Lectoraat Integratief Opleiden & Boundary Crossing

Het lectoraat ‘Integratief Opleiden & Boundary Crossing’ (IOBC van Fontys Lerarenopleiding Sittard (FLOS) richt zich op de ontwikkeling van kennis die bijdraagt aan de beroepspraktijk van de lerarenopleiding en het handelen van opleiders en begeleiders van leraren. Daarbij is de centrale vraag hoe de kwaliteit van het leren van leraren in opleiding verbeterd kan worden door in opleidingsprogramma’s praktisch handelen, bruikbare theorie en de ontwikkeling van de leraar als persoon krachtig met elkaar te verbinden. Dit noemen we integratief opleiden. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar verbindingen waarin ‘boundary crossing’ rol speelt: vormen van samenwerking op en over de grenzen van verschillende praktijken, zoals die van het opleidingsinstituut en de schoolpraktijk waarvoor wordt opgeleid.