Lectoraat

Sfeerafbeelding Fontys

Wat is een lectoraat?

Elke instelling voor hoger beroepsonderwijs (HBO) geeft niet alleen onderwijs, maar doet ook onderzoek om nieuwe kennis en producten te ontwikkelen die bijdragen aan de beroepspraktijk waarvoor wordt opgeleid. De verantwoordelijkheid voor uitvoering van deze onderzoekstaak ligt in het hbo bij lectoren, die leiding geven aan een team van (docent)onderzoekers, ook wel lectoraat genoemd. Fontys Lerarenopleiding heeft het lectoraat ‘Integratief Opleiden & Boundary Crossing’. Dit richt zich op de vraag hoe leraren het beste kunnen worden opgeleid. Daarbij is een belangrijke vraag hoe bij de opleiding en professionalisering van leraren het beste praktijk en theorie het beste gecombineerd en met elkaar verbonden kunnen worden om goede leraren op te leiden.

Wie is de lector?

Het FLOS-lectoraat staat onder leiding van dr. Frank Crasborn. Hij heeft ervaring opgedaan op het snijvlak van verschillende praktijken. Hij was lerarenopleider, onderzoeker en projectleider binnen Fontys lerarenopleidingen en de Fontys Hogeschool Pedagogiek, trainer en consultant in het voortgezet onderwijs en co-programmaleider van het netwerk van Limburgse (academische) opleidingsscholen in het voortgezet onderwijs. Als universitair (hoofd)docent werkte hij bij de Open Universiteit en de Universiteit Maastricht. Hij promoveerde op een proefschrift over werkplekbegeleiders van leraren.