Eyetracking

door het oog van de leraar

Als leraar werk je dagelijks in een heel dynamische omgeving. In een klaslokaal hoor en zie je als docent van alles. Welke gegevens er bij een leraar binnenkomen en hoe hij hier mee omgaat, is mede bepalend voor de interactie tussen de docent en zijn leerlingen.

Onderzoek met behulp van eyetracking geeft inzicht in de manier waarop leraren orde houden en helpt (toekomstige) docenten om hun klassenmanagementvaardigheden te verbeteren.