Symposia

Het samenwerkingsverband Academische Opleidingsschool Limburg (AOSL) waarin FLOS samenwerkt met het werkveld is betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering van een praktijkgerichte opleiding en professionalisering van leraren voortgezet onderwijs in Limburg. Een belangrijk aandachtspunt daarbij is het scheppen van randvoorwaarden en kaders, die het doen van onderzoek door leraren (in opleiding), als (leer)strategie voor professionele ontwikkeling en schoolontwikkeling, bevorderen. Het FLOS-lectoraat is daar actief bij betrokken.

Bij onderzoek door leraren gaan de eigen professionalisering en het bijdragen aan de ontwikkeling van de school vaak hand in hand. Leraren ontwikkelen in hun eigen beroepspraktijk specifieke en waardevolle aanpakken en kennis, die de aandacht van collega’s van andere scholen verdient. Helaas blijven de verworven inzichten (te) vaak verborgen voor de buitenwereld. In de hectiek van de dagelijkse schoolpraktijk wordt door leraren de prioriteit begrijpelijkerwijs gelegd bij hun kerntaak: het verzorgen van onderwijs.

In de context van dit samenwerkingsverband organiseert het FLOS-lectoraat elk jaar een symposium. Ongeveer 300 aanstaande en zittende leraren delen met elkaar kennis die ze zelf actief verworven hebben door het doen van onderzoek in de (eigen) schoolpraktijk. Het symposium biedt elk jaar aan ongeveer 300 leraren (in opleiding), opleiders, begeleiders en schoolleiders een podium én de uitdaging om de aanpak en opbrengsten van eigen onderzoek met anderen te delen.

Voor deelnemende studenten wordt elk jaar door het lectoraat een prijs voor het beste afstudeeronderzoek en de beste symposiumpresentatie toegekend. De symposia die de afgelopen jaren plaatsvonden waren getiteld:

2012: Het succes van de onderzoekende leraar

2013: Hoe werkt ons werk?

2014:(Leer)kracht van onderzoek

2015: Ontwikkeling door onderzoek

2016: Proeve(n) van onderzoek op school

2017: Koersen op kennis