Onderzoekslijnen en projecten

In samenwerking met diverse externe partners voeren de lector en de kenniskringleden onderzoek uit binnen drie themalijnen:

  • Professionele ontwikkeling en begeleiding van leraren
  • Curriculum en opleidingsdidactiek in de lerarenopleiding
  • Vakdidactische ontwikkeling van leraren

Klik hieronder op de buttons voor een overzicht (download, pdf) van afgeronde en lopende projecten binnen een onderzoekslijn.