Kennisdeling

Het overdragen en verspreiden van kennis en ervaring gebeurt door het lectoraat op diverse manieren. Er is sprake van interne en externe overdracht. Bij interne overdracht gaat om het verspreiden van de kennis en ervaringen in het opleidingsinstituut en de partnerscholen. Bij externe overdracht gaat het om disseminatie buiten het eigen samenwerkingsverband: externe personen, instellingen en organisaties. De verspreiding van kennis en ervaringen vindt plaats via wetenschappelijke en vakpublicaties, bijdragen aan wetenschappelijke en vakcongressen en via de organisatie van symposia, lezingen en workshops.