Onderzoek

Sfeerafbeelding Fontys

Een leraar werkt dagelijks in een dynamische omgeving. In een klaslokaal hoort en ziet hij heel veel. Met de grote hoeveelheid aan gebeurtenissen en situaties in een klas is het, zeker voor startende docenten, vaak lastig om alles goed te managen. Ook wetenschappelijk onderzoek toont aan dat beginnende leraren het vaak moeilijk vinden om orde te houden.

Om deze (toekomstige) leraren te helpen bij klassenmanagement, is het belangrijk te weten welke gegevens er bij leraren binnenkomen en ook hoe zij hier mee omgaan. Dit is namelijk bepalend voor de interactie tussen hem en de leerlingen.

Kennis over professioneel kijkgedrag van leraren kunnen we niet alleen gebruiken om klassenmanagementvaardigheden te ontwikkelen maar ook om invloed uit te oefenen op het leraarsgedrag dat niet meteen heel bewust gedaan wordt in de klas, maar toch belangrijk is.

Eyetracking

Onderzoek met behulp van eyetracking helpt ons inzicht te krijgen in het kijkgedrag van (beginnende) docenten. Eyetracking gebeurt met behulp van een speciale bril, die leraren opzetten in de klas tijdens een les. Een kleine camera in de bril maakt video-opnamen van een klas vanuit het gezichtspunt van de leraar en registreert de pupilbewegingen. De bril registreert vervolgens waar de docent naar kijkt, hoe lang hij ergens naar kijkt en in welke volgorde.

In de regio Limburg werken Fontys Lerarenopleiding Sittard (FLOS) en de Open Universiteit samen aan een speciaal onderzoek met de nieuwste eyetracking-technologie. De lerarenopleiders van FLOS weten daarnaast wat er gebeurt in de praktijk, zowel binnen de klaslokalen als wanneer het gaat om het opleiden van nieuwe docenten. De Open Universiteit heeft op haar beurt weer veel expertise in huis als het gaat om het ontwikkelen van nieuwe technologie├źn.

Het onderzoeksproject is in 2017 gestart en wordt uitgevoerd door promovenda Sharisse van Driel samen met FLOS-lector Frank Crasborn en Halszka Jarodzka en Saskia Brand-Gruwel van de Open Universiteit. Het onderzoek zelf vindt plaats op middelbare scholen in Limburg die deel uitmaken van het samenwerkingsverband Academische Opleidingsschool Limburg (AOSL). Ook enkele scholen in de rest van het land doen mee.

(Inter)nationale belangstelling

De resultaten van het onderzoek worden eind 2020 verwacht. Met de resultaten wil het onderzoeksteam (toekomstige) leraren helpen bij verbeteren klassenmanagementvaardigheden. Op scholen en bij onderzoeksinstellingen, nationaal en internationaal, is er veel belangstelling in de onderzoeksresultaten om hiermee leraren sneller en beter voor te bereiden op goed klassenmanagement.

Sfeerafbeelding Fontys

De speciale eyetrackingbril.