Contact

Sfeerafbeelding Fontys

Het eyetrackingsonderzoek wordt uitgevoerd door de Open Universiteit in samenwerking met het lectoraat Integratief Opleiden & Boundary Crossing van Fontys Lerarenopleiding Sittard.

Het lectoraat levert een bijdrage aan de ontwikkeling van en onderzoek naar een integratieve opleidingsdidactiek die in opleidingstrajecten voor leraren verschillende ‘werelden’ krachtig met elkaar verbindt.

Het lectoraat doet onder andere onderzoek naar grensinteracties, grensgangers en ‘grensobjecten’.

  • Grensinteracties verwijzen naar activiteiten (inclusief communicatie en samenwerken) tussen mensen uit verschillende praktijken.
  • Grensgangers zijn personen die aan twee afzonderlijke prakijken deelnemen en elementen van de ene praktijk in de andere brengen en daarmee het leerpotentieel van grenzen te benutten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan stagiaires, (school)opleiders, begeleiders, vakdidactici en lectoren.
  • Een grensobject tenslotte is te definiëren als is een ‘ding’ dat in verschillende werelden en praktijken gebruikt wordt en ook in elk van die werelden een functie heeft (niet perse dezelfde functie). Voorbeelden in het ‘grensverkeer’ tussen lerarenopleiding en werkveld zijn onder andere competentieprofielen, beroepsproducten, rubrics, weblogs en portfolio’s.

Sfeerafbeelding Fontys

Neem contact op

Neem contact op met het lectoraat Integratief Opleiden & Boundary Crossing.

0885079568
f.crasborn@fontys.nl
Mgr. Claessensstraat 4, Sittard