Lector

Het lectoraat staat onder leiding van dr. Frank Crasborn. Hij heeft ervaring opgedaan op het snijvlak van verschillende praktijken. Hij was lerarenopleider, onderzoeker en projectleider binnen Fontys lerarenopleidingen en de Fontys Hogeschool Pedagogiek, trainer en consultant in het voortgezet onderwijs en co-programmaleider van het netwerk van Limburgse (academische) opleidingsscholen in het voortgezet onderwijs. Als universitair docent werkte hij bij de Open Universiteit en de Universiteit Maastricht. Hij promoveerde op een proefschrift over werkplekbegeleiders van leraren. Hij ontving van zowel de Amerikaanse Association of Teachers Educators (2009) als van de Vereniging van Lerarenopleiders Nederland (2014) de jaarlijkse prijs voor de beste (onderzoeks)publicatie. Van 2010 tot 2016 was hij associate lector. Sinds 2014 is hij gastdocent aan de Universiteit Zürich en vanaf 1 oktober 2016 lector ‘Integratief Opleiden & Boundary Crossing’.
Sfeerafbeelding Fontys