Over het lectoraat

Elke instelling voor hoger beroepsonderwijs (HBO) heeft sinds 2002 naast de onderwijstaak ook een onderzoekstaak. De verantwoordelijkheid voor uitvoering van onderzoek is belegd bij een lector. Die werkt samen met een team van (docent)onderzoekers, ook wel kenniskring of lectoraat genoemd. Het lectoraat Integratief Opleiden & Boundary Crossing van Fontys Lerarenopleiding Sittard ging in 2016 van start.

Integratief Opleiden & Boundary Crossing
Het lectoraat richt zich op de ontwikkeling van kennis over de vraag hoe de kwaliteit van het leren van leraren in opleiding verbeterd kan worden door in opleidingsprogramma’s praktisch handelen, bruikbare theorie en de ontwikkeling van de leraar als persoon krachtig met elkaar te verbinden. Dit noemen we integratief opleiden. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar verbindingen waarin ‘boundary crossing’ rol speelt: vormen van samenwerking op en over de grenzen van verschillende praktijken, zoals die van het opleidingsinstituut en de schoolpraktijk waarvoor wordt opgeleid.

Praktijk, theorie en persoon
Bij ‘praktijk’ gaat het om ervaringen en handelen van de (aanstaande) leraar op de werkplek, de eigen klas of groep, het type school, het lerarenteam en de omgeving van de school. Bij ‘theorie’ gaat het om kennis uit het domein 'leren en onderwijzen', zoals theorie over motivatie, leerprincipes en (vak)didactiek, en kennis van behoeften en kenmerken van leerlingen. Bij ‘persoon‘ gaat het om de individuele leraar (in opleiding) en zijn leer- en ontwikkelvragen, karakteristieken en eigenheid.

Boundary crossing
In opleidingstrajecten voor leraren komen verschillende praktijken en disciplines met elkaar in aanraking: die van het opleidingsinstituut, de schoolpraktijk, vakinhoudelijke experts, didactici, en onderzoekers. Alhoewel verschillen tussen de (professionele) praktijken vaak als een belemmering of ‘grens’ ervaren worden, hebben ze ook een positieve kant. Inspanningen die mensen leveren om productief met ervaren ‘grenzen’ om te gaan noemen we 'boundary crossing' en kunnen leiden tot gezamenlijk leren en nieuwe integratieve opleidingspraktijken op het snijvlak praktijken in het opleidingsinstituut en het werkveld.

Sfeerafbeelding Fontys
Sfeerafbeelding Fontys

Lees meer

  • Klik hier voor de pitch van Frank Crasborn over de focus van het lectoraat
  • Klik hier voor een pdf van de brochure ‘Verborgen waarde van praktijkgericht onderzoek’ met concrete voorbeelden van praktijkonderzoek in hogescholen, met op p. 11 een van de projecten van het FLOS-lectoraat
  • Klik hier voor de pdf van het boekje ‘Opleiden voor nieuw onderwijs’ van lector over de start van de Sittardse lerarenopleiding, de start van onderzoek bij Fontys en de tijdloze dilemma’s in lerarenopleidingen.
  • Klik hier voor de pdf van de lectorale rede ‘Grensovergangen in de lerarenopleiding’
  • Klik hier voor de pdf van de publicatie over opleidingsdidactische methodieken ‘Integratief begeleiden op de werkplek