Projecten

Sfeerafbeelding Fontys

Binnen Fontys Lerarenopleiding Sittard en het onderzoekteam van het lectoraat zijn verschillende onderzoekers actief. Zij voeren in samenwerking andere onderzoekinstellingen en scholen onderzoeksprojecten uit binnen de volgende drie onderzoekslijnen:

1. Professionele ontwikkeling en begeleiding

Projecten:

a.     Ontwikkeling professionele identiteit van beginnende leraren (e.aitzaouit@fontys.nl);

b.     Professioneel kijkgedrag van leraren via eyetracking (sharisse.vandriel@ou.nl);

c.     Real time coaching van leraren (www.earcoach.nl), (m.smeets@fontys.nl);

d.     Functioneren en professionaliseren van praktijkbegeleiders (f.crasborn@fontys.nl);


2. Opleidingsdidactiek en curriculum

Projecten:

a.     Gebruik van virtual reality bij de professionalisering van leraren (h.theelen@fontys.nl);

b.     Toekomstgericht opleiden van leraren (f.crasborn@fontys.nl)

c.     Integratieve opleidingsmethodieken voor leraren (f.crasborn@fontys.nl)

d.     Praktijkkennis van leraren expliciteren (f.crasborn@fontys.nl)


3. Vakdidactische ontwikkeling

Projecten:

a.     Betekenisvol grammaticaonderwijs bij Nederlands (j.vanrijt@fontys.nl);

b.     Werkvormen grammaticaonderwijs Duits (f.crasborn@fontys.nl)

c.     Uitspraakonderwijs bij Engels (f.hermans@fontys.nl)

d.     Ontwerpend leren bij bètavakken (d.vanbreukelen@fontys.nl)

e.     Bèta-promotie in het voortgezet onderwijs (d.vanbreukelen@fontys.nl)