Projecten

Binnen de Fontys Lerarenopleiding Sittard (FLOS) worden in samenwerking met diverse externe partners in de context van ‘boundary crossing’ in opleidings- en professionaliseringstrajecten voor leraren langs drie onderzoekslijnen projecten uitgevoerd: Vakdidactische innovatie, Professionele ontwikkeling en Praktijkgericht begeleiden. Op de onderliggende pagina's lees je er meer over.

 • Vakdidactische innovatie
  1. Ontwerpgericht Natuurkundeonderwijs (Dave van Breukelen)

  Zijn onderzoek bij FLOS richt zich op het (door)ontwikkelen van een passende educatieve strategie, en bijbehorende scholing voor (aspirant) docenten, om natuurwetenschap en techniek in samenhang aan te bieden, waarbij technisch ontwerpen als leercontext wordt ingezet. Het onderzoek vond oorspronkelijk plaats onder supervisie van prof. dr. Marc de Vries (TU Delft) maar zal nu voortgezet worden binnen het Lectoraat. Voor zijn onderzoekswerk ontving Dave de Fontys Onderzoeksprijs 2016 en promoveerde hij op 21 juni 2017.

  Dr. D.H.J.(Dave) van Breukelen

  Sfeerafbeelding Fontys
  2. Uitspraakonderwijs Engels (Frans Hermans)

  Bepaalde fouten met betrekking tot de uitspraakvaardig Engels blijven ook na het afronden van het voortgezet onderwijs en vervolgstudies bestaan. Hierdoor komt de verstaanbaarheid en de geloofwaardigheid van de spreker in het geding. Het onderzoek van Frans binnen FLOS richt zich op het leren en professionaliseren van leraren Engels in het voortgezet onderwijs tijdens een scholingstraject waarin een nieuwe (vak)didactiek voor het aanleren van verschillende uitspraakvaardigheden geïmplementeerd en getest wordt. Het onderzoeksproject wordt uitgevoerd onder supervisie van prof. dr. Peter Sloep (Open Universiteit).

  Frans Hermans

  Sfeerafbeelding Fontys
  3. Betekenisgericht grammaticaonderwijs Nederlands (Jimmy van Rijt)

  Het onderzoek van Jimmy bij FLOS richt zich op de ontwikkeling van betekenisvol grammaticaonderwijs. In het schoolvak Nederlands werkt dit met ezelsbruggetjes en oppervlakkige ontleedtermen. In zijn onderzoek bekijkt Jimmy of het werken vanuit overkoepelende, abstracte begrippen uit de taalkunde leidt tot een beter begrip bij de leerlingen en tot beter grammaticaonderwijs in het algemeen. Het onderzoek wordt uitgevoerd onder supervisie prof. dr. Peter Arno Coppen (Radboud Universiteit).

  Jimmy van Rijt

  Sfeerafbeelding Fontys
  4. Grammatikunterricht ein Graus? Entwicklung eines Werkzeugkasten zur Vermeidung unglücklicher Schüler – und Lehrer! (Annette Gassdorf)

  Zielgruppe: Deutschlehrer, Lehramtsstudenten

  Grammatikvermittlung im Fremdsprachenunterricht Deutsch ist noch immer ein Stolperstein. Schüler – und Lehrer stöhnen über ‘Albtraum-Themen’ wie zum Beispiel die Deklination der Adjektive, den Gebrauch der Präpositionen  oder den Konjunktiv.
  Die unterschiedlichen Unterrichtssituationen, in denen grammatische Strukturen eingeführt, angewendet oder trainiert werden, erfordern unterschiedliche ‘Vermittlungs-Werkzeuge’.
  Die verschiedenen ‘Werkzeuge’, wie z.B. ‘vergleichendes Arbeiten’, ‘Visualisieren’, aber auch ‘selbständiges Entdecken’ und das ‘Entlüften des Grammatikschranks’ ) etc. werden für den Unterrichsalltag ausgearbeitet und mit Beispielen versehen. Sie orientieren sich an den grammatischen Themen, die im Deutschunterricht in den Niederlanden zur Sprache kommen.

 • Professionele ontwikkeling
  1. Identiteitsontwikkeling van leraren Engels (Ella Ait-Zaouit)

  Beginnende leraren verlaten hun lerarenopleiding met idealen, overtuigingen, attitudes en ervaringen. Dit alles vormt hun ‘teacher identity’. Die identiteit ligt niet vast en zal tijdens hun loopbaan in ontwikkeling blijven. Het onderzoek van Ella binnen FLOS richt zich op het gebruik van ‘portrait methodology’ om de zich ontwikkelende identiteit van pas afgestudeerde leraren Engels in kaart te brengen. Het onderzoek wordt uitgevoerd onder supervisie van prof. dr. Kevin Burden (University of Hull, Engeland).

  Ella Ait-Zaouit

  Sfeerafbeelding Fontys

  2. Schoolleiders en innovatief vermogen van leraren (Meity Feher)

  Leraren en schoolleiders spelen een sleutelrol bij het al dan niet slagen van onderwijsinnovaties. Het (promotie)onderzoek van Meity binnen FLOS zal zich gaan richten op de relatie tussen schoolleiderschap en het innovatieve vermogen van leraren. Momenteel is Meity bezig met het schrijven van een onderzoeksvoorstel. Het onderzoek zal worden uitgevoerd onder supervisie van prof. dr. Marjan Vermeulen (Open Universiteit).

  Meity Feher

  Sfeerafbeelding Fontys

  3. Professioneel kijkgedrag van leraren in de klas (Sharisse van Driel)

  Fontys Lerarenopleiding Sittard en de Open Universiteit werken samen aan een onderzoeksproject waarin het kijkgedrag van leraren in de klas als basis voor de training van effectieve klassenmanagementvaardigheden wordt onderzocht. Om te bepalen wat leraren tijdens het lesgeven zien, gebruiken we een eye-track bril. Dit is een speciale bril die de leraar tijdens het lesgeven draagt en die oogbewegingen, spraak en het zicht van de docent in de klas vastlegt. Het onderzoek wordt uitgevoerd onder supervisie van prof. dr. S. Brand-Gruwel (Open Universiteit).

  Sharisse van Driel

  Sfeerafbeelding Fontys

  4. Percepties van leraren in opleiding en hun begeleiders van onderwijs (Projectgroep)

  Info volgt

 • Praktijkgericht begeleiden
  1. Invloed van klassensimulaties op de ontwikkeling van interpersoonlijk leraarsgedrag (Hanneke Theelen)

  Het onderzoek van Hanneke bij de FLOS richt zich op de vraag of het gebruik van simulaties (virtuele stages en virtual reality) het interpersoonlijk leraarsgedrag van leraren in opleiding kan versterken. Simulaties kunnen mogelijk bijdragen om de overgang van opleiding naar werkplek te versoepelen. Beter klassenmanagement draagt daarnaast bij aan betere leerlingprestaties en is positief voor het welzijn van leraren. Het onderzoek wordt uitgevoerd onder supervisie van prof. dr. Perry den Brok (TU/ESoE Eindhoven) en Dr. Antoine van den Beemt )Technische Universiteit Eindhoven'..

  Hanneke Theelen

  Sfeerafbeelding Fontys

  2. Synchroon begeleiden met een app een electronisch oortje (Projectgroep)

  Dit project richt zich op ontwikkeling van een app die, in combinatie met een elektronisch oortje, door werkplekbegeleiders van leraren gebruikt kan worden om (aanstaande) leraren te voorzien van directe feedback tijdens onderwijsactiviteiten met leerlingen. De app maakt het mogelijk dat een begeleider tijdens een les van een leraar (in opleiding) via een tablet of smartphone met behulp van korte signaalwoorden instructies doorgeeft via het elektronisch oortje. De projectgroep bestaat uit Frank Crasborn en Maurice Smeets (FLOS) en Karel Kreijns en Kamakshi Rajagopal (Open Universiteit).

  Synchroon begeleiden

  Sfeerafbeelding Fontys

  3. Taakopvattingen van werkplekbegeleiders van leraren (Projectgroep)

  Taakopvattingen van werkplekbegeleiders beïnvloeden de manier waarop een begeleider zijn/haar taak concreet invult. Om effectief begeleidingsgedrag te ontwikkelen is het belangrijk taakopvattingen en onderliggende overtuigingen over begeleiden bespreekbaar te maken. Dit kan via metaforen: een beeld uit de ene werkelijkheid dat je gebruikt om een andere werkelijkheid te benoemen. Het project richt zich op het in kaart brengen van taakopvattingen van werkplekbegeleiders via metaforen en het ontwikkelen van werkvormen om die bespreekbaar te maken (vacature).

  Taakopvattingen

  Sfeerafbeelding Fontys

  4. Motieven en uitdagingen van werkplekbegeleiders (Projectgroep)

  Info volgt