Projecten

Binnen de Fontys Lerarenopleiding Sittard (FLOS) worden in samenwerking met diverse externe partners in de context van ‘boundary crossing’ in opleidings- en professionaliseringstrajecten voor leraren langs drie onderzoekslijnen projecten uitgevoerd: Vakdidactische innovatie, Professionele ontwikkeling en Praktijkgericht begeleiden. Op de onderliggende pagina's lees je er meer over.