleidingen Tekenen-Handvaardigheid naar de Hogeschool Zuyd en het aantreden van een nieuwe directeur, André Nijsen.

Vandaag de dag telt Fontys Lerarenopleiding Sittard tien voltijdopleidingen, met de opleiding Leraar Science and Technology als laatste aanwinst. Ook worden er negen maatwerktrajecten aangeboden, verkorte deeltijdtrajecten waardoor je een studie naast een baan kunt volgen. Tot slot telt het instituut onder de nieuwe directeur Anton van den Brink drie masteropleidingen. Ook de minor Taal en Cultuur (Eindhoven) valt onder de portefeuille van FLOS.

Sfeerafbeelding Fontys
Sfeerafbeelding Fontys
Sfeerafbeelding Fontys

© Foto's: Gé Helsen

Sfeerafbeelding Fontys
Sfeerafbeelding Fontys
Sfeerafbeelding Fontys
Sfeerafbeelding Fontys

Volg ons ook op sociale media

#fontyssittard #wijzijnfontys


© FONTYS LERARENOPLEIDING SITTARD

Fontys Lerarenopleiding Sittard is een kleinschalige hogeschool binnen het grote Fontys. Studenten leren elkaar snel kennen en voelen zich snel thuis bij onze opleiding. Ons gebouw beschikt over prima studiefaciliteiten en de docenten zijn makkelijk bereikbaar. We zien studenten al snel als aankomend collega en dat schept een speciale band. Niet voor niets is onze lerarenopleiding in Sittard al jaren de beste lerarenopleiding van Nederland. Lees meer.